Statskog selger flere skogeiendommer

Fredag legger Statskog ut 15 nye skogeiendommer for salg. Det er stor interesse for salgene, som er en del av Statskogs planlagte nedsalg som avsluttes i 2017.

Fram til da skal over 200 skogseiendommer med et samlet areal på rundt 500.000 dekar selges.

Prosessen er nå inne i sitt tredje år, og de områdene som nå legges ut for salg, befinner seg i Hedmark, Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nord- og Sør-Trøndelag.

– Det er alltid interesse for å investere i eiendom. Kjøper får også jakt- og fiskerettighetene med på kjøpet, sier arronderingssjef Carl Petter Wister i Statskog i en kommentar.

De statlige teigene legges ut for salg to ganger i året, og høstens runde er den sjette. I 2014 skal over 120.000 dekar legges ut for salg. Lokale jord- og skogeiere utgjør den største gruppen av kjøperne.

Årsaken til at staten selger er at den ønsker å kvitte seg med små og spredte skogseiendommer og konsentrere seg om å eie store områder ettersom dette er mer kostnadseffektivt. (©NTB)