MUNNBIND: Helsemyndighetene vurderer nå å innføre påbud om munnbind på norske skoler i kommuner med mye smitte. I Tyskland bruker elevene helt ned på barneskolenivå munnbind i klasserommene.
MUNNBIND: Helsemyndighetene vurderer nå å innføre påbud om munnbind på norske skoler i kommuner med mye smitte. I Tyskland bruker elevene helt ned på barneskolenivå munnbind i klasserommene. Foto: Ina Fassbender / AFP

Slik vurderer FHI bruken av munnbind blant barn og unge

Flere har tatt til orde for at barn og unge på skoler bør bruke munnbind. FHI er positive, men mener at det er flere utfordringer ved et eventuelt påbud.

En rekke kommuner står overfor store smitteutbrudd i Norge. Med den nye mutasjonen sprer viruset seg raskere, ofte blant de yngre aldersgruppene.

Før helgen tok helsedirektør Bjørn Guldvog til orde for at vi må vurdere om det i enkelte situasjoner bør innføres et påbud om munnbind på skoler.

Lege og leder for Reiseklinikken Gunnar Hasle er blant flere som mener det er på høy tid med et påbud, også helt ned på barneskolenivå.

Folkehelseinstituttet (FHI) har hele veien vurdert at barn under 12 år ikke anbefales å bruke munnbind. De ser en rekke fordeler og ulemper ved et eventuelt påbud.

Kan gi smitteøkning

Overlege Bjørn G. Iversen og overlege Margrethe Greve-Isdahl har ansvar for kompetansen om munnbind og smittevern i skoler hos FHI.

De mener det er gode argumenter for og mot bruk av munnbind på skoler.

– Bruk av munnbind kan være et av flere tiltak for å hindre spredning av koronavirus, men forutsetter korrekt bruk og må ikke anbefales som erstatning for andre smitteverntiltak, sier Greve-Isdahl.

De mener at det er en risiko for at anbefalingen fører til dårligere etterlevelse av andre smittevernråd, som å holde avstand eller å være hjemme hvis man er syk.

– Det kan i verste fall føre til en økning av smitte i befolkningen, mener overlegen.

I disse situasjonene

FHI mener at munnbind kan vurderes som et ekstra tiltak på skoler dersom det er veldig høyt smittepress, mye smitte med ukjente smittekjeder og man ikke lykkes å slå ned smitten med eksisterende tiltak.

– Det er imidlertid lite hensiktsmessig å bruke det inne i klasserommet når elevene sitter ved pultene, men det kan vurderes på vei inn og ut av klasserommet og i fellesområder hvis det blir umulig å klare å holde avstand, sier Iversen.

Han mener det likevel er viktigst å oppfordre elevene til å fortsette å holde avstand.

– I Norge har vi god erfaring med at smittetallene går ned i ungdomsaldersgruppen ved innføring av rødt nivå i videregående skole, som først og fremst vektlegger mer avstand mellom elever, sier overlegen.

Ikke barneskole

Lege Gunnar Hasle mener at det bør være påbudt med munnbind på skolen helt ned på barneskolenivå. Dette er imidlertid ikke FHI enig i.

– Munnbind kan vurderes som et ekstra tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men vil i første rekke kunne være aktuelt for de eldste elevene, som på videregående skole, sier Greve-Isdahl.

Ifølge FHI sin munnbindveileder anbefaler de ikke at barn under 12 år bruker munnbind. Det er det flere årsaker til, forklarer overlegen.

– Barn smitter i mindre grad enn andre aldersgrupper, og det gjelder også den engelske virusvarianten. I tillegg er det mer sannsynlig for feilbruk og at «vinningen går opp i spinningen», og at det hindrer god kommunikasjon som er spesielt viktig for yngre barn, sier Greve-Isdahl.

I tillegg er det store logistiske utfordringer med å ta på og av munnbind i hvert friminutt og på en korrekt måte med håndhygiene før og etter.

– Grundig opplæring og god oppfølging av elevene vil være helt nødvendig. Videre blir det store utfordringer med søppel av engangsmunnbind, sier Greve-Isdahl.

UTFORDRENDE: FHI mener at det er særlig vanskelig å få barn til å bruke munnbind på en korrekt måte.
UTFORDRENDE: FHI mener at det er særlig vanskelig å få barn til å bruke munnbind på en korrekt måte. Foto: Michael Probst / AP

En betydelig kostnad

Dersom det skulle bli aktuelt med et påbud om munnbind, mener Elevorganisasjonen at skolene må dele ut munnbind gratis.

– Vi kan ikke havne i en situasjon der elever blir straffet på grunn av sin økonomiske situasjon, sier leder Kristin Schultz.

Dette er Folkehelseinstituttet enig i, men understreker at det vil koste.

– For å sikre lik tilgang til alle, bør munnbind bekostes av det offentlige for skoleelever. Kostnadene ved en slik anbefaling vil sannsynligvis bli betydelig for den enkelte skole og kommune, sier Iversen.

Relatert