TRENGER POLITISK KLARGJØRING: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.v.), Sandra Myrskog Kronberg og Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB / Privat
TRENGER POLITISK KLARGJØRING: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.v.), Sandra Myrskog Kronberg og Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB / Privat

Sandra (23) brakk nakken i Forsvaret – derfor har saken nådd toppolitikken

Anniken Huitfeldt (Ap) mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) må ta grep for å sikre de som skader seg i Forsvaret.

Våren 2019 brakk Sandra nakken og lårbeinet under førstegangstjenesten. Det ble starten på en lang kamp om å få yrkesskadeerstatning.

Saken om Sandra fikk lederen for utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap) til å reagere kraftig.

I et spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen spør Huitfeldt om hva han vil gjøre for å rydde opp i den aktuelle saken, og for å forhindre at begrepsuenighet resulterer i at flere vernepliktige havner i samme situasjon.

– Vi er helt avhengige av gode ordninger som gjør at folk velger å bruke et år av sitt liv, og kanskje mer, på å avtjene verneplikten, sier Huitfeldt til TV 2.

Et definisjonsspørsmål

Sandra Myrskog Krongberg (23) var på en velferdstur i førstegangstjenesten, der hun som medarrangør blant annet skulle stå på slalåm.

Det endte med et stygt fall, og Sandra brakk nakken og lårhalsen. Legene var usikre på om hun ville kunne gå igjen, og selv om hun nå kan gå med hjelp av krykker, så sliter hun med smerter og fysiske utfordringer.

Til tross for store fysiske begrensninger som hindrer henne fra et normalt arbeidsliv, har Statens pensjonskasse besluttet at Sandra ikke skal få erstatning etter yrkesskadeforsikringen.

De mener hun ikke var på jobb, fordi begrepene «i tjeneste» og «i arbeid» ikke har samme innhold i yrkesskadeforsikringsloven.

– Noen deler av Forsvaret mener det er tydelig at Sandra burde få erstatning, sier Huitfeldt.

Hun mener det understreker viktigheten av en politisk klargjøring.

Har satt i gang utredningsarbeid

I sitt svar til Huitfeldt skriver forsvarsministeren blant annet at det er regelverket som bestemmer hva som er en yrkesskade og hva som skal gi erstatning.

– Det er viktig å være klar over at ikke alle skader som oppstår i arbeidstiden, anses som en yrkesskade, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren sier til TV 2 at han er opptatt av at vernepliktige i Forsvaret skal ha et godt erstatningsrettslig vern om de blir skadet i tjenesten.

– Det har jo åpenbart ikke vært Sandras opplevelse så langt, sier Anniken Huitfeldt til TV 2.

Bakke-Jensen ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men sier at den eksemplifiserer alvorligheten og belyser problemstillingen.

Han opplyser om at han har igangsatt et arbeid i Forsvarsdepartementet. Målet er å utrede om dagens erstatningsordninger gir tilstrekkelig godt vern for vernepliktige i førstegangstjeneste.

Etter planen skal utredningsarbeidet ferdigstilles i løpet av våren.

På jobb døgnet rundt

Arbeidet ble igangsatt høsten 2020 etter møter med Tillitsvalgtordningen for Forsvaret (TVO).

Sjef for TVO, Knut Ringen, er bekymret for lovverket og hvordan det tolkes.

BEKYMRET: Sjef for TVO, Knut Ringen, er bekymret for de vernepliktige. Foto: Håvard Madsbakken / Forsvarets fellestjenester
BEKYMRET: Sjef for TVO, Knut Ringen, er bekymret for de vernepliktige. Foto: Håvard Madsbakken / Forsvarets fellestjenester

– De vernepliktige har ikke arbeidstid fra åtte til fire. De har arbeidstid døgnet rundt, syv dager i uken, sier Ringen til TV 2.

Han mener ordningen ikke dekker vernepliktige godt nok, og sier det er bekymringsverdig ettersom de vernepliktige selv ofte tror de er dekket hele tiden.

Ringen syns definisjonen av vernepliktiges fritid er særlig problematisk.

– Hvis de ikke kan være med på et velferdsarrangement og være dekket, da blir det vanskelig å være vernepliktig, sier han.

Skremmende

Sandra selv er glad for at saken får mer oppmerksomhet, og at det nå gjøres arbeid for å utrede om erstatningsordningene er gode nok.

Håpet hennes er at det kan føre til en endring i lovverket som tydeliggjør hva man har krav på som førstegangstjenende.

– Det er rart at lovverket har vært sånn i så mange år, og at ingen har gjort noe med det.

Hun syns det er skremmende å tenke på hvor mange vernepliktige som er inne hvert år, uten at de vet hva de har krav på og ikke.

– Jeg håper det blir en endring, så det her aldri gjentar seg for andre. Det har vært sinnsykt slitsomt å stå i, sier Sandra.

Relatert