FLERE DOSER: Endelig kan Oslo-innbyggerne se frem mot å få flere vaksiner.
FLERE DOSER: Endelig kan Oslo-innbyggerne se frem mot å få flere vaksiner. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Helserettekspert ut mot VAKSINESTRATEGIEN:

– Dette er ikke en skjevfordeling, men endelig en mer rettferdig fordeling

FHI er bekymret for om det i det hele tatt er lovlig å skjevfordele vaksiner. – Det har vært en skjevfordeling frem til nå, mener helserettekspert.

Tirsdag fikk Folkehelseinstituttet mandat til å endre vaksinefordelingen slik at dosene kan deles ut etter folketall og smittetrykk, ikke bare etter alder.

Selv om FHI nå mente at en skjevfordeling var fordelaktig, uttrykte de også en bekymring over hvor vidt det kunne være lovlig.

– Det må avklares om det er lovlig at staten skjevfordeler tilgang til helsehjelp i Norge med bakgrunn i innbyggeres bostedsadresse. En skjevfordeling vil bety at staten bestemmer at «ganske mange personer» får helsehjelp senere enn de ellers ville fått, skrev FHI i vurderingen.

– Rettferdig

Helseministeren adresserte også at det er etiske og jurdiske problemstillinger knyttet til en geografisk skjevfordeling.

– Vi har derfor gitt Helsedirektoratet og FHI i oppgave å raskt avklare disse spørsmålene, sa Bent Høie (H).

Det får helserettekspert Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo til å reagere.

– Det som er besluttet nå er hverken en skjevfordeling eller en forfordeling. Det er endelig en mer rettferdig fordeling ut fra etiske og helserettslige prinsipper, mener Befring.

FEILSLÅTT: Helserettekspert Anne Kjersti Befring er svært kritisk til at FHI først med endret vaksinestrategi begynner å snakke om skjevfordeling. Foto: Privat
FEILSLÅTT: Helserettekspert Anne Kjersti Befring er svært kritisk til at FHI først med endret vaksinestrategi begynner å snakke om skjevfordeling. Foto: Privat

Forsterket ulikhetene

Helseretteksperten har helt siden FHI lanserte sin vaksinestrategi syntes det har vært uforståelig hvorfor Norge har valgt annerledes enn for eksempel Sverige og Danmark.

– Å fordele vaksinene likt på landsbasis er en mekanisk tilnærming som ikke samsvarer med hvor utsatt mennesker er for alvorlig sykdom avhengig av hvor og hvordan de bor, og forsterker ulikhet som er der allerede. Likhetsnormer innebærer flere vurderinger enn bare alder, sier hun.

Befring mener at det er rekke andre forhold som burde ha blitt hensyntatt, som blant annet smittetrykk, befolkningstetthet og hvor eksponert yrkesgrupper er for smitte.

– Likhetsnormer kan ikke tolkes bare ved at man ser på selve fordeling, man må se på hvordan fordelingen virker på risikoen for alvorlig sykdom som skal reduseres ved vaksine, sier hun.

Startet ut skjevt

I sin bekymring trekker FHI blant annet frem at en 70-åring med mange medisinske risikofaktorer kan bli stilt lengre bak i vaksinekøen dersom vedkommende bor i et område som nedprioriteres sammenlignet med en 55-åring i Oslo.

– Det er jo akkurat det som har skjedd allerede. Det er jo den skjevfordelingen vi har hatt frem til nå. I Oslo, hvor alvorlig syke er overrepresentert, har ikke kommunen fått tilgang på flere vaksiner, sier Befring.

Hun mener at sammenligningen mellom Stovner og Molde, i debatten som har rast de siste dagene, er veldig god. Hun mener den belyser hvordan strategien har forsterket ulikhetene mellom kommunene som allerede fantes.

– I Oslo bor det flere mennesker, flere eldre og menneskene bor også tettere. Likevel har Molde fått flere vaksiner. Det er en konsekvens av FHI sine råd og at det ikke har blitt gjort tilstrekkelige vurderinger, sier Befring og fortsetter:

– Vi har rett og slett startet ut veldig skjevt. Strategien har vært feilslått i utgangspunktet, og den har gjort at vi ikke stiller så sterkt som vi kunne ha stilt, sier hun.

Forsvarte strategien

FHI har foreslått to ulike løsninger: En beskjeden skjevfordeling og en betydelig.

Regjeringen viste til at fordeling av vaksiner er et veldig faglig spørsmål, og ba derfor FHI lede arbeidet med å forberede den beskjedne løsningen.

Helseministeren forsvarte samtidig strategien som har vært frem til nå.

– Det har vært viktig og riktig å vaksinere de mest sårbare først, sa Høie.

– Steder med en yngre befolkning, sånn som Oslo og Rogaland har derfor vaksinert en lavere andel av befolkningen enn de som deler av landet, som det er en større andel av befolkningen er eldre, men de har likevel fått vaksinert de mest sårbare på lik linje med andre, sa helseministeren.

Helseministeren sier at nå som de mest sårbare er i ferd med å bli vaksinert, kan vi gå over til å fordelen vaksinene etter antall innbyggere.

– Det vil gi kommuner med en yngre befolkning flere doser enn med dagens fordeling, sa Høie.

Relatert