Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) er en av politikerne som mener Baneheia-saken viser at justissystemet fungerer, uten at de vurderer skyldsspørsmålet i saken.
Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) er en av politikerne som mener Baneheia-saken viser at justissystemet fungerer, uten at de vurderer skyldsspørsmålet i saken. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Viser at systemet fungerer

Flere politikere mener at gjenopptagelsen av Baneheia-saken viser at justissystemet fungerer.

– Gjenopptakelseskommisjonen tar ikke stilling til skyldspørsmålet, men ser her at det er grunn til å ta opp saken på nytt. Det viser at systemet fungerer, sier stortingsrepresentant Petter Eide (SV).

SV justispolitiske talsperson understreker at heller ikke han tar stilling til skyldspørsmålet, men kommenterer systemet som har gjort gjenopptakelsen mulig.

- I Norge har vi et sterkt system for å sikre rettferdighet og rettssikkerhet. En uavhengig gjenopptakelseskommisjon er en del av dette sikkerhetsnettet, sier stortingsrepresentant Peter Frølich(H).

Frølich sier det er viktig at kommisjonen får jobbe helt uavhengig av ytre press og politisk påvirkning.

– At en sak behandles syv ganger og til slutt fører frem, viser at adgangen til gjenopptakelse er høyst reell i Norge, sier Høyres justispolitiske talsperson.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Justispolitisk talsperson for Sp, Jenny Klinge, mener Gjenopptakelseskommisjonen er en viktig sikkerhetsventil.

- Jeg skjønner at det er mye følelser knyttet til denne saken, men vi har heldigvis et veldig godt rettsvesen. Jeg håper nå saken får en ryddig behandling og kommer til en god konklusjon, sier Klinge.

– Sterke meninger

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet sier han har sterke meninger om denne beslutningen.

– Men som representant for lovgivende makt, må jeg holde det for meg selv. Maktfordelingsprinsippet tvinger meg til å avstå fra å gå inn i saken nå, sier Amundsen, justispolitisk talsperson for Fremskrittspartiet på Stortinget. Han utelukker ikke at han vil kommentere den på et senere tidspunkt.

Nåværende justisminister, Monica Mæland (H) tar avgjørelsen til etterretning.

– Det er kommisjonens oppgave å sikre en objektiv vurdering av om vilkårene for gjenåpning er oppfylt, kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene, sier Mæland.

Justisministeren påpeker at hverken hun eller departementet kan gripe inn i kommisjonens behandling. Hun har ingen ytterligere kommentarer.

Lederen for Stortingets justiskomite, Lene Vågslid fra Ap sier dette er en vond og vanskelig sak, og som politiker kan hun ikke gjøre annet enn å ta avgjørelsen til etteretning,

Relatert