Politiet kan fortsatt være bevæpnet når barn kastes ut

SV fikk ikke flertall for forslaget om at generell bevæpning for politiet ikke skal gjelde utkastelser av barnefamilier. Stortinget stemte i saken torsdag kveld.

Utkastelsen av familien Jama på Tøyen fikk etterspill i Stortinget.

SVs justispolitiske talsmann, Petter Eide, fremmet et forslag til Stortinget om at generell bevæpning for politiet ikke skal gjelde utkastelser av barnefamilier.

Forslaget kom etter utkastelsen av familien Jama på Tøyen.

Må vurderes nøye

SV-representanten mener at å bære våpen under utkastelser, der det er barn involvert, må vurderes nøye fra sak til sak.

Torsdag kveld ble det stemt over forslaget.

Resultatet ble at alle de rødgrønne partiene stemte for, men KrF fulgte ikke oppfordringen om å bidra til at det ble flertall.

Dermed falt forslaget med 40 mot 46 stemmer.

Sterke reaksjoner

Utkastelsen av fembarnsfamilien på Tøyen i Oslo i forrige uke vakte sterke reaksjoner, ikke minst fordi den ble gjennomført med et stort oppbud av væpnet politi tilstede.

Det er generell bevæpning i Norge, men verken familiefar Mohamed Jama eller naboer var forberedt på at noe slikt kunne skje.

– Jeg løp opp rett opp, og der stod det tre store politibiler utenfor, og inne var det åtte til ti bevæpna politifolk, fortalte Bjarte Breiteig i Tøyenkampanjen til TV 2.

Våpen og skjold

Namsmannen hadde varslet om utkastelsen, men familiefaren Mohamed Jama trodde den ble utsatt fordi saken hans fortsatt var til behandling i boligenheten i bydelen Gamle Oslo.

Han fikk avslag på søknad om ny leiekontrakt 12. januar, klaget på vedtaket, og ventet på svar.

Under utkastelsen bistod politiet Namsfogden, og kom inn i hjemmet til familien med våpen og skjold.

Dette er høyst uvanlig i Norge, og videoene av utkastelsen vakte stor oppmerksomhet.

Forklaringen som ble gitt var at politiet bar våpen synlig som følge av at det siden november har vært generell bevæpning på grunn av høyere terrortrussel.

Relatert