SVINDEL: Blir du utsatt for ID-tyveri, risikerer du økonomisk tap.
SVINDEL: Blir du utsatt for ID-tyveri, risikerer du økonomisk tap. Foto: Erlend Aas / NTB

Over 100.000 rammet de siste årene: – Risikerer økonomisk tap

Tallet er synkende, men fortsatt er det mange nordmenn som utsettes for ID-tyveri. Blir du først rammet, kan det være vanskelig å komme deg ut av situasjonen.

En ny undersøkelse Respons Analyse har utført på vegne av Skatteetaten og Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) viser at over 100.000 nordmenn har vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene.

– 100.000 er i utgangspunktet altfor mange, og vi skulle helst sett at tallet var null. Å bli utsatt for ID-tyveri kan være en stor påkjenning for de som blir rammet, både økonomisk og personlig, sier seniorrådgiver i NorSIS, Eivind Reiner-Holm, til TV 2.

Samtidig som 100.000 er et høyt tall, er han fornøyd med at tallet ikke er enda høyere.

– Vi har lenge vært i en annerledes situasjon som svindlere har forsøkt å utnytte, og vi ser mange andre svindeltyper som har økt mye. Derfor er vi glad for at tilfeller av ID-tyverier ikke har skutt i været, sier Reiner-Holm.

Blir du utsatt for ID-tyveri, risikerer du både økonomisk tap og søvnløse netter. Reiner-Holm har flere tips til hvordan du skal unngå å bli utnyttet.

Nedgang

NorSIS har gjort den samme undersøkelsen i flere år, og tendensen over tid er at det skjer færre ID-tyverier. I fjor var tallet tilsvarende som i år, mens det i 2019 var rundt 150.000 som svarte at de hadde vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de siste to årene.

– Jeg tror noe av årsaken til nedgangen er at folk har blitt mer bevisste på problemstillingen. Vi er mer forsiktige med å dele personopplysninger. Samtidig er det mer bruk av BankID – etter nyttår ble det for eksempel pålagt å bekrefte med BankID når du handler i nettbutikker, sier Reiner-Holm.

NorSIS opplever også en stor oppgang i nordmenn som benytter tofaktorautentisering til å beskytte kontoene sine der det er mulig, som gjør det vanskeligere for kriminelle å ta over kontoer.

Tofaktorautentisering betyr at du trenger flere enn ett element for å logge deg inn et sted. Ofte kombineres noe du vet, for eksempel et passord, med noe du har, for eksempel en mobil som mottar en melding.

– Mange forbinder ID-tyveri med å ta over en annen persons identitet, og det er tilfellet i flere av de mest alvorlige sakene. Men ID-tyveri kan forekomme på ulike måter, sier seniorrådgiveren.

– Emosjonelt utfordrende

Et eksempel på et ID-tyveri er når en kriminell har fått tak i personopplysninger som gjør at han kan handle varer i en annen persons navn.

– Den kriminelle kan også kjøpe en vare og sende fakturaen til deg, og da er det en form for ID-tyveri. Det kan også være at noen har fått tak i et av dine ID-kort, viser fram det i butikken og ber om betalingsutsettelse i ditt navn når han kjøper en dyr vare, sier Reiner-Holm.

ID-tyveri kan også være å ta opp et lån i en annen persons navn. Fellesnevneren for de fleste tilfeller av ID-tyveri er at den kriminelle tilegner seg økonomisk vinning gjennom å bruke en annen persons identitet.

– Dersom man blir utsatt for ID-tyveri, er det for de fleste et økonomisk tap som først og fremst er konsekvensen. Det kan også være emosjonelt utfordrende å vite at noen der ute har brukt din identitet, og utfører handel på vegne av deg, sier Reiner-Holm, og fortsetter:

– Noen ganger kan det være vanskelig å nøste opp i saken og få tilbake din identitet. I flere tilfeller er det mye å rydde opp i og ikke alltid like lett å komme seg ut av.

Tillit til ID-kontroll

I undersøkelsen ble folk spurt om de har tillit til at ID-kontroll utføres på en grundig måte, og det ble listet opp ulike bransjer.

Seniorrådgiver i NorSIS, Eivind Reiner-Holm.
Seniorrådgiver i NorSIS, Eivind Reiner-Holm. Foto: NorSIS

– Her ble det klart at nordmenn har mest tillit til offentlige etater, mens de har minst tillit til at butikker utfører ID-kontroll på en god nok måte, sier Reiner-Holm.

Bare 43 prosent av de som ble spurt hadde tillit til at ID-kontrollen i butikk utføres grundig nok dersom noen ber om betalingsutsettelse.

– Dette betyr ikke at butikker har et problem med svindel, men indikerer at folk ikke har så stor tillit til ID-kontrollen. Hvis det er dårlig kontroll, er det lettere å utføre ID-tyveri, sier seniorrådgiveren, som mener dette viser at butikker har en jobb å gjøre.

– Den manglende tilliten kan være et tegn på at butikkansatte trenger både opplæring og bevisstgjøring om ID-kontroll, for å sikre kundenes tillit til denne.

Råd for å unngå ID-tyveri

Seniorrådgiveren har flere råd til hvordan du skal unngå å bli et offer for ID-tyveri.

– Vern om dine personlige opplysninger. Vær kritisk til hvem du gir ut dine personlige opplysninger til, og er det på nett, skal du aldri oppgi noe dersom du får en e-post eller tekstmelding med en link som etterspør dine opplysninger, sier Reiner-Holm.

Han oppfordrer også til å sørge for at du sikrer dine kontoer på nett, og snakker da hovedsakelig om å benytte tofaktorautentisering på viktige nettsteder.

– Tenk over hvor mange ID-papirer du har med deg i lommeboka. Skulle du miste den, er det bedre om du har færre ting å miste der.

Seniorrådgiveren tipser om noe om kan være et tidlig tegn på at du har blitt utsatt for ID-tyveri.

– Dersom du får et gjenpartsbrev som forteller deg at du har blitt kredittvurdert, og du ikke har gjort noe som skulle tilsi at du blir kredittvurdert, må det gå en alarm hos deg, sier Reiner-Holm, og fortsetter:

– Et råd er å opprette digital postkasse, for da får du raskere beskjed dersom du har blitt kredittvurdert enn om du skal motta et brev i posten.

Oppfordrer til anmeldelse

Dersom du oppdager at du er utsatt for ID-tyveri, bør du sperre betalingsløsninger og kontakte banken så fort som mulig.

I undersøkelsen svarte kun 22 prosent av de som er rammet av ID-tyveri at de anmeldte det til politiet.

– Det kan ofte være vanskelig å innrømme eller si høyt at man har blitt rammet av ID-tyveri, så her ligger det kanskje et element av skam. Vi ønsker at det skal være lavere terskel for å si fra, og oppfordrer alle til å anmelde det dersom man opplever ID-tyveri, sier Reiner-Holm.

Skatteetaten håper innføringen av de nye nasjonale ID-kortene vil redusere ID-misbruket i samfunnet.

– Undersøkelsen viser behovet for at alle innbyggere trenger en trygg og sikker ID som er vanskelig å misbruke, enten det er for å sikre at uvedkommende ikke kjøper varer og tjenester i ditt navn, eller det er for å stoppe bruken av falske og fiktive identiteter, sier Marianne Henriksen, fagdirektør for ID-forvaltningen i Skatteetaten.

Relatert