NY AKTOR: Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter har tatt over Baneheia-saken fra sine kolleger i Agder.
NY AKTOR: Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter har tatt over Baneheia-saken fra sine kolleger i Agder. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vurderer ny Baneheia-etterforskning – særlig to beviser er aktuelle

Hvis det skal føres en ny rettssak mot Viggo Kristiansen (41), må påtalemyndigheten være overbevist om at han er skyldig. Både mobilbeviset og DNA-beviset kan bli etterforsket på nytt.

For to uker siden ble saken mot dobbeltdrapsdømte Viggo Kristiansen (41) gjenåpnet. Siden har saken blitt overført fra Agder til Oslo statsadvokatembeter.

Mandag fikk Andreas Schei og Johan Øverberg ved Oslo statsadvokatembeter forespørsel om å se på Baneheia-saken med nye øyne. Hvis det blir ny rettssak, er det de som blir aktorer.

Nå skal duoen sette seg inn over 10.000 sider med straffesaksdokumenter fra etterforskningen i 2000. I tillegg kommer tjukke dokumentbunker knyttet til flere begjæringer om gjenåpning.

Når Schei og Øverberg har lest seg gjennom og gjort seg opp en mening om bevisene, vil de skrive en tilrådning til Riksadvokaten, som avgjør om det blir ny rettssak eller ikke.

I mellomtiden kan Baneheia-saken bli etterforsket på nytt.

FENGSLET: I september har Viggo Kristiansen sittet 21 år i fengsel.
FENGSLET: I september har Viggo Kristiansen sittet 21 år i fengsel. Foto: Eivind Pedersen

To sentrale bevis

Til TV 2 bekrefter Schei at de har satt av en etterforsker fra Oslo politidistrikt til å jobbe med saken.

– Vi ser på muligheten for å gjøre nye etterforskningsskritt, men det er litt tidlig å konkludere med hva vi gjør.

Gjenopptakelseskommisjonen har særlig trukket frem DNA-beviset som grunnlag for gjenåpning. Man kan med sikkerhet knytte Kristiansens kamerat, meddømte Jan Helge Andersen (40), til åstedet på bakgrunn av tekniske funn.

I retten i 2002 ble det slått fast at det måtte ha vært to menn på åstedet, men flere eksperter mener at den konklusjonen er høyst usikker.

Det andre tekniske beviset er trafikk på mobiltelefonen til Kristiansen, som var i bruk i det tidsrommet politiet mener drapene skjedde. Tekstmeldingene gikk over en basestasjon som ikke har dekning i Baneheia.

20 år gamle vitnemål

Schei bekrefter at både mobil- og DNA-beviset er «naturlige» å vurdere ny etterforskning rundt.

– Det er viktig å se om det er mer vi kan gjøre for å få flere svar. I tillegg vil vi undersøke om det er andre kriminaltekniske undersøkelser som er relevante, sier Schei.

– Hvordan ser du på å føre vitner som gjorde observasjoner for mer enn 20 år siden?

– Det er en mulig utfordring, men det er nærliggende å tenke seg at aktuelle vitner allerede har forklart seg for retten og for politiet. Vitneførselen må eventuelt skje ved at de møter opp i retten, og så får vi bruke de opplysningene de måtte ha gitt til politi eller i retten tidligere, dersom det er forhold som de nå har glemt, sier Schei.

Må være overbevist

Både Viggo Kristiansens selv og de avdøde jentenes etterlatte har uttrykt et ønske om at det blir ny rettssak.

– Saken er så alvorlig og grusom at jeg skjønner ønsket om ny rettssak. Samtidig er utgangspunktet at vi må mene at det er bevismessig dekning for å mene at Kristiansen er skyldig før vi innstiller på ny rettssak.

– Hvis vi ikke mener det, vil påtalemyndigheten måtte be lagmannsretten om å avsi frifinnende dom, men den endelige avgjørelsen må Riksadvokaten ta. Vår jobb er å komme med en innstilling, sier Schei.

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, sier at han har forståelse for kravet om at det straffbare forholdet må være bevist utover en hver rimelig tvil før det innstilles på tiltale.

– Likevel kan det være uheldig om det avsies en frifinnelsesdom. Da får ikke Viggo bevist sin uskyld, og så vil det ene offeret bli stående uten en gjerningsmann, sier Sjødin til TV 2.

Vurderer løslatelse fortløpende

Forsvareren ønsker nye etterforskningsskritt i Baneheia-saken velkommen.

– Vi sitter på en rekke tips fra publikum som ikke har vært etterforsket fordi det, slik vi ser det, ikke har vært interessant for et politi som kun har vært opptatt av å etterforske Viggo, sier Sjødin.

Da saken ble begjært gjenåpnet, krevde forsvareren at Viggo Kristiansen skulle løslates fra Ila fengsel. Statsadvokaten i Agder utsatte å behandle spørsmålet.

Sjødin mener kravet om løslatelse fortsatt er under behandling.

Statsadvokat Schei sier til TV 2 at han i dag ikke har noen annen oppfatning enn statsadvokaten i Agder har gitt uttrykk for.

– Men det er klart at påtalemyndigheten løpende vil måtte vurdere løslatelsesbegjæringen etter hvert som vi arbeider med saken, sier han.

Relatert