FORBEREDES: Norge vil til sammen få 11 millioner vaksinedoser i løpet av andre halvår i 2021 og første halvår i 2022, mer enn nok til å vaksinere Norges befolkning både en eller to ganger til dersom vi trenger mer beskyttelse eller beskyttelse mot en ny virusvariant.
FORBEREDES: Norge vil til sammen få 11 millioner vaksinedoser i løpet av andre halvår i 2021 og første halvår i 2022, mer enn nok til å vaksinere Norges befolkning både en eller to ganger til dersom vi trenger mer beskyttelse eller beskyttelse mot en ny virusvariant. Foto: Heiko Junge / NTB

Forbereder Norge på krisescenario: – Planlegger for det verste

Dersom det oppstår nye virusvarianter som vaksinene ikke virker mot, vil en ny krise oppstå. Men det er et scenario EU forbereder seg på, sier Norges vaksineforhandler.

De siste ukene har et nytt kapittel blitt åpnet i vaksinearbeidet, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

– Det kapittelet handler om at vi må vaksineres på nytt, sier han.

Bergström forhandler om vaksinedosene for EU, og er mannen som sikrer vaksiner til Norge via Sverige.

En tredje vaksinedose vil trolig være nødvendig for å oppnå god beskyttelse. Det kan også bli nødvendig dersom det oppstår nye mutasjoner som dagens vaksiner ikke fungerer mot.

Akkurat når vi må vaksineres på nytt, er foreløpig uvisst. Her spiller flere faktorer inn.

EU-kommisjonen har inngått avtaler med både Pfizer/BioNTech og Moderna om å doble antallet vaksineleveranser.

Samlet sett har EU sikret nok vaksiner til at hele befolkningen i unionen kan vaksineres på nytt, ifølge Bergström.

– Det er for at det skal gå fortere å ha vaksiner til høsten og neste år i beredskap hvis man trenger å vaksineres på nytt, en tredje dose. Det kan også skje at vi må kunne håndtere nye mutasjoner, sier vaksineforhandleren.

To spor

Virusvariantene som verden nå frykter, er variantene som har sitt opphav fra Sør-Afrika, Brasil og Storbritannia.

Det er den sistnevnte som utgjør flertallet av smittetilfellene i Oslo og andre steder.

NY VAKSINE: Det er uvisst når vi må vaksineres på nytt etter å ha fått de første dosene, det kommer an på hvor lenge man er beskyttet og om det eventuelt kommer nye mutasjoner, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström.
NY VAKSINE: Det er uvisst når vi må vaksineres på nytt etter å ha fått de første dosene, det kommer an på hvor lenge man er beskyttet og om det eventuelt kommer nye mutasjoner, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

Alle de tre virusvariantene er mer smittsomme enn det opprinnelige viruset fra Kina. Det gjør at det kan være nødvendig å innføre ytterligere tiltak for å hindre at smitten kommer ut av kontroll.

En annen frykt er dersom det oppstår flere varianter og variantene muterer, slik at de responderer dårlig på vaksinene.

Det er altså to spor i vaksineringsarbeidet videre, forklarer Bergström:

  • Nye mutasjoner: Dersom det oppstår en helt ny mutasjon som vaksinene vi har i dag ikke virker mot, må alle få en ny vaksine.
  • Omvaksinering: Ingen vet hvor lenge man er immun mot covid-19 etter vaksinasjon. Om ett eller to år kan vi måtte trenge en oppdateringsvaksine. Bergström tviler på at man trenger en «booster» til høsten allerede.

Begge punktene planlegger EU for. Det første punktet vil kreve en endring i vaksinene, som ifølge produsentene selv ikke tar for lang tid å endre på.

– Risikoen er om det kommer en annen mutasjon, men da har vi en avtale med store volumer som skal sikre vaksinedekning, sier han.

Oppdatering etter sommeren

Moderna og Pfizer/BioNTech, som begge er mRNA-vaksiner, jobber med å oppdatere sin vaksine mot den sørafrikanske virusvarianten, opplyser vaksinekoordinatoren. Vaksinene fungerer mot virusvarianten, men er ikke like effektiv.

Dersom en ny, oppdatert versjon skal komme på markedet, må den godkjennes av Det europeiske legemiddelverket. Men ifølge Bergström er det mulig å få gjennom en ny godkjenning «ganske raskt».

– Det er mulig å oppdatere vaksiner allerede etter sommeren om det trengs, sier han.

På den sikre siden

Avtalene som EU har inngått med vaksineprodusentene, innebærer at Norge til sammen vil kunne få 11 millioner doser andre halvår 2021 og første halvår i 2022.

Årsaken til at unionen har inngått svært mange avtaler er for å ha en beredskap, nettopp på grunn av at vi enten trenger en oppdateringsvaksine eller en ny dose som fungerer mot en eventuell ny variant.

– Det er mutasjoner vi er urolige for. Da må vi ha beredskap for å kunne bytte til oppdaterte vaksiner, sier Bergström og fortsetter:

– Vi må ligge et steg foran viruset for å kunne håndtere dette. Derfor er det veldig viktig at dette arbeidet forberedes. Vi må planlegge for det verste, og håpe på det beste, sier han.

Relatert