JURYEN: Juryen i Agder lagmannsrett avbildet under Baneheia-saken i 2002. Juryens leder, Rita Johnsen, står foran til venstre. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB
JURYEN: Juryen i Agder lagmannsrett avbildet under Baneheia-saken i 2002. Juryens leder, Rita Johnsen, står foran til venstre. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

De avgjorde Baneheia-saken – dette sier lederen i dag

KRISTIANSAND (TV 2): Rita Johnsen (71) var leder for juryen som fant Viggo Kristiansen skyldig. Hun mener at «totaliteten» i bevisene ledet til konklusjonene.

– Jeg er fremdeles ikke i tvil om at vi kom til det rette standpunktet ut fra den informasjonen vi hadde den gang. Det er umulig for meg å ta stilling til det som har kommet frem av nye bevis, sier Rita Johnsen til TV 2.

Hun ledet juryen som fant Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen skyldig i overlagte drap på to barn i Baneheia i 2000.

JURYLEDER: Rita Johnsen. Foto: NTB
JURYLEDER: Rita Johnsen. Foto: NTB

Andersen ble dømt til fengsel i 19 år og er i dag løslatt, mens Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring - en dom han fortsatt soner.

Torsdag ble det kjent at Kristiansen får saken sin gjenåpnet etter årelang behandling i Gjenopptakelseskommisjonen.

Mente det var to menn

Juryleder Johnsen forteller at hun reagerte med oppgitthet på nyheten om gjenopptakelse fordi hun opplever at saken aldri blir ferdig.

– På den annen side, hvis det skulle vise seg å være rom for større tvil, så er jeg lettet over at det ikke skyves under teppet. Det viser at systemet fungerer på et vis.

Funn av DNA underbygger at Andersen var på åstedet, men noe slikt bevis finnes ikke mot Kristiansen.

– Slo dere fast, basert på DNA fra åstedet, at det måtte ha vært to gjerningsmenn i Baneheia?

– Vi gjorde nok det, men det er som i mange saker, at det ikke er ett fellende bevis, men et totalbilde som lå til grunn for konklusjonen. Hvor stor vekt DNA-beviset ble tillagt, kan jeg ikke svare på, sier Johnsen.

Nettopp DNA-beviset er helt sentralt for at saken nå gjenopptas.

Mente Andersen var troverdig

Det som ble presentert som et sikkert bevis på at det måtte ha vært to menn i Baneheia, er i dag tvilsomt. Flere DNA-eksperter har ment at det ikke er grunnlag for å trekke en slik konklusjon.

Gjenopptakelseskommisjonen er også kritisk til avhørsmetoden som ligger bak Jan Helge Andersens forklaringer, som er det viktigste beviset mot Viggo Kristiansen.

Flertallet i kommisjonen mener at hans forklaring isolert sett er svekket.

– Hvordan vurderte dere i juryen troverdigheten til Andersen?

– Vi vurderte troverdigheten til begge de tiltalte. Vi falt ned på at Andersen var mer troverdig enn Kristiansen, sier Johnsen.

– Skal mye til

– Hvor trygg er du på den konklusjonen i dag?

– Jeg vil måtte bli presentert for argumentasjonen rundt eventuelle nye bevis før jeg vil si noe om det. Jeg er imidlertid trygg på at vi den vurderte saken riktig ut fra bevisene som den gang forelå.

– Jeg har ikke skiftet standpunkt, og det skal mye til for å endre min oppfatning, sier Johnsen.

– I hvilken grad kjente dere i juryen på et press under saken?

– Personlig følte jeg ikke på noe press. Dette handlet om det som skjedde inne i rettssalen. Hva mediene og folk på byen måtte mene, var uinteressant.

To mulige utfall

Nå skal påtalemyndigheten vurdere hva som skjer videre med gjenåpningen av saken til Viggo Kristiansen. Enten blir det innstilt på en ny rettssak med full bevisførsel, ellers blir det innstilt på frifinnelsesdom.

Viggo Kristiansens meddømte eks-kamerat, Jan Helge Andersen, ble løslatt for fem år siden. Torsdag ga han et intervju til TV 2 der han uttrykker ovveraskelse over gjenåpningen av saken.

Det er ubehagelig at saken skal opp igjen fordi det er lenge siden det skjedde, og jeg har fått det på avstand, sier han.

– Hva tenker du dersom Viggo Kristiansen skulle bli frikjent i en ny runde?

– Da har han flaks.

Relatert