MOT AUTOMATIKK: Det er generell bevæpning av politiet i Norge.
MOT AUTOMATIKK: Det er generell bevæpning av politiet i Norge. Foto: Skjermdump

Foreslår at politiet ikke skal være væpnet under utkastelse av barn

Utkastelsen av familien Jama på Tøyen får nå et etterspill i Stortinget. Tirsdag fremmer Petter Eide (SV) et forslag om å gi unntak for bevæpning i oppdrag der barn er tilstede.

Utkastelsen av fembarnsfamilien på Tøyen i Oslo i forrige uke vakte sterke reaksjoner, ikke minst fordi den ble gjennomført med et stort oppbud av væpnet politi tilstede.

Det er generell bevæpning i Norge, men verken familiefar Mohamed Jama eller naboer var forberedt på at noe slikt kunne skje.

– Jeg løp opp rett opp, og der stod det tre store politibiler utenfor, og inne var det åtte til ti bevæpna politifolk, fortalte Bjarte Breiteig i Tøyenkampanjen til TV 2.

SVs stortingsrepresentant Petter Eide følger opp saken med et såkalt «løst» forslag i Stortinget tirsdag morgen.

– Når politiet går med våpen på hofta, og det oppleves truende, er det klart det kan skremme disse barna for lang, lang tid i fremtiden. Sånn vil vi ikke ha det i Norge, sier Eide til TV 2.

Vil ikke ha automatikk

Saken blir tatt opp til debatt i forbindelse med at politimeldingen blir behandlet i Stortinget.

Eide fremmer forslag om at politiet som hovedregel ikke skal være bevæpnet under utkastelser av barnefamilier.

– Det er for tiden generell bevæpning i Norge, og det er det vi vil ha slutt på. Vi vil ikke ha automatikk i å bære våpen når det er barn tilstede. Da skal politiet bruke nøye vurdering om det er nødvendig å bruke våpen, sier han.

Namsmannen hadde varslet om utkastelsen, men familiefaren Mohamed Jama trodde den ble utsatt fordi saken hans fortsatt var til behandling i boligenheten i bydelen Gamle Oslo. Han fikk avslag på søknad om ny leiekontrakt 12. januar, klaget på vedtaket, og ventet på svar.

Veldig bekymret

Da Boligbygg likevel kom for å gjennomføre utkastelsen sammen med namsfogden og en låsesmed, nektet familien å flytte frivillig, da de ikke hadde noe sted å flytte til.

Namsmannen ba om bistand fra politiet, noe som er rutine i slike saker. Jama uttalte til TV 2 at politiet opptrådte rolig, men at familien likevel opplevde situasjonen som skremmende.

Forslaget fra SV blir stemt over i Stortinget tirsdag kveld.

– Det var veldig mange som så det, og ble jeg rysta, jeg blir veldig bekymret på barnas sine vegne. Jeg mener det er veldig viktig at vi har minst mulig maktbruk fra politiet, og dette er barn med minoritetsbakgrunn, og det er avgjørende at de får et positivt forhold til politiet, sier Eide.

Relatert