VÅR: Forskerne mener at vår og varmere temperaturer er dårlig nytt for koronaviruset.
VÅR: Forskerne mener at vår og varmere temperaturer er dårlig nytt for koronaviruset. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Varmere vær kan føre til mindre smitte: – Viruset ødelegges lettere

Våren forbindes med lysere tider. I tillegg er det mye som tyder på at viruset sprer seg dårligere ved varmere temperaturer.

Snart er det ett år siden 12. mars, dagen da Norge stengte ned for første gang på grunn av korona.

Handlegatene ble tomme, alle skolene ble stengt og folk holdt seg stort sett innendørs i frykt for viruset.

Det var først etter påsken, som var i midten av april, at vi kunne begynne den gradvise gjenåpningen. Når sommeren kom hadde vi avviklet de fleste tiltakene, og daglig ble bare et titalls personer smittet i hele landet. Vi hadde lykkes å slå ned vurius.

Mye kan forklares med strenge tiltak og høy oppslutning om dem. Samtidig spør smitteekspertene seg om ikke det varme været spilte inn.

I fjor holdt smittespredningen seg nemlig svært lav gjennom sommeren til tross for at de fleste tiltakene var avviklet.

Spiller inn på utviklingen

I slutten av januar leverte Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet et oppdrag hvor de fremla fremtidige scenarioer i utviklingen av pandemien.

Der ble også årstidene trukket frem som et forhold som kan påvirke smittesituasjonen.

– Det er fortsatt usikkert, men det er godt mulig at sommerværet hemmer virusspredningen slik vi ser med mange andre luftveisinfeksjoner. Det kan skyldes at vi samles mindre innendørs om sommeren, men det kan også ha med biologiske av forhold å gjøre, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Samtidig understreker han at det er verdt å merke seg at Sør-Afrika i slutten av januar, midt på sommeren, hadde en betydelig epidemi.

Utbruddet var riktignok drevet av en variant med større spredningsevne.

SOL: Folk koste seg i solnedgang i Nordnesparken i Bergen i fjor sommer.
SOL: Folk koste seg i solnedgang i Nordnesparken i Bergen i fjor sommer. Foto: Pål Schaathun / TV 2

To årsaker

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er det to årsaker til at viruset sprer seg dårligere om sommeren.

– Høyere temperaturer påvirker først og fremst smittespredningen ved at vi er mer utendørs og dermed utgjør mindre smittefare for hverandre, sier han.

I tillegg viser det seg at viruset trives litt dårligere når det ikke er i kalde omgivelser med tørr luft.

– I alle fall tyder noen massesmittehendelser på at kjølig stillestående luft er gunstig for virusets evne til å spre seg. Det samme gjelder for kontaktsmitte via glatte overflater, sier han.

Kan lettere ødelegges

Gunnveig Grødeland forklarer også at viruset trives bedre om vinteren.

– Kulde lager en skallstruktur på viruset som gjør at det overlever lengre på overflater og i luften, sier hun.

På den andre siden er varmere temperaturer ugunstig, og gjør det vanskeligere for viruset å spre seg.

– Membranen som holder viruset sammen blir litt mer ustabil, så viruset lettere kan ødelegges, sier hun.

At vi går våren i møte, mener virusforskeren vil gjøre det lettere å bekjempe å kjempe viruset.

– Studier viser at det kreves store endringer for at temperatur vil bidra ene og alene til å hemme smittespredningen. Men selv litt økning av varme sammen med vaksinering og øvrige tiltak, vil bidra til en sluttsum som er positiv for oss, sier Grødeland.

Det er også Folkehelseinstituttet enig i.

– Vi håper at det varme været vil hjelpe oss i å holde kontroll på epidemien, sier Aavitsland.

VÅR: Isen er i ferd med å sprekke opp i fjorden i Bjørvika og temperaturene er på vei opp.
VÅR: Isen er i ferd med å sprekke opp i fjorden i Bjørvika og temperaturene er på vei opp. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Lav smitte

Espen Rostrup Nakstad mener at hovedforklaringen til at smitten holdt seg lav gjennom sommeren i fjor, til tross for at de fleste tiltakene var avviklet, i hovedsak skyldes jobben som ble gjort i forkant.

I juli måned var det bare et titalls personer som testet positivt hver dag i hele Norge og på det laveste var bare tre personer innlagt i sykehus med Covid-19.

– Det var med andre ord svært lite sannsynlig at du ville møte på en smitteførende person i Norge sommeren 2020. Derfor fikk det heller ingen større konsekvenser for smittespredningen av folk hadde relativt mye kontakt og var ganske mobile gjennom sommeren som var, sier han.

Aavitsland peker også på at mange var på ferie og borte fra jobb og universiteter. Det var heller ingen store arrangementer.

Lot seg ikke stoppe

Nakstad mener at de nye virusvariantene også mest trolig vil spre seg dårligere om sommeren.

– I og med at de nye virusvariantene er mer smittsomme vil de nok spre seg lettere vinterstid når vi er mer innendørs. Slik er det med alle smittsomme sykdommer, men det kan være at forskjellen blir større nå med de muterte koronavirusene, sier han.

Folkehelseinstituttet er imidlertid litt mer pessimistiske.

– Vi vet foreløpig ikke noe om hvor sesongavhengig de nye virusvarientene er. Men det er klart at den sør-afrikanske varianten ikke ble stoppet av sommeren i Sør-Afrika, sier Aavitsland.

MAI: I fjor startet vi den gradvise gjenåpningen etter påske. Her fra Malmøya i Oslo i mai.
MAI: I fjor startet vi den gradvise gjenåpningen etter påske. Her fra Malmøya i Oslo i mai. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Lysere tider

I fjor begynte man å lette på tiltak etter påske. Først åpnet barnehagene og barneskolene, så gjenåpnet virksomhet etter virksomhet de neste ukene og månedene.

– I år vil mye avhenge av hvilken smittesituasjon vi har når vi går inn i sommeren. Lave smittetall gir mindre behov for tiltak enn høye smittetall. Både vaksinasjon, tiltak og folks etterlevelse av grunnleggende smittevernråd vil spille inn på dette, sier Nakstad.

Bent Høie har sagt til TV 2 at det vil komme betydelig vaksineleveranser i tiden fremover, og at om alt går etter planen, vil vi kunne gjøre betydelig lettelser allerede i mai.

Også Folkehelseinstituttet er positive.

– Vårt optimistiske scenario for vaksinasjonsprogrammet blir stadig mer realistisk. Vi må likevel nøye vurdere når lettelsene kan komme. Vi vil ikke risikere at epidemien løper løpsk blant uvaksinerte, sier Aavitsland.

Så lenge vaksineleveransene kommer så planlagt, vil en stor del av den voksne befolkningen være vaksinert inn mot sommeren.

– Nøyaktig når og hvor man kan reise uten restriksjoner er litt tidlig å si, men det er grunn til å være optimistisk med tanke på sommeren og høsten i alle fall, sier Nakstad.

Relatert