VIL UT: Viggo Kristiansen (41) har begjært seg løslatt. Avgjørelsen er ventet å komme om kort tid. Foto: Eivind Pedersen
VIL UT: Viggo Kristiansen (41) har begjært seg løslatt. Avgjørelsen er ventet å komme om kort tid. Foto: Eivind Pedersen

Psykolog reagerer på uttalelse om Viggo Kristiansen (41)

Psykologen til Viggo Kristiansen (41) mener at bistandsadvokaten til de etterlattes familier diskvalifiserer behandlingen han har gitt i årevis.

Torsdag ble det kjent at dobbeltdrapsdømte Viggo Kristiansen (41) får saken sin gjenåpnet. Søndag kom nyheten om at han krever seg løslatt.

I den forbindelse kom Håkon Brækhus, bistandsadvokaten til familiene som mistet døtrene sine i Baneheia, med følgende uttalelse til NRK:

– For det første har han ikke tatt til seg behandling slik han burde gjøre. Og han er vurdert av fengselet for å være en sikkerhetsrisiko.

BISTANDSADVOKAT: Håkon Brækhus representerer familiene til de avdøde jentene. Foto: NTB
BISTANDSADVOKAT: Håkon Brækhus representerer familiene til de avdøde jentene. Foto: NTB

Psykolog Atle Austad har behandlet Viggo Kristiansen regelmessig siden 2004.

I et notat fra Austad, som TV 2 har fått, skriver psykologen at han mener Brækhus «diskvalifiserer» behandlingen han har gitt til Kristiansen.

– Betryggende

I 2014 fikk Austad klager mot seg fordi han åpent mente at Kristiansen var uskyldig, samtidig som han behandlet ham. Ada Sofie Austegard, moren til avdøde Stine Sofie Sørstrønen, sendte derfor en bekymringsmelding til Fylkesmannen, ifølge NRK.

I den ferske uttalelsen fra Austad skriver han at klagen førte til et svært omfattende tilsyn. Fylkesmannen konkluderte med at det ikke var noe galt med terapien.

«Det er ingen bedre konklusjon å oppdrive fra fylkeslegen. Et ni siders skriv med vurderinger fra fylkeslegen var helt uten kritikk av min terapi. Kun anerkjennelse og at dette var god terapi. Det er betryggende å ha fått en slik evaluering fra fylkeslegen. Brækhus og hans klient påanket avgjørelsen til helsetilsynet, men anken ble der forkastet», heter det i notatet fra Austad.

REAGERER: Viggo Kristiansens psykolog gjennom mange år, Atle Austad. Foto: Frode Sunde / TV 2
REAGERER: Viggo Kristiansens psykolog gjennom mange år, Atle Austad. Foto: Frode Sunde / TV 2

Avslutningsvis skriver psykologen:

«At advokat Brækhus og hans klient ikke anerkjenner fylkeslegens konklusjon, får de selv stå til ansvar for. Jeg avstår fra å bruke mer tid på å kommentere dette ytterligere, da det er lite formålstjenlig».

Vil ikke ha debatt

Overfor TV 2 sier bistandsadvokat Håkon Brækhus at han står ved sin uttalelse, og at han baserer denne på «sakens dokumenter».

– Jeg håper og tror at behandlingen Viggo Kristiansen har vært gjennom, blir belyst i retten. Jeg ønsker ikke å delta i en slik debatt i pressen, sier han.

I et intervju med TV 2 fredag, altså før Brækhus' uttalelse, sa psykolog Austad at han mener Kristiansen er klar for å komme ut i samfunnet igjen etter å ha sittet over 20 år i fengsel.

Deres kontakt ble etablert i 2004 da Kristiansen ønsket hjelp til å bearbeide et seksuelt overgrep han begikk i tenårene. Drapene i Baneheia nektet han enhver befatning med.

– Jeg var jo helt sikker på at han hadde gjort det, så jeg bare regnet med at han kom til å fortelle om det etter hvert, sa Austad, som ble fritatt for taushetsplikt i forbindelse med intervjuet.

Underveis i samtalene nevnte Kristiansen ofte at han ønsket å begjære saken sin gjenopptatt. Austad rådet ham til å kontakte advokat Sigurd Klomsæt.

Ble sikrere og sikrere

I mange år jobbet Klomsæt med å få til en gjenåpning, men alle begjæringene ble avslått av Gjenopptakelseskommisjonen.

Samtidig bestemte Austad at han og Kristiansen skulle begynne å bearbeide Baneheia-drapene, uavhengig av skyldspørsmålet. Austad ville at Kristiansen detaljert skulle sette seg inn i drapene slik de var beskrevet i dommen mot ham.

– Min hypotese var at dersom han har gjort det, så ville han bli tvunget til å forholde seg til de følelsene. Og hvis han ikke hadde gjort det, så måtte han sette seg inn i situasjonen, sier Austad.

Samtidig begynte psykologen selv å sette seg inn i sakens beviser. Jo mer han leste, jo mindre sikker ble han på at Kristiansen var skyldig.

På et tidspunkt bikket det over. Austad er, etter utallige timer sammen med Kristiansen, fullstendig overbevist om 41-åringens uskyld.

Relatert