VIL UT: Viggo Kristiansen har sittet fengslet i over 20 år. Nå ber han for første gang om å bli løslatt. Foto: TV 2
VIL UT: Viggo Kristiansen har sittet fengslet i over 20 år. Nå ber han for første gang om å bli løslatt. Foto: TV 2

Viggo Kristiansen (41) krever å bli løslatt

Torsdag ble det klart at dommen mot Viggo Kristiansen gjenåpnes. Nå begjærer 41-åringen seg løslatt.

Kravet om løslatelse blir sendt fra advokat Arvid Sjødin og hans sønn Andreas Sjødin til Agder statsadvokatembeter søndag kveld.

Det bekrefter Arvid Sjødin overfor TV 2.

Viggo Kristiansen har sittet i fengsel siden han ble pågrepet i september i 2000. Sammen med sin daværende kamerat Jan Helge Andersen ble han funnet skyldig i drap og voldtekt av to jenter på åtte og ti år i Baneheia

VIL HA KRISTIANSEN UT: Forsvarer Arvid Sjødin begjærer klienten sin løslatt. Foto: NTB
VIL HA KRISTIANSEN UT: Forsvarer Arvid Sjødin begjærer klienten sin løslatt. Foto: NTB

Andersen ble dømt til 19 års fengsel, mens Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Til tross for at Kristiansen kunne ha begjært seg løslatt allerede i 2010, har han ikke gjort det. Årsaken, ifølge forsvarer Sjødin, er at han ikke har villet kreve seg løslatt fra det han mener er en uriktig dom. Det kunne bli sett på som en erkjennelse av skyld, mener Kristiansen.

– Viggo har vært klar på at han ikke skal ut før han er frikjent. Det som har endret seg nå, er at han er overbevist om at han blir frikjent, sier Arvid Sjødin til TV 2.

To sannsynlige utfall

Kristiansen er i realiteten ferdig med å sone Baneheia-dommen, men ettersom han er forvaringsdømt, må det normalt en rettslig behandling til før han kan løslates.

Det er uklart hvor lang tid det vil ta før spørsmålet avgjøres.

I 13 år har Kristiansen jobbet for å få saken sin gjenåpnet. Torsdag vant han frem i Gjenopptakelseskommisjonen.

Nå er det to sannsynlige utfall: En ny rettssak med full bevisførsel, eller at påtalemyndigheten innstiller på en frifinnelsesdom.

I mellomtiden ønsker altså Kristiansen å være en fri mann.

Statsadvokaten har tidligere uttalt at de ikke vil begjære ham løslatt med det første.

– Situasjonen er helt endret

Mikkel Tronsrud i Støttegruppa til Viggo Kristiansen mener det er helt naturlig at Kristiansen nå begjærer seg løslatt.

– Kristiansen er sikker på at han kommer til å bli frifunnet og da er det helt naturlig at han begjærer seg løslatt sånn at uretten mot han kan opphøre så fort som mulig, sier Tronsrud til TV 2.

– Hvorfor har ikke Kristiansen begjært seg løslatt tidligere?

– Situasjonen er nå helt endret. Grunnen til at han ikke har ønsket å begjære seg løslatt tidligere er fordi det har ligget et krav mot han om at han må innrømme drapene. Da sitter han heller i fengsel i 20 og 30 år enn å innrømme to drap han ikke har begått. Men nå er situasjonen annerledes, sier Tronsrud.

Tre forhold ved dommen

Det finnes tekniske bevis som underbygger at Andersen var på åstedet, men noe slikt finnes ikke for Kristiansens vedkommende.

Gjenopptakelseskommisjonen viser til tre forhold som sår tvil ved hvorvidt dommen mot Kristiansen er riktig:

  • Det er sådd vesentlig tvil rundt det såkalte DNA-beviset. I lagmannsretten la juryen til grunn at det var to menn på åstedet, men i dag er dette sett på som en svært tvilsom konklusjon.
  • Tvil om DNA-beviset kan styrke det såkalte mobilbeviset, som i korte trekk går ut på at Kristiansens mobiltelefon var i bruk et annet sted enn i Baneheia da drapene ble begått.
  • Det er i ettertid rettet kritikk mot måten Jan Helge Andersen ble avhørt på. Hans forklaring er det viktigste beviset mot Kristiansen.

Vil stå på sitt

I kjølvannet av nyheten om gjenåpning har TV 2 intervjuet meddømte Jan Helge Andersen, som ble en fri mann for fem år siden.

Han står på sitt og hevder at han og Kristiansen var sammen om ugjerningene i Baneheia.

– Jeg kommer til å stå fast på min forklaring, sier Andersen.

For de etterlatte familiene etter drapene kom nyheten om gjenåpning som en overraskelse. Familienes bistandsadvokat, Håkon Brækhus, sier at de hadde håpet at saken nå skulle få et punktum.

Relatert