ROPER VARSKU: Avdelingsleder Dag Jacobsen ved Akuttmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus vil ha strengere tiltak.
ROPER VARSKU: Avdelingsleder Dag Jacobsen ved Akuttmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus vil ha strengere tiltak. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

Ønsker ny nasjonal nedstengning: – En forferdelig farlig situasjon

Helseprofiler er bekymret for «villsmitte med mutert virus», og mener Norge må innføre strenge nasjonale tiltak.

Avdelingsleder Dag Jacobsen ved Akuttmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus tar til orde for en ny nedstengning av Norge.

I en kronikk i VG skriver Jacobsen sammen med flere helseprofiler at en ny nedstengning må til om mutert virus skal slås ned.

Overfor TV 2 sier Jacobsen at Norge er i en altfor alvorlig situasjon til at smittevern skal overlates til kommunene.

– Vi ønsker å få frem at dette er en forferdelig farlig, alvorlig situasjon. Det er villsmitte med mutert virus, og det er på en måte vi ikke har sett før i Norge, sier Jacobsen.

Survival of the fittest

Jacobsen, som er spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og kardiologi, mener sentrale helsemyndigheter og politikere må ta tilbake kontrollen og stramme inn.

– Dette viruset som muterer i øst og vest, for å si det sånn, utvikler snart vaksineresistens. Det er det vi er redde for, sier Jacobsen.

Han forklarer at viruset tilpasser seg omgivelsene, slik at det er det mest effektive viruset som overlever.

– Viruset gjør det best i en omgivelse der man prøver å få en vaksine til å virke. Da utvikles vaksineresistens. Det kommer før eller senere, med en viss likhet til antibiotikaresistens, som jo er et av våre store problemer her på sykehuset og andre steder.

Han understreker derfor viktigheten av at smitten holdes nede fram til en større andel av befolkningen er vaksinert.

– Ellers går vinningen opp i spinningen, advarer Jacobsen.

– Vil gjøre vondt noen uker

Jacobsen har skrevet kronikken sammen med Mads Gilbert (overlege dr.med., professor emeritus, spesialist i anestesiologi), Gunnar Kvåle (dr.med., professor emeritus i internasjonal helse, Bergen), Dag Svanæs (professor i informatikk) og Jörn Klein (professor i mikrobiologi og smittevern, Universitetet i Sørøst-Norge).

Helseprofilene har stor tiltro til politiske myndigheter og helsemyndighetene, og overlater til dem å bestemme konkrete tiltak.

– Er det tiltak som 12. mars i fjor dere ser for dere er nøkkelen her?

– Ja, noe sånt. Men det får regjeringen og helsemyndighetene avgjøre, sier Jacobsen.

Hans hovedbudskap er at vi ikke kan fortsette med de samme nasjonale tiltakene, og at det haster med å ta grep.

– Det kommer til å gjøre vondt noen uker, men konsekvensene hvis vi får vaksineresistens er å rykke tilbake til 12. mars. Og så må vi begynne på nytt kanskje også med vaksineutvikling, sier avdelingslederen, og fortsetter:

– Kanskje kan noen av mRNA-vaksinene gjenopptas og utvikles, slik at man ikke trenger å starte helt på bunn. Men dette er for risikabelt, mener Jacobsen.

– Folk er kjørt

Avdelingslederen er bevisst på at konsekvensene av nedstenging er permitteringer og oppsigelser.

– Men helse er forutsetningen for enhver økonomi. Uten helse, ingen økonomi, påpeker Jacobsen.

Han viser til de langtidseffektene av viruset, som demens, kroniske lungesykdommer og andre tilstander. Han forstår at regjeringen har lettet på tiltakene, men mener det nå er på tide å skru til nasjonalt.

– Dette skal vi klare, men vi må tåle litt til.

– Ser du nå noen vei utenom en ny nasjonal nedstengning?

– Jeg gjør vel ikke det. Men jeg baserer meg da på at jeg har et ansvar for å beskytte sykehuset og intensivpersonalet. Vi hadde nylig et møte blant våre intensivsykepleiere, og folk er kjørt. De er ganske så kjørt nå, og de skal holde en god stund til. Legene våre også.

– For de som synes det er vanskelige å forstå alvoret nå, hva vil du si til dem?

– Jeg forstår dem veldig godt. Men vi står på barrikadene her inne. Dette er den første store prøvelsen etterkrigsgenerasjonen er satt på. Dette må vi og skal vi klare.

– Planlegger nasjonal innstramming

Helseminister Bent Høie (H) sier fredag kveld til TV 2 at en eventuell nedstengning ikke nødvendigvis vil bli lik som den vi hadde 12. mars i fjor.

– Men det planlegges nå for en nasjonal innstramming i regler, råd og tiltak. Hvis jobben som gjøres i kommunene ikke er tilstrekkelig for å få R-tallet under én, må vi gjøre noe for å unngå en tredje smittebølge som overbelaster helsetjenesten.

Helseminister Bent Høie (H).
Helseminister Bent Høie (H). Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Snakker vi da om å stenge frisører og treningssentre?

– Det er de samme tiltakene som er kjent og brukes lokalt som eventuelt vil kunne brukes nasjonalt, hvis det blir behov for det. Men vi ønsker først og fremst å lykkes gjennom lokale og regionale tiltak, slik at vi unngår å bruke for strenge tiltak i de områdene av landet som fortsatt har lav smitte, sier Høie, og fortsetter:

– Hvis det ikke er tilstrekkelig, jobbes det nå med hva som skal være nivået på nasjonale tiltak de neste dagene og ukene hvis vi opplever at vi ikke klarer å snu utviklingen.

Relatert