VAKSINEKØ: Vaksinasjonen er i gang i Norge, men strategien fører til splid i Norge. Her fra massevaksineringen i Bærum.
VAKSINEKØ: Vaksinasjonen er i gang i Norge, men strategien fører til splid i Norge. Her fra massevaksineringen i Bærum. Foto: Heiko Junge

FULL splid om vaksinestrategien:

Vil ikke gi vaksiner til Oslo: – Folk er slitne og redde over hele landet

Ordførere i Norge er splittet om en eventuell endring om vaksinestrategien.

Tirsdag ettermiddag har regjeringen kalt inn til pressekonferanse hvor temaet er vaksinestrategi.

Debatten har de siste dagene rast om hvorvidt regjeringens nåværende strategi skal endres. Før helgen sendte FHI en vurdering til regjeringen om endring av vaksinestrategi. Innholdet i vurderingen er ikke offentlig kjent, men skal trolig presenteres av Bent Høie (H) klokken 14.00.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) har vært klar i talen lenge, og har ment at Oslo må prioriteres.

Men blant landets ordførere er stemningen splittet om hvorvidt vaksinene bør forfordeles, eller ikke.

– Folk er redde

Harstad, med sine drøyt 20.000 innbyggere, har de siste dagene jobbet intensivt med å slå ned et utbrudd knyttet til et treningssenter i byen. Flere hundre er i karantene, deriblant 70 ansatte ved Universitetssykehuset i Harstad.

Ordfører Kari Anne Opsal (Ap) er klar på at hun ikke ønsker en endring i strategien.

– Folk er slitne, og folk er redde over hele landet. Du får ikke en ordfører som er villig til og gi fra seg sine vaksinedoser, sier Opsal til TV 2.

By mot land

Harstad-ordføreren sier at en vaksinestrategi må basere seg på faglige råd om hvordan man på best mulig måte forhindrer sykdom, og ikke en diskusjon om politiske prioriteringer mellom by og land.

– Det oppleves av befolkningen i Harstad og resten av landet, at de også trenger vaksinene. Det er myndighetene sentralt som må ta en avgjørelse på dette. Det kan ikke overlates til en diskusjon mellom lokalpolitikere, slår Opsal fast.

En som er helt uenig med Opsal er Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap). Han er ikke i tvil om at knutepunkter og store byer som Tromsø og Oslo må prioriteres.

– Det får konsekvenser for landsdelen og byene rundt om vi ikke blir prioritert, sier Wilhelmsen.

– Dårligst i Europa

Han mener Norge har sviktet når det kommer til håndteringen av vaksineringen.

– Vi har vært en av de beste i Europa på å håndtere smitten. Men når de kommer til vaksineringen har vi vært blant de dårligste. Stortinget og regjeringen sin jobb er å jobbe for at vi får flere vaksiner, og jeg er skremt hvis det eneste sporet er EU-sporet, sier Wilhelmsen.

Sørlandskommunen Kristiansand har kommet seg godt gjennom pandemien så langt, men i forrige uke endret situasjon seg.

Det førte til at formannskapet måtte stramme kraftig inn mandag, og stengte både treningssenter og spisesteder. Det vurderes fortløpende om også butikker og kjøpesenter må stenge.

– Best effekt for Norge

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier at de gjerne skulle hatt flere vaksiner, men at han ikke har behov for å rope om flere doser.

– Jeg tenker at det må være nasjonale vurderinger på hva som er mest hensiktsmessig for å oppnå best mulig effekt for Norge. Jeg har ikke behov for at Kristiansand skal få flere vaksiner enn andre. Vi trenger vaksiner, som alle andre også gjør, sier Skisland.

Ordfører Jørgen Vik i Oslos nabokommune Lillestrøm deler Raymond Johansens engasjement for flere vaksiner.

– Vaksinestrategien ble lagt før vi sto oppe i den situasjonen vi står i nå med de muterte variantene. I den første risikovurderingen la vi vekt på det vi visste da, at alder og sykdom teller. Men nå teller det hvor man bor. Og det må tas med inn i en revidert strategi, sier Vik.

Han understreker at engasjementet ikke går på at et liv er mer verdt et sted enn et annet.

– Det å unngå død er hensikten med strategien, og da er det viktigst å prioritere der det brenner mest, sier Vik.

Redd for splittelse

Moss kommune jobber også på spreng med å håndtere et pågående smitteutbrudd. Likevel ber ikke ordfører Hanne Tollerud om å bli prioritert slik at kommunen hennes får flere vaksiner.

– Dersom vi blir tilbudt, ønsker jeg det velkomment, så lenge de faglige vurderingene er gjort. Men jeg vakter meg for å blande meg opp i noe som er så faglig som en vaksinestrategi, sier hun.

Dersom regjeringen endrer strategi, er ordføreren bekymret for konsekvensene det kan få.

– Jeg er redd at det kan bli en splittet befolkning. Hvis vi havner der at det blir gitt flere doser til de rammede kommunene, må det ligge en god faglig vurdering i bunn som formidles, slik at folk får forståelse avgjørelsen. Vi må stå sammen by og land, sier Tollerud.

Relatert