Forslaget fra FHI kan gi Oslo flere vaksinedoser

FHI har foreslått å vurdere at vaksinestrategien blir endret slik at smitteutsatte områder som Oslo, får flere vaksinedoser.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til TV 2 at de har sendt et forslag til departementet om endret vaksinestrategi.

– Vi har lagt frem et forslag til departementet, om en skal vurdere en endret strategi. Dette er med tanke på at risikobildet nå er endret med det muterte viruset, og utbrudd i ulike deler av Norge og primært i Oslo, sier Forland.

– Hvilken strategi er det snakk om konkret?

– Det er snakk om å vurdere om det kan være relevant å gi mer vaksine til områder der smittetrykket er høyest, sier Forland.

Forslaget skiller seg fra den nåværende vaksinestrategien, da denne har vært basert på at tilgjengelige vaksinedoser skal fordeles jevnt utover i landet. FHI poengterer at det nye forslaget ikke er en helomvending i vaksinestrategien.

Forland presiserer:

– Det er riktig at vi drøfter spørsmålet om skjevfordeling, som for eksempel fordeling av vaksiner til utsatte områder, og det er det vi har fått oppdrag om, sier Forland.

Forslaget er oppe til drøfting. FHI venter på en beslutning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Urovekkende

Forslaget kan bli særlig viktig i lys av en kraftig smitteøkning både nasjonalt og regionalt.

I hovedstaden er smittetallet nå det høyeste på over tre måneder. Dette bekymrer både helsetoppene og befolkningen generelt.

– Situasjonen er urovekkende i Oslo og Agder, men også Viken, sier Forland.

Med det høye smittetallet blir forslaget fra blant annet Oslo kommune, om at kommuner med høyt smittetrykk bør få flere vaksinedoser enn dem med lite eller ingen smitte, aktualisert.

Strengere tiltak

Fredag ble det registrert 231 nye koronasmittede i Oslo. Det er dobbelt så mange som snittet den siste uken, som var på 115 smittede per dag.

– Vi er bekymret. Det er et hardt slag for Oslo som har jobbet systematisk med å få ned smitten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet at gjenåpningen av hovedstaden vil skje gradvis og kontrollert. En slik gjenåpning virker nå å være lagt på is.

I tillegg til å vurdere endring av vaksinestrategien, vurderer også strengere tiltak i Oslo.

– Vi vurderer om vi kan iverksette tiltak som hindrer at folk har mye sosial kontakt, som bidrar til økt smitte, sier Guldvog.

I tillegg vil helsemyndighetene vurdere behovet for regionale tiltak.

– Smitten vil ikke holde seg innenfor byens grenser når man ligger på et så høyt smittenivå, sier Guldvog.

Flere steder rundt Oslo har også høyt smittetrykk. Fredag ble det registret 39 smittetilfeller siste døgn i Lillestrøm. I Bærum ble det registrert 36 tilfeller.

Relatert