Politiet bar våpen synlig og møtte opp med skjold under utkastelse av barnefamilie på Tøyen.
Politiet bar våpen synlig og møtte opp med skjold under utkastelse av barnefamilie på Tøyen.

Ber KrF stemme med hjertet - mot bevæpning i utkastelser av barn

SVs justispolitiske talsmann, Petter Eide, oppfordrer KrF til å sikre flertall for et forslag om at generell bevæpning for politiet ikke skal gjelde utkastelser av barnefamilier.

TV 2 har tidligere skrevet at Eide fremmet et forslag om dette til Stortinget etter utkastelsen av familien Jama på Tøyen.

Å bære våpen under utkastelser der det er barn involvert må vurderes nøye fra sak til sak, mener SV-representanten.

Politiet bistod Namsfogden under utkastelsen, og kom inn i hjemmet til familien med våpen og skjold. Dette er høyst uvanlig i Norge, og videoene av utkastelsen vakte stor oppmerksomhet.

Forklaringen som ble gitt var at politiet bar våpen synlig som følge av at det siden november har vært generell bevæpning på grunn av høyere terrortrussel.

SV, som er imot generell bevæpning, får støtte fra de rødgrønne partiene når det stemmes over forslaget torsdag kveld, opplyser Eide.

Også KrF er mot generell bevæpning, og Eide oppfordrer KrFs stortingsrepresentanter til å stemme for forslaget, slik at det blir flertall på Sortinget for det.

– Her må KrF følge overbevisningen om hjertet, sier Eide.

Ropstads ønske

I forslaget heter det at «Stortinget ber regjeringen gi anledning til unntak fra generell bevæpning når politiet bistår namsfogden ved utkastelser der barn og barnefamilier er involvert».

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad forklarer hvorfor han er motstander av generell bevæpning.

Fembarnsfar Mohamed Jama ventet på svar på en klage da utkastelsen skjedde.
Fembarnsfar Mohamed Jama ventet på svar på en klage da utkastelsen skjedde. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er nettopp fordi jeg tror at hvis de har mindre muligheter for maktmidler, så håndterer du situasjonen på en enda klokere måte, og det kan være mindre skremmende. Jeg skulle ønske at vi var tilbake i den situasjonen der politiet ikke trengte å bære våpen, og at i alle fall i de situasjonene der de ser at det er med barn, ikke bruker våpen.

Men KrFs stortingsrepresentant Geir S. Toskedal sier at partiet ikke kommer til å stemme for SVs forslag.

Uheldig episode

Toskedal mener Stortinget ikke kan pålegge regjeringen å endre instruksen til politiet på grunn av en enkeltsak.

– Jeg har tillit til politiet. Og når storsamfunnet sier at det skal være generell bevæpning, så kan det oppstå uheldige ting, og bildene viser jo en uheldig side, jeg ser det, men vi kan jo ikke ha det sånn at en uheldig episode endrer loven.

– Jeg har ikke hørt om noen andre episoder, så vi kan ikke begynne å generaliser at politiet springer rundt med våpen i barnefamilier av den grunn, sier han.

Støtende og krenkende

KrF-politikeren forventer at politiet foretar en gjennomgang av sin rolle under utkastelsen på Tøyen.

– Uheldige episoder kan skje, og jeg regner med at den episoden, og lignende episoder blir evaluert og håndtert på beste måte. Det har jeg tillit til at politiet gjør, sier Toskedal.

Eide sier at politiet og justisministeren bør merke seg at de rødgrønne partiene sammen gir et tydelig signal om at de ønsker minst mulig bruk av makt og tvang i lignende situasjoner som utkastelsen av familien Jama.

– De må være klar over at det oppleves som støtende og krenkende når de møter opp mannsterke med synlig våpen, sier han.

Relatert