BEFARING: Befaring i området der de to jentene ble drept, da rettssaken var oppe for første gang. Fra denne høyden hevder Jan Helge Andersen at han og Viggo Kristiansen så de to jentene bade i 3. Stampe i Baneheia, Kristiansand.
BEFARING: Befaring i området der de to jentene ble drept, da rettssaken var oppe for første gang. Fra denne høyden hevder Jan Helge Andersen at han og Viggo Kristiansen så de to jentene bade i 3. Stampe i Baneheia, Kristiansand. Foto: Åserud, Lise

– En dramatisk dag i norsk rettshistorie

Bevisene som nå er lagt frem er bevis som kan være egnet for å frifinne, sier jusprofessor

Torsdag er en historisk dag i norsk rettshistorie. Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenoppta saken til drapsdømte Viggo Kristiansen (41).

Sist saken var til vurdering, konkluderte kommisjonen med at saken forkastes fordi den åpenbart ikke ville føre frem.

Nå er det en dissens i kommisjonen, der tre taler for at saken skal tas opp mot to.

Jusprofessor Jo Stigen.
Jusprofessor Jo Stigen. Foto: Andrea Joner Tuft

– Uhyre viktig

Jusprofessor på Institutt for offentlig rett i Oslo, Jo Stigen, sier til TV 2 at det nå er en reell mulighet for at Viggo Kristiansen kan bli frifunnet.

– Det er en dramatisk dag i norsk rettshistorie, sier Stigen.

Han forteller at de nye bevisene som er lagt frem er bevis som kan være egnet for å frifinne.

– Det er unikt at man har prøvd å få saken sin gjenopptatt såpass mange ganger uten å få gjennomslag. Derfor må det være noe nå som gjør at kommisjonen har valgt å gjenoppta saken, sier han.

Dersom drapsdømte Kristiansen nå skulle frifinnes, sier Stigen at denne saken blir uhyre viktig i tiden fremover.

– Man kan ikke være uskyldig dømt for så grove forbrytelser, sier jusprofessoren.

Lenge siden

Stigen understreker at bevisførselen kan bli utfordrende ettersom det har gått såpass lang tid.

Erfaringsmessig sier han at det er vanskelig å bevise skyld når det er lenge siden hendelsene skjedde.

– Vitner kan huske dårligere, noen er kanskje lengre ikke i livet, sier han.

Dersom Kristiansen skulle blitt dømt på nytt, betyr det imidlertid ikke at han kan begjære saken sin tatt opp på nytt.

Stigen sier at det da må legges frem nye bevis.

– Jeg vet ikke riktig hva det skulle vært. Men for at saken skulle blitt tatt opp igjen, må kommisjonen bli presentert for nye bevis enn det som ble lagt frem i retten.

Uvanlig med dissens

Jusprofessoren sier at saken har to utfall: enten kan påtalemyndigheten begjære frifinnelse, eller ta saken opp for domstolen.

Stigen heller mot sistnevnte utfall på grunn av dissensen i kommisjonen.

– Det vil i så fall ta lang tid for påtalemyndigheten å forberede saken, så den vil ikke komme opp for retten med det første, sier han.

Rettskommentator i TV 2, Inge D. Hansen, sier at det svært sjeldent forekommer dissens i kommisjonen.

– Det som er interessant er at det er tre mot to. Det er ikke ofte vi ser det da kommisjonen oftest er enstemmig, sier Hansen.

Hansen er enig med Stigen om at det skal bli vanskelig å få gjenopptatt saken dersom Kristiansen igjen skulle blitt dømt.

– Da får man kanskje en endelig avgjørelse i denne saken, og kan legge Baneheia bak seg, sier Hansen.

Relatert