«Sylvi-effekt» i Frp, men Ketil Solvik-Olsen kan hente flere i de andre partiene

En TV 2-måling viser at Frp-velgerne er positive til lederskifte, men Sylvi Listhaug appellerer neppe utenfor partiets harde kjerne.

Sylvi Listhaug skremmer flere enn hun lokker til Fremskrittspartiet, viser en ny meningsmåling Kantar har utført for TV 2.

Dersom Siv Jensen i stedet hadde pekt på Ketil Solvik-Olsen som ny partileder, hadde han lokket flere enn han hadde skremt bort – særlig blant Høyres velgere.

I målingen har vi spurt et representativt utvalg på drøyt 1000 respondenter på SMS om Sylvi Listhaug som ny partileder vil gjøre det mer eller mindre attraktivt å stemme på Frp. Vi har stilt samme spørsmål om Ketil Solvik-Olsen, som Siv Jensen pekte på som ny nestleder.

Minus med Sylvi – pluss med Ketil

Sylvi Listhaug øker sannsynligheten for å stemme Frp med 9 prosent og reduserer den blant 16 prosent av alle velgere, en differanse på minus 7 prosentpoeng.

Ketil Solvik-Olsen som partileder gir en positiv nettoeffekt på pluss 8 prosentpoeng, 14 prosent økt sannsynlighet mot 6 prosent som sier det er mindre sannsynlig å stemme Frp.

En trøst for Frp og Siv Jensen er at partiets egne velgere er positive til et skifte, uansett hvem av de to som velges. De står helt likt blant egne velgere.

Ketil Solvik-Olsen tar tallene med kledelig fatning.

– Nå er det et lagarbeid vi skal gjøre. Det er Fremskrittspartiet som skal vinne på valgdagen. Det er mitt fokus, sier Solvik-Olsen til TV 2.

Sylvi Listhaug blir ikke skremt av at hun taper i forhold til sin påtroppende nestleder blant Høyre-velgerne.

– Vi skal sørge for at vi bygger ut dette partiet slik at det blir attraktivt for enda flere, og da er det jo bredden som er viktig. Vi er ulike, men vi står for den samme politikken, sier Listhaug.

Stemningsbilde

Denne SMS-målingen ble gjort fredag 19. februar, dagen etter at Siv Jensen kunngjorde sin avgang.

Den gir et øyeblikksbilde av stemningen akkurat denne dagen, og av bakgrunnstallene fremgår det at Sylvi Listhaug er markert mindre attraktiv blant Høyres, Venstres og KrFs velgere, altså alle de tidligere regjeringspartnerne. I Senterpartiet står de to ganske likt.

Av velgermassen totalt er det likevel bare 30 prosent som lar seg påvirke av ledervalget i Frp. 70 prosent har enten bestemt seg for å stemme, eller å ikke stemme, Frp uansett. Og de øvrige har ikke gjort seg opp noen mening om fremtidig leder i partiet.

Siv Jensens etterfølger skal velges på partiets landsmøte i mai, og Ketil Solvik-Olsen avviser enhver antydning om at han kan komme til å stille som motkandidat til Sylvi Listhaug. I alle fall i denne omgang.

– Det er Sylvi som er godt egnet til å bli leder, sier Solvik-Olsen.

– Men kan du en dag bli leder, da?

– Jeg er halvveis gjennom livet. Veldig mye kan skje de neste 49 årene. Og med mindre Sylvi sitter i 49 år, kan det være et potensiale, ja, sier Solvik-Olsen med et smil.

Relatert