FORSVARER: Nils Christian Nordhus forsvarer den tiltalte kvinnen.
FORSVARER: Nils Christian Nordhus forsvarer den tiltalte kvinnen. Foto: Ole Berg-rusten, NTB

IS-kvinnen møter i retten – skal ha bedt om å få våpen i Syria

OSLO TINGRETT (TV 2): Den tiltalte kvinnen (30) skal mandag forklare seg om sitt opphold med terrororganisasjonen IS. Hun er ikke tiltalt for å ha utført kamphandlinger, men skal ha gitt uttrykk for at hun ønsket seg våpen da hun oppholdt seg i Syria.

Mandag begynner rettssaken mot den norsk-pakistanske kvinnen.

30-åringen er tiltalt for å ha deltatt i IS ved å ta seg av barn og gjøre ulike oppgaver i hjemmet. Hun er ikke anklaget for å ha utført kamphandlinger.

Tiltalen bygger først og fremst på at hun har bidratt til å la sine ektemenn, blant annet fremmekrigeren Bastian Vasquez, bedrive terror. I tillegg vil påtalemyndigheten føre bevis for at hun glorifiserte og viste støtte til terrororganisasjonen.

Fakta i saken er ikke bestridt, men kvinnen mener hun ble holdt i Syria mot sin vilje, og at hun forsøkte å komme seg hjem.

Hun svarte «nei» på spørsmål fra dommeren om hun erkjenner straffskyld etter tiltalen. Hun møter i retten ikledd en lys skjorte.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger leder påtalemyndigheten i saken mot IS-kvinnen.
AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger leder påtalemyndigheten i saken mot IS-kvinnen. Foto: Ole Berg-rusten

– Muliggjorde voldelig jihad

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, startet rettsdagen med sitt innledningsforedrag.

Etterforskningen av kvinnen startet allerede i 2013, da Politiets sikkerhetstjeneste fikk informasjon om at hun hadde reist til Syria og giftet seg med den kjente fremmedkrigeren Vasquez. På det tidspunktet var Vasquez tilknyttet Nusrafronten, som var Al-Quaidas avdeling i Syria.

– Man hadde informasjon om at NN (den tiltalte kvinnen) var inne i en radikaliserinsgprosess, sier Evanger.

Statsadvokaten tar retten tilbake til tiden da IS var på sitt sterkeste i Syria og i Irak, tidlig på 2010-tallet.

I denne perioden oppholdt kvinnen seg med terrororganisasjonen mens hennes tre ektemenn kjempet på fronten. Evanger fører at det ikke er tvil om at Nusrafronten og IS er terrororganisasjoner etter norsk straffelov, og at påtalemyndigheten mener det ikke er tvil om hvorvidt kvinnen oppfyller den såkalte deltagerbestemmelsen i straffeloven.

– Påtalemyndigheten mener at det viktige er at hun har vært hjemmeværende kone og mor. Hun har vært gift med aktive deltagere i ISIL, og hun har født to av deres barn. Disse har deltatt i kamphandlinger. Kvinner, koner og mødre var uvurderlige støttespillere som muliggjorde voldelige jihad. I tillegg var det viktig at de fødte barn, den neste generasjonen IS-krigere, sier Evanger.

Statsadvokaten sier påtalemyndigheten også vil føre bevis for at kvinnen ønsket å delta i kamphandlinger.

– Hun skal selv ha gitt uttrykk for at hun ønsket våpen. Det bestrider hun, men det er beviser som tyder på det, sier statsadvokaten.

Evanger snakker videre om kvinnens tilknyttinger i Norge. Før hun reiste til Syria var hun aktiv medlem av Islam Net, og hadde tilknytting til islamist-organisasjonen Profetens Ummah.

TILTALT: Kvinnen (30) satt i Bredtveit fengsel frem til hun ble løslatt.
TILTALT: Kvinnen (30) satt i Bredtveit fengsel frem til hun ble løslatt. Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

– Straff ikke familien

Selv om hun erkjenner å ha reist til Syria for å tilslutte seg fremmedkrigeren Vasquez, mener kvinnen selv to ting: at hun ikke har deltatt i en terrororganisasjon, og at hun ble holdt i Syria mot sin vilje.

Hennes forsvarer, Nils Christian Nordhus, sier det spesielt ser på tvangsfaktoren som en sentral del av deres bevis.

– Vi mener hun ble tvunget. Vi mener fremtvungne tjenester ikke er deltagelse. Vi mener at det å være tvunget av andre, og det å være utnyttet av andre - enten det er husarbeid eller andre oppgaver - det er ikke deltagelse, sier Nordhus.

BARN: Kvinnen fikk to barn med to ulike menn tilknyttet IS. De er nå hentet til Norge.
BARN: Kvinnen fikk to barn med to ulike menn tilknyttet IS. De er nå hentet til Norge. Foto: Øyvind Brattegård, TV 2

Hun fikk to barn med menn som påtalemyndigheten mener er fremmedkrigere. De to er hentet til Norge, og blir tatt hånd om av noen andre enn kvinnen.

Forsvarer Nordhus mener kvinnen ikke kan straffes for å ha født to barn, men ønsker heller å fokusere på at hun tok sine barn ut av områdene kontroller av terrorgruppen.

– Det vi ser, ærede dommer, er straff terroristene. Straff ikke familien, sier Nordhus.

Vil trekke inn kjente Syria-farere

I løpet av rettssaken vil aktoratet trekke inn mange navn fra det radikaliserte miljøet, sier Evanger. I tillegg til Vasquez vil retten få høre mye om blant andre den kjente Syria-fareren Aisha Shezadi, som også var gift med Vasquez, og som fremdeles befinner seg i Syria.

I tillegg til vitneavhør og forklaringer, vil påtalemyndigheten legge frem avlyttede telefonsamtaler og tekstmeldinger som de mener beviser at kvinnen bidro til at terror ble utført.

Rettssaken består hovedsakelig av forklaringer, og stort sett fra venner og bekjente av den tiltalte kvinnen.

Strafferammen for saken er seks år.

Løslatt

Tirsdag i forrige uke ble hun løslatt fra varetekt fordi påtalemyndigheten ikke lenger mener det er fare for at hun unndrar seg straff eller forspiller bevis.

Kvinnen selv vil forsøke å overbevise retten om at hun aldri ønsket å sette seg selv i den situasjonen hun befant seg i da hun kom til Syria.

Det er satt av fire dager til hennes forklaring.

Relatert