STORTINGET VIL STOPPE SAMVÆRSSABOTASJE: Stortinget ber regjeringen utrede strengere sanksjoner for å forebygge og stoppe samværshindring. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
STORTINGET VIL STOPPE SAMVÆRSSABOTASJE: Stortinget ber regjeringen utrede strengere sanksjoner for å forebygge og stoppe samværshindring. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Stortinget griper inn for å stoppe samværssabotasje

Stortinget ber nå regjeringen utrede strengere sanksjoner som kan motvirke samværshindring. Regjeringen må også utrede bidragsreglene slik at ikke økonomi blir en drivende faktor for samværshindring.

I flere reportasjer har TV 2 satt søkelys på samværssabotasje og ulike problemstillinger hvor barn og foreldre urettmessig hindres i å ha samvær.

Dagens bidragssystem er også blitt sterkt kritisert fordi det oppfattes å stimulere til og «premiere» samværssabotasje. Foreldre som utsettes for samværssabotasje, får i dag krav om å betale høyere barnebidrag.

Flere stortingspolitikere har det siste halve året stilt en rekke spørsmål til barne- og familieministeren som omhandler ulike sider av samværshindring.

Familie- og kulturkomiteen har behandlet og diskutert en rekke forslag som er fremmet den siste tiden.

Strengere sanksjoner

Tirsdag kom de første konkrete resultatene.

Stortinget ber nå regjeringen å utrede strengere reaksjoner som kan motvirke samværshindring. Dette skal gjøres i forbindelse med oppfølgningen av den nye barneloven.

– Det ble flertall i familie- og kulturkomiteen som betyr at Stortinget pålegger regjeringen å utrede strengere sanksjoner som kan motvirke samværshindring i oppfølgingen av ny barnelov, opplyser Sem-Jacobsen, (Sp) som er saksordfører i komiteen til TV 2.

I utgangspunktet fremmet Frp fem forslag knyttet til samværssabotasje.

– Det hele startet med et Frp-initiativ, sier Silje Hjemdal, som konstaterer at partiets ulike forslag ble stemt ned i dag, men komiteen ble likevel enige om to viktige vedtak som Hjemdal er fornøyd med.

– Vi selvsagt glade for at komiteen skjønte noe av alvoret og nå er enstemmige i at noen endringer må gjøres, sier Hjemdal til TV 2.

FORNØYD: Frps Silje Hjemdal er glad for at samværssabotasje skal på Stortingets agenda. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
FORNØYD: Frps Silje Hjemdal er glad for at samværssabotasje skal på Stortingets agenda. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hun sier den siste tids debatt har vist hvor viktig og riktig det var at Frp fremmet representantforslaget som nå har ført til to positive vedtak.

– Vi har løftet saken frem i Stortinget, sier Hjemdal til TV 2.

Må se på bidragsreglene

Mange foreldre opplever at det ikke finnes effektive sanksjonsmuligheter når den andre forelderen motarbeider og forhindrer samvær. Selv i tilfeller hvor det foreligger samværsavtaler, rettsforlik eller dom, mener mange foreldre at de står maktesløse tilbake.

Stortinget besluttet i dag å be regjeringen utrede om det er behov for å gjøre justeringer i barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring.

– Hele komiteen stilte seg bak forslaget til Senterpartiet om at Stortinget nå ber regjeringen utrede om det er behov for å gjøre justeringer i barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

FORNØYD: Saksordfører Åslaug Sem-Jacobsen (SP) i familie- og kulturkomiteen på Stortinget mener det er en gledens dag for de som vil bekjempe samværssabotasje. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix
FORNØYD: Saksordfører Åslaug Sem-Jacobsen (SP) i familie- og kulturkomiteen på Stortinget mener det er en gledens dag for de som vil bekjempe samværssabotasje. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Sem-Jacobsen er saksordfører for komitearbeidet knyttet opp mot problemstillingene knyttet til samværssabotasje.

– En seier

– Dette er en gledens dag. Og vi har faktisk gjort flere vedtak i dag av stor betydning, sier Sem-Jacobsen til TV 2.

Også Frp-leiren feirer resultatet.

– Dette er et sterkt signal om at en samlet komite forventer endringer. Dette er en seier for alle dem som i årevis har stått i denne kampen alene. Ikke minst vil endringer komme mange barn og deres familier til gode.

- Nå er vi på riktig vei, men selvsagt må vi være utålmodige slik at ikke også dette arbeidet drar ut, sier Hjemdal til TV 2.

Viktig Høyre-sak

– Dette er en viktig sak jeg har brukt mye tid på, ikke minst på å få flertall for det jeg mener er noe av essensen, sier komitéleder Kristin Ørmen Johnsen (H).

Johnsen forteller at Høyre la frem et forslag i saken som alle stilte seg bak og at hun er svært fornøyd med utfallet.

Barne- og familiedepartementet har sendt forslaget til ny barnelov, NOU 2020: 14 Ny barnelov, på høring. NOU´en er utarbeidet av Barnelovutvalget som 4. desember 2020 leverte sin utredning med forslag til en moderne og tidsriktig barnelov.

Utvalget fikk kritikk for ikke å ha problematisert eller fokusert tilstrekkelig på samværssabotasje

Relatert