VAKSINE: Skilt til vaksinestasjonen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.
VAKSINE: Skilt til vaksinestasjonen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Derfor mener vaksine-eksperten at byene bør prioriteres nå

I første fase av vaksineringen har de gamle og sykeste blitt prioritert. Nå mener virus-ekspert Gunnveig Grødeland at de største byene snart må få prioritet.

Totalt er rundt 260.000 nordmenn vaksinert med første dose av korona-vaksinen, mens rundt 8.800 er fullvaksinert.

Foreløpig er det eldre og syke som har vært prioritert.

Det mener forsker Gunnveig Grødeland ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo snart bør forandres.

FORSKER: Gunnveig Grødeland er ekspert på virus og vaksine. Hun er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.
FORSKER: Gunnveig Grødeland er ekspert på virus og vaksine. Hun er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo. Foto: Øystein H. Horgmo / UiO

– Når vi nå går videre inn i neste fase der hensikten etter hvert blir å vaksinere for å oppnå flokkimmunitet, tenker jeg imidlertid at man burde vurdere å prioritere storbyområdene Oslo, Bergen og Trondheim, sier Grødeland.

Kontinuerlig smitte

Hun legger vekt på at disse byene er områder der det har vært kontinuerlig smitte siden starten av pandemien.

– Om man reduserer smittespredning i storbyområdene vil det trolig også ha en beskyttende effekt på landet for øvrig. Det er imidlertid ett unntak fra dette: om det er kommuner med ekstraordinær bevegelse av personer inn og ut av landet bør disse vurderes likt som storbyregionene. Virus oppstår ikke i vakum, understreker hun.

Grødeland peker også på at ferier, som den forestående vinterferien, er et annet moment som taler for å prioritere byen.

– Vinterferien nå illustrerer jo også ganske tydelig at det er storbyregionene som er potensielle smittedrivere for Norge når folk beveger seg fra områder med høyt smittetrykk og til lokalmiljø nærmest uten SARS-CoV-2, sier hun.

Grødeland sier videre at hun er enig i strategien norske myndigheter har ført, med å holde igjen doser for å forsikre at de som får første dose, også får den andre dosen.

Usikker flokkimmunitet

Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet, sier vaksinestrategien er noe som vurderes fortløpende.

– Det er egentlig bare enkelte bydeler Oslo og enkelte kommuner rundt Oslo som har hatt vedvarende høy forekomst av sykdom. Det er også disse områdene som har størst belastning på sykehusene. Vi har en vedvarende vurdering om disse områdene bør få en litt større andel av vaksinene, men det er ikke tatt noen beslutning, sier han til TV 2.

Aavitsland sier det foreløpig er usikkert hvorvidt vaksinen faktisk gir flokkimmunitet.

– Hovedformålet er bare å beskytte dem som blir vaksinert. Vi fortsetter vår prioritering med å jobbe oss nedover i aldersgruppene for først å beskytte dem som har størst risiko for alvorlig forløp hvis de blir smittet, sier han.

Relatert