ØNSKER PÅBUD: Lege Gunnar Hasle mener det er på høy tid at Norge følger etter flere andre europeiske land, og innfører påbud om munnbind i skolene. Her fra første skoledag i Tyskland etter sommeren.
ØNSKER PÅBUD: Lege Gunnar Hasle mener det er på høy tid at Norge følger etter flere andre europeiske land, og innfører påbud om munnbind i skolene. Her fra første skoledag i Tyskland etter sommeren. Foto: Martin Meissner / AP

Lege krever munnbind-påbud for alle skoleelever

Lege Gunnar Hasle forstår ikke hvorfor helsemyndighetene ikke innfører påbud om munnbind i skolene.

Smitten stiger i Norge igjen, og flere byer opplever nå større smitteutbrudd. Verst er det i hovedstaden som flere ganger har stått for over halvparten av de nasjonale smittetilfellene totalt.

Under en pressekonferanse søndag informerte byrådet i Oslo om at alle videregående skoler igjen må over på rødt nivå. Tiltaksnivået holdes på gult for barne- og ungdomsskolene.

Rødt nivå betyr ikke stengte skoler, men at elevene må deles inn i mindre grupper samt ha alternerende oppmøtetider.

– Betydelig reduksjon

Lege og leder for Reiseklinikken Gunnar Hasle sier til TV 2 at det er på høy tid at myndighetene innfører påbud om munnbind i skolene, også helt ned på barneskolenivå.

PÅ TIDE: Lege Gunnar Hasle mener det er på tide at norske myndigheter innfører påbud om munnbind for alle skoleelever.
PÅ TIDE: Lege Gunnar Hasle mener det er på tide at norske myndigheter innfører påbud om munnbind for alle skoleelever. Foto: Gorm Kallestad

– Det finnes gode data på at når man bærer munnbind og er smittebærer, så blir smitten redusert. Det har også effekten ved at man selv unngår å bli smittet. Du kan ikke trygt bevege deg ut i samfunnet om du er den eneste som bruker munnbind, men det vil beskytte mye bedre om alle bruker det, mener Hasle.

Han mener et eventuelt munnbind-påbud i skolene vil ha mye å si for reduksjonen av R-tallet.

– Hvis man bruker munnbind av god kvalitet, hvor nesebøylen sitter på og man ikke får luft ut av sidene, så vil det gi en betydelig reduksjon i smitten. Da har vi et håp om å få R-verdien under 1, sier Hasle.

OGSÅ I BARNESKOLEN: Halse mener munnbind-påbudet også bør gjelde for elever i barneskolen. Det til tross for at FHI ikke anbefaler munnbind for barn under 12 år.
OGSÅ I BARNESKOLEN: Halse mener munnbind-påbudet også bør gjelde for elever i barneskolen. Det til tross for at FHI ikke anbefaler munnbind for barn under 12 år. Foto: Jens Schlueter / AFP

– Føler seg naken

Legen trekker frem andre europeiske land som har innført munnbind-påbud i skole med stor suksess.

– Jeg har selv et barnebarn på åtte år i Spania. Hun har laget munnbind til alle kosedyrene sine også, sier Hasle og legger til:

– Det er ikke spesielt behagelig å bruke bilbelte, men man føler seg naken uten når man blir vant til det. Det samme gjelder med munnbind.

FHI skriver at av medisinske og andre årsaker ikke er alle som kan bruke munnbind. Og barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind.

– Hvorfor skulle de reagert?

Likevel er Hasle klar på at dette ville vært hensiktsmessig for å stanse spredningen i Norge.

– Tror du ikke folk ville ha reagert på et slikt tilbud?

– Hvorfor skulle de reagert? Jeg tror det hadde hjulpet veldig, og tror ikke befolkningen hadde vært i mot det. Dette er ikke tiltak som vil hindre hele epidemien, men det vil få den effektive r-verdien ned og kanskje under 1, sier han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte i forrige uke at de så på mulighetene for et eventuelt munnbind-påbud i skolene.

– Vi må vurdere om det i enkelte situasjoner er klokt å bruke munnbind på skoler. Vi ønsker å holde skolene åpne og da må vi gjøre det på tryggest mulig måte. Vi har enda ikke konkludert, men vurderer skjerpede smitteverntiltak på skolen, sa Guldvog til P4-nyhetene.

POSITIV: Elevorganisasjonen er positive til et eventuelt munnbindpåbud for elever i videregående skole.
POSITIV: Elevorganisasjonen er positive til et eventuelt munnbindpåbud for elever i videregående skole. Foto: Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen sier at de stiller seg bak et eventuelt påbud om munnbind.

– Hvis helsemyndighetene mener at et påbud om munnbind vil hjelpe mot smitte og det gjør at skolene kan være åpne og ha fysisk undervisning, så er det en avgjørelse vi stiller oss bak, sier leder Kristin Schultz.

To bekymringer

Hun representerer samtlige elever som går i videregående skoler.

– Vi ser for oss at bruken av munnbind kan være hensiktsmessig i fellesarealer og andre steder hvor man ikke klarer å holde tilstrekkelig avstand. Vi mener ikke det er nødvendig i klasserommet når elevene sitter ved pultene sine, sier Schultz.

Lederen har imidlertid noen bekymringer knyttet til ordningen.

– Vi er bekymret for at skolen vil gi unge anmerkninger dersom de ikke bruker munnbind, da vi vet at det er lite som løses med straff og sanksjoner, sier hun.

I tillegg mener Schultz at skolen må dele ut munnbind gratis.

– Vi kan ikke havne i en situasjon der elever blir straffet på grunn av sin økonomiske situasjon, sier lederen.

Har diskutert muligheten

Knut Erik Brændvang, som er rektor ved Marienlyst barne- og ungdomsskole i Oslo, forteller at de har diskutert muligheten for munnbind på skolen gjennom vinterferien.

– Hvis det blir et påbud, så innretter vi oss. Blir det en anbefaling, vil vi ta en diskusjon internt. Kanskje vil det være mentalt betryggende for lærerne, som står i klasserom med opptil 30 elever, sier han.

Han ser ikke noen umiddelbare problemer med at påbudet innføres blant de yngste alderstrinnene, men er klar på at elevene må få utdelt gratis munnbind.

Rektor ved Nordseter ungdomsskole i Oslo Gjermund Jørgensen sier til TV 2 at hovedutfordringen ved et slikt tiltak vil redusere kvaliteten på kommunikasjonen og dialogen i klasserommet.

– En annen utfordring er det å klare å håndheve dette eventuelle påbudet på en god måte, men alt dette blir etter min mening underordnet hvis alternativet er å stenge skolen fysisk og ha ny runde med full hjemmeskole, sier Jørgensen.

– Ingen mulighet til å skjerme seg

Ledelsen ved skolen har hatt en dialog med elevrådet om et eventuelt påbud, og rektoren sier at de ønsker seg et slikt påbud.

– Mange elever opplever smittesituasjonen som utrygg, men det er vanskelig å være en av de få som velger å ha på seg munnbind. Et påbud ville gjort dette enklere mener elevrådet, sier rektoren.

Jørgensen sier at også mange lærere opplever situasjonen sin som utryygg, og at et munnbindpåbud ville gjort dette enklere.

– Lærere står i frontlinjen i denne pandemien, og gjør en fantastisk jobb en utrolig krevende situasjon. De har ingen mulighet til å skjerme seg fra å komme i situasjoner der de ikke kan oppfylle de smittevernregler som gjelder ellers i samfunnet. Et barn som er trist og trenger en arm rundt seg, vil ikke kunne få den omsorgen den trenger med 1-2 meter avstand.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier de er åpne for bruk av munnbind på elever og lærere.

– Vi er absolutt åpne for tiltaket dersom helsemyndighetene mener at det er nødvendig. Det er en god del medlemmer som er mer engstelige nå i forbindelse med spredningen av de mer smittsomme variantene. Derfor skjønner vi godt at dette blir vurdert, sier Handal til TV 2.

– Ikke ideelt

Han understreker at de ikke er smitteverneksperter og kan ikke vurdere om munnbindbruk i skoler er bra eller dårlig. Men pedagogisk gir han ikke tommel opp.

– Pedagogisk sett er det overhodet ikke ideelt. Men det som er ideelt, er ikke nødvendigvis det som er klokt akkurat nå. Derfor er vi åpne for dette som et tiltak, sier han.

NØDVENDIG: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener det er nødvendig å revidere smittevernreglene i skolen, når smittevernreglene i samfunnet endres.
NØDVENDIG: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener det er nødvendig å revidere smittevernreglene i skolen, når smittevernreglene i samfunnet endres. Foto: Gorm Kallestad

Handal sier at det er viktig å påpeke at det er ingen lover som står i veien for at lærere og elever kan bruke munnbind allerede nå, og det skjer på skoler enkelte steder. Spesielt der lærere ikke klarer å holde avstand til andre lærere.

Han mener at når smittevernreglene i samfunnet endres som følge av de muterte virusvariantene, bør også smittevernveilederne for skoleverket også endres.

– Gult nivå i skolen omtales som grønt nivå med såpe. Når vi har de nye virusvariantene som smitter mer, er det nødvendig å revidere smittevernreglene i skolen, sier Handal.

Kan føre til økt smitte

Folkehelseinstituttet mener at det er gode argumenter for og mot bruk av munnbind på skoler.

– Munnbind kan vurderes som et ekstra tiltak i tillegg til andre smitteverntiltak dersom det er veldig høyt smittepress og man ikke kommer til målet med alle de andre tiltakene som er iverksatt, sier overlege Bjørn G. Iversen i FHI.

Han mener det imidlertid er lite hensiktsmessig å bruke det inne i klasserommet når elevene sitter ved pultene, men kan vurderes på vei inn og ut av klasserommet og i fellesområder.

Det er også først og fremst blant de eldste elvene på videregående skole et påbud vil være aktuelt.

Les mer om vurderingen her.

Relatert