Erna Solberg: - Viderefører strenge tiltak

Statsminister Erna Solberg kunne melde at det blir noen veldig få lettelser i tiden framover. De fleste strenge tiltak videreføres.

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad inviterte til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag kl. 14.

Også helse-og omsorgsminister Bent Høie, justis-og beredskapsminister Monica Mæland, FHI og Helsedirektoratet var til stede.

– Vi har nå lagt bak oss flere uker med strenge korona-tiltak. Nå er det igjen tegn til at smitten er økende. Enkelte grupper har ønsket at vi skulle lette på tiltak for dem, og mange har gode argumenter. Summen av disse vil likevel kunne føre til økt smitte, sier Erna Solberg under pressekonferansen.

Ustabil situasjon

Solberg understreker at smittesituasjonen er for ustabil til å komme med store lettelser.

- Regjeringen har besluttet å videreføre de aller fleste tiltakene, sier Solberg.

Likevel kommer det noen få lettelser, særlig for barn- og unge, og for studenter.

Regler og anbefalinger

Reglene som gjelder framover, nasjonalt, er som følger:

Private sammenkomster og arrangement:

 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.
 • Reglene for arrangementer er som følger:
 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).
 • Uteliv og serveringssteder:
 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat.
 • Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Anbefalingene som gjelder framover, er som følger:

Sosial kontakt:

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Reiser:
 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.
 • Arbeidsplasser:
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter:
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere.
 • Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball.
 • Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.
 • Høyere utdanning:
 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

Viktig ferie

Kunnskapsminister Guri Melby sier hun er glad for at det nå blir lettelser for studentene.

– Studenter har sittet alene lenge nå, og har måttet ofre mye over lang tid. Jeg er glad for at vi nå kan åpne for mer fysisk tilstedeværelse, sier hun.

Erna Solberg fikk under pressekonferansen spørsmål om hvorvidt det er greit å reise på vinterferie, eller ikke.

– Det er greit å bo på hotell eller å være på en hytte, men pass på når du er på restaurant og andre steder der det er en del folk. Alle trenger å få luftet seg litt, og jeg tror mange trenger å komme seg på vinterferie nå. Det er dermed ikke en unødvendig reise, sier Solberg.

Hun understreker også at det er viktig at du følger smittevernreglene fra hjemkommunen din, selv om du skulle oppholde deg i en kommune med mindre strenge tiltak.

Skroter ring-systemet

Regjeringen rydder opp i koronatiltakene og fjerner begrepene «ring 1» og «ring 2». Framover blir det kun tre nivåer med tiltak ved regionale utbrudd.

– Vi rydder opp i tiltaksnivåene. Nå blir det tre nivåer av tiltak som kan vedtas nasjonalt, sier Solberg.

Systemet med «ring 1» og «ring 2», ble lansert i forbindelse med mutantutbruddet i Nordre Follo i januar. Etter hvert ble det også utvidet med tiltak på flere nivåer (A, B, C og D) innenfor disse ringene.

Senere er samme system blitt tatt i bruk både i forbindelse med utbruddet i Halden og i Bergen/Ulvik.

Regjeringen har fått kritikk for at systemet var innviklet. Solberg lover nå et enklere opplegg, men kan ikke garantere at det blir helt knirkefritt.

– Fremgangsmåten blir den samme som før: Jo mer alvorlig utbrudd, jo høyere nivå av tiltak. Alt blir ikke perfekt nå heller, sier hun.

Tidligere fredag ble det kjent at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mente de nasjonale koronatiltakene i all hovedsak burde bli videreført, men de anbefalte noen lettelser for barn og unge.

I sin anbefaling til regjeringen skriver Helsedirektoratet at slik situasjonen er nå, vil det være nødvendig å videreføre mesteparten av de nasjonale smitteverntiltakene i minst to uker til for å beholde kontroll.

Relatert