Familien Jamas advokat Olav Lægreid utenfor Oslo tinghus før rettsbehandlingen
Familien Jamas advokat Olav Lægreid utenfor Oslo tinghus før rettsbehandlingen Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Utkastelsen av familien Jama behandles i retten i dag

Advokat Olav Lægreid krever i retten mandag at Mohamed Jama og familien får flytte inn i leiligheten på Tøyen igjen mens de venter på at boligsituasjonen deres blir avklart.

– Det er en vanskelig situasjon for familien at de må bo på forskjellige adresser hos venner, og det håper de at de snart skal slippe å gjøre, sier advokat Lægreid til TV 2.

Han mener Oslo kommune gjorde en rekke feil i saksbehandlingen da de avslo familiens søknad om forlenget leiekontrakt på leiligheten på Tøyen, senest i et nytt vedtak 12. januar.

Dette legger han fram i rettsbehandlingen i Oslo Byfogdembete mandag.

– Kommunen har ikke fulgt sitt eget regelverk, og da gir det grunnlaget for en klage, sier han.

Krever saksomkostninger

Kommuneadvokat Henrik Shetelig ønsket ikke å gi noen kommentar til rettstvisten på forhånd.

Under rettsbehandlingen mandag viste Shetelig til at søkere ikke kan påberope seg rettskrav på kommunal bolig.

Kommunen prioriterer familier som man vurderer har størst behov for bolig, anførte han.

Ifølge Sheteligs innledning er dokumentasjonen ekteparet har lagt fram i søknader delvis mangelfullt og uriktig.

Kommuneadvokaten påstod på sin side at vedtakene i saken er gyldige, og at Oslo kommune tilkjennes saksomkostninger.

Strid om inntekt

Ekteparet med fem barn i alderen 9 til 21 år ble kastet ut av den kommunale leiligheten for to uker siden fordi fembarnsfaren Mohamed Jama ifølge Oslo kommune tjener for mye til å kunne få ny leiekontrakt på den kommunale boligen.

Jama klaget på det siste avslaget han fikk fra bydel Gamle Oslo 12. januar, men før han fikk svar ble familien kastet ut med væpnet politi tilstede.

I retten mandag morgen påstod Lægreid at kommunens beregninger av husstandens inntekt var lemfeldig og feil.

Familien Jama ble kastet ut fra den kommunale boligen fordi inntekten var for høy, ifølge Oslo kommune.
Familien Jama ble kastet ut fra den kommunale boligen fordi inntekten var for høy, ifølge Oslo kommune. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ifølge Lægreids beregninger var inntekten de hadde da de søkte om leiekontrakt både i fjor og i år under den veiledende grensen for rett til kommunal bolig.

Kommuneadvokat Shetelig viste i retten til at det er opp til søkeren å legge fram dokumentasjon på at kravene til å få tildelt kommunal bolig er innfridd.

Beregningene kommunen har gjort viser at inntekten ligger over den veiledende grensen.

TV 2 har tidligere skrevet at inntekten ifølge Jamas siste klage til kommunen var drøye 15.000 over grensen.

Strid om familiemedlemmer

Inntekten er ett stridstema i rettsbehandlingen, et annet er antallet medlemmer som skal regnes inn i husstanden.

Lægreid påstod i sin innledning at boligkontoret i Gamle Oslo har gjort feil når det gjelder antallet personer i husstanden. Advokaten, som er ekspert på trygderett, mener kommunen burde lagt til grunn at det er seks medlemmer i husstanden, og ikke fem.

Sønnen på 20 år, som tar opp fag etter videregående, må regnes med i husstanden, mener han. I så fall ligger grensen for hva du kan tjene høyere.

Kommunen har lagt til grunn at det er tre barn i husstanden - myndige barn som ikke går på videregående er ikke regnet med, bekreftet Shetelig.

Dersom den eldste skulle regnes inn, ville den samlede inntekten bli for høy, framholdt han.

– Ikke forsvarlig

Lægreid mener Oslo kommune uansett hadde plikt til å tilby familien en midlertidig bolig til saken deres var avklart.

Han påstår kommunen ikke har bidratt til dette.

– Kommunen har ikke gjort noe som er holdbart og forsvarlig for denne familien, sier han.

Den beste løsningen nå er derfor at de får flytte tilbake til leiligheten, mener han.

– Kan de ikke finne et sted selv de kan leie?

– De har gjort forsøk på det, men de er vanskeligstilte i boligmarkedet. Det er en stor familie med store problemer med å finne leilighet. Det er et problem i Oslo generelt at det er for få store leiligheter, sier han.

Kommunen har bedt familien vurdere leiligheter på Holmlia, Lutvann og Høybråten, som er lagt ut på finn.no. Dette har de avslått på grunn av den yngste sønnen, som går i fjerde klasse på Tøyen skole.

Rektor og sosiallærer på skolen har skrevet en erklæring om at sønnen trenger ro rundt sin situasjon, og bør fortsette i det tilrettelagte opplegget skolen har laget for ham.

To saker

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran har tidligere uttalt at utkastelsen skjedde fordi det dreide seg om to ulike saker. Boligbygg gikk til utkastelse ved hjelp av Namsfogden i Oslo og bistand og politiet fordi familiens husleiekontrakt gikk ut i april i fjor. I desember fikk de likevel søke om ny kontrakt fordi Jama tjente mindre.

Men Boligbygg og bydel Gamle Oslo samordnet ikke dette, og dermed skjedde utkastelsen før søknaden var ferdig behandlet.

Familiens advokat Olav Lægreid mener bydel Gamle Oslo burde ha funnet en midlertidig løsning for familien, men nå er det opp til Oslo byfogdembete å avgjøre om familien skal få flytte tilbake.

Tvisten med Oslo kommune behandles i et rettsmøte som går for lukkede dører på grunn av sensitive helseopplysninger og personopplysninger.

Relatert