Arnstad avviser dieselfrie soner i storbyene

Det er uaktuelt å innføre dieselfrie soner i storbyene, sier samferdselsminister Marit Arnstad (Sp). Hun avviser Vegdirektoratets forslag som ville gjort det dyrt å kjøre dieselbil i storbyene.

– Vi kommer ikke til å godkjenne slike ordninger, sier statsråden til NRK.

Arnstad viser til at det allerede i dag finnes mange tiltak kommunene kan sette inn for å redusere biltrafikken, som for eksempel køprising og tidsdifferensiering av bompenger.

VG skrev tirsdag om Vegdirektoratets forslag om et gebyr for dieselbiler i de største byene.

– Det er fortsatt tidlig å si noe om gebyrenes størrelse, men de bør være merkbare. Vi snakker nok om et par tusen kroner for en vinter. Minst, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen ved seksjon for trafikkforvaltning i Vegdirektoratet.

Han mener det er enklere å innføre et slikt gebyr framfor å innføre totalforbud mot dieselbiler og sier at bilistene kan velge om de vil betale for hele sesongen eller dag for dag. (©NTB)