OMSTRIDT: Bergen Engines, tidligere Rolls Royce motorfabrikk på Hordvikneset i Bergen. Foto: Kåre Breivik / TV 2
OMSTRIDT: Bergen Engines, tidligere Rolls Royce motorfabrikk på Hordvikneset i Bergen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Vil trekke seg ut hvis russerne overtar Bergen Engines

– Vi kan ikke ha en leverandør som ikke vi kan ha en sikkerhetsavtale med, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2.

Saken rundt salget av diselmotorprodusenten Bergen Engines har skapt storm i det politiske landskapet, etter Bergens Tidende/E24 sine avsløringer om at de blir kjøpt opp av det russiskeide selskapet TMH International.

Tirsdag morgen sa justisminister Monica Mæland (H) at regjeringen vil vurdere å bruke sikkerhetsloven til å stanse salget.

Nå sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2 at det kan bli aktuelt å trekke seg fra hele avtalen med Bergen Engines.

– Hvis en bedrift som leverer til forsvaret blir solgt til en aktør som vi ikke kan ha et sikkerhetssamarbeid med, så må vi se etter nye leverandører. Så enkelt er det. Da kan vi ikke fortsette samarbeidet, sier Kristoffersen til TV 2.

TYDELIG: TV 2 møtte forsvarssjef Eirik Kristoffersen ved Ørlandet flyplass tirsdag formiddag. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2.
TYDELIG: TV 2 møtte forsvarssjef Eirik Kristoffersen ved Ørlandet flyplass tirsdag formiddag. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2.

Krever sikkerhetssamarbeid

TV 2 møtte forsvarssjef Eirik Kristoffersen ved Ørlandet flyplass tirsdag formiddag.

– Alle som leverer utstyr og tjenester til forsvaret, må vi ha et sikkerhetssamarbeid med, slår Kristoffersen fast.

Har dere funnet noen alternativer?

– Nei, nå vil jeg se hvordan dette går. Jeg har skjønt at det skal være en pressekonferanse senere i dag om salget av Bergen Engines, så ut ifra media så ser jeg at man må vurdere å bruke sikkerhetsloven for å stoppe salget, så får vi se hvordan de lander det.

Vil forsvaret trekke seg ut av de avtalene som eksisterer i dag med Bergen Engines?

– Hvis det blir et salg så må jo vi se på hva dette betyr for sikkerhetsavtalene. Og så må vi se hvilke ordninger dette er, men vi kan ikke ha en leverandør som ikke vi kan ha en sikkerhetsavtale med, det kan vi ikke, sier Kristoffersen.

Bergen Engines-saken:

* Britiske Rolls-Royce kunngjorde 4. februar at de har signert en avtale om å selge motorvirksomheten Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International for 1,6 milliarder kroner. Dette er den Sveits-baserte internasjonale filialen under det russiske TMH-konsernet.

* En av de viktigste kundene til Bergen Engines har vært det norske Sjøforsvaret. Motorfabrikken har service- og vedlikeholdsavtaler med en rekke kystvaktskip, samt E-tjenestens spionskip Marjata, som er et av Norges mest sensitive skip.

* Motorer fra fabrikken brukes også av flere NATO-land, deriblant USA.

* TMH er verdens fjerde største leverandør av jernbanemateriell, men har gitt uttrykk for at de vil diversifisere sine aktiviteter.

* To av de største eierne i TMH er de russiske oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev.

* En rekke eksperter og aktører har advart mot at det er mye som tyder på at kjøperne har tette bånd til det russiske regimet.

* Bergen Engines sysselsetter rundt 950 personer internasjonalt, hvorav rundt 650 er basert ved hovedkontoret på Hordvikneset i Bergen.

* Sentralt i saken står sikkerhetsloven og bruken av denne. Bergen Engines var i utgangspunktet ikke omfattet av sikkerhetslovens bestemmelser, men paragraf 10.3 , omtalt som «sikkerhetsventilen» i sikkerhetsloven, gjør at myndighetene kan hindre aktivitet som kan utgjøre en risiko for nasjonal sikkerhet likevel. Terskelen for å bruke paragrafen skal være høy.

* Salget skal etter planen sluttføres mot slutten av året

Kilder: Rolls-Royce, Lovdata, NTB, E24

– Kan ikke få leveranser

Betyr det at dere vil trekke dere ut hvis russere eier Bergen Engines?

– Hvis et russisk firma eier et norsk firma som vi skal få leveranser fra, så kan vi ikke få leveranser fra det firmaet. Det kan vi ikke, slår Kristoffersen fast.

Forsvarssjefen sier han ikke vet konkret hvor stor avtale forsvaret har med Bergen Engines i dag, men at de blant annet driver vedlikehold av motorene.

– Vi skal nok klare å finne andre løsninger hvis dette skulle bli en realitet.

ORIENTERTE: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte tirsdag pressen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
ORIENTERTE: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte tirsdag pressen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tar ikke selvkritikk

Salget av Bergen Engines har blitt en real hodepine for regjeringen.

I kjølvannet av den opprinnelige saken om salget, har både sikkerhetseksperter og politikere kommet på banen og ropt varsko om salget.

Tirsdag møtte justisminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen media i vandrehallen på Stortinget.Opposisjonen mener regjeringen har sovet i timen, men Bakke-Jensen tar ingen selvkritikk.

– Nei, jeg vet ikke helt hva det skulle være, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB på spørsmål om han ser grunn til selvkritikk eller kunne ha håndtert saken annerledes.

Hele salgsprosessen settes imidlertid på vent, kunngjorde justisminister Monica Mæland (H) tirsdag.

– Dette er en veldig alvorlig beslutning som vi knapt har noen tilsvarende eksempler på fra tidligere, sa Mæland.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) mener regjeringen ikke har hatt kontroll på Bergen Engines-saken.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Christian Tybring-Gjedde (FrP) mener regjeringen ikke har hatt kontroll på Bergen Engines-saken.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frykter skaden allerede er skjedd

Christian Tybring-Gjedde i Fremskrittspartiet frykter skaden allerede er skjedd i forbindelse med den grundige selskapsgjennomgåelsen kjøper og selger gjør i forkant av slike overdragelser.

– Det viktige nå er å finne ut av hva slags teknologi som allerede er overført til Russland i forbindelse med due diligence, sier Tybring-Gjedde, som slår fast at regjeringen ikke har hatt kontroll på denne saken.

Monica Mæland avviser at Russland kan ha fått tilgang til sensitiv informasjon.

– Absolutt ikke. Det er heller ikke slik at en situasjon som dette vil åpne veien til at russerne skal få informasjon de ikke skal ha. Det har aldri vært et spørsmål, sier hun.

USA nekter å uttale seg

TV 2 snakket også med den amerikanske diplomaten Richard Riley, tirsdag formiddag. På spørsmål om amerikanernes syn på den pågående debatten om salget av Bergen Engines, svarer han unnvikende.

INGEN KOMMENTAR: Den amerikanske diplomaten Richard Riley vil ikke svare på om det har vært dialog mellom USA og norske myndigheter vedrørende salget av Bergen Engines. Foto: Chris Ronald Hermansen
INGEN KOMMENTAR: Den amerikanske diplomaten Richard Riley vil ikke svare på om det har vært dialog mellom USA og norske myndigheter vedrørende salget av Bergen Engines. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Dette er en sak som vi har registrert, men det handler om forhold som vi ikke kommenterer, sier Riley til TV 2.

– Har det vært kontakt mellom USA og norske myndigheter i forbindelse med denne saken?

– Vi kommenterer generelt ikke diplomatiske forhold, og det gjelder også i denne saken, sier Riley.

Salgsprosessen er satt på pause

Kommunikasjonssjef i Bergen Engines, Merethe Fjeldstad, sier at Bergen Engines vil gjøre videre undersøkelser om salget.

– Som justis- og beredskapsministeren sa tidligere i dag, varslet Rolls-Royce regjeringen på en ordentlig måte før salget av Bergen Engines ble annonsert. Vi har fått beskjed om at myndighetene ønsker å gjøre ytterligere undersøkelser om salget, og Bergen Engines vil fortsette å samarbeide med myndighetene i denne prosessen.

Hun opplyser om at salgsprosessen er satt på pause.

Varsler etterspill

De russiske kjøperne i TMH International har nær tilknytning til den politiske eliten og militæret i Russland, ifølge seniorforsker Kalev Stoicescu ved ICDS Tallinn, som uttalte seg til TV 2 i forrige uke.

I opposisjonen varsles det etterspill, og det er ventet at Bakke-Jensen skal redegjøre om saken for Stortinget før påske.

Relatert