NY SJANSE: Viggo Kristiansen har sittet bak lås og slå i 20 år etter at han ble dømt i Baneheia-saken. Nå skal han få prøvd saken sin på nytt. Foto: Lise Åserud, NTB / TV 2
NY SJANSE: Viggo Kristiansen har sittet bak lås og slå i 20 år etter at han ble dømt i Baneheia-saken. Nå skal han få prøvd saken sin på nytt. Foto: Lise Åserud, NTB / TV 2

Viggo Kristiansen får saken sin gjenopptatt

Nye bevis kunne ha ført til frifinnelse hvis de hadde vært kjent for retten den gang, sier lederen av Gjenopptakelseskommisjonen til TV 2.

41 år gamle Viggo Kristiansen har siden han ble pågrepet 13. september 2000 sittet fengslet for å ha drept og voldtatt Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kristiansen sin kamerat Jan Helge Andersen erkjente straffskyld etter pågripelsen, og er nå en fri mann etter å ha sonet en dom på 19 år.

– Saken gjenåpnes fordi kommisjonen mener at det er nye bevis som det vil kunne være rimelig grunn til å tro at vil kunne ha ført til frifinnelse hvis dette hadde vært kjent for retten den gang, sier Siv Hallgren, leder av Gjenopptakelseskommisjonen, til TV 2.

– Hvilke bevis er det snakk om?

– Det er særlig DNA-bevisene som er grunnlaget for gjenåpningen, sier Hallgren.

Historisk resultat

Gjenopptakelseskommisjonen har de siste tre årene behandlet Kristiansen sin sjette søknad om gjenopptakelse. Torsdag ettermiddag kom det historiske resultatet som åpner for at 41-åringen kan få prøvd saken sin på nytt.

I kjennelsen står det at flertallet har lagt til grunn at lagretten både gjennom bevisførsel, prosedyrer og rettsbelæring ble foreholdt at DNA-beviset utgjorde en sikker bekreftelse på at overgrepene ble begått av flere gjerningsmenn.

Dernest har flertallet kommet til at det i dag hersker reell usikkerhet ved hvorvidt de biologiske spor i saken viser DNA fra flere gjerningsmenn. Saken med hensyn til biologiske spor står således i en vesentlig annen stilling i dag.

Ifølge flertallet er det etter dommen i 2002 tilkommet nye omstendigheter og bevis som medfører at både DNA-beviset og Jan Helge Andersens forklaring er svekket som bevis.

DNA-analyser fra 2010 er ifølge flertallet rettslig sett å anse som nye bevis som svekker bevisvekten ved Jan Helge Andersens forklaring.

I sin forklaring gikk Jan Helge Andersen langt i å involvere Viggo Kristiansen i drapet. I klar motstrid til Andersens forklaring i retten, knytter DNA-prøvene som ble tatt i 2010 Andersen opp mot seksuelle overgrep, skriver kommisjonen.

Sist saken var oppe til vurdering var i 2014. Da konkluderte kommisjonen med at saken forkastes fordi den åpenbart ikke ville føre frem.

«Det kan ikke ses at det i begjæringen eller i saken for øvrig foreligger forhold som tilsier at vilkårene for gjenåpning er til stede», sto det i kjennelsen.

I kjennelsen kommer det frem at det var uenighet mellom medlemmene i kommisjonen. Tre av medlemmene mente at vilkårene for gjenåpning er til stede mens to av medlemmene var i mot gjenåpning.

– Lettet

I en pressemelding fra Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin kommer det frem at Kristiansens familie er lettet over avgjørelsen.

– På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser frem til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene. Etter mange års kamp for gjenopptakelse er det naturlig nok dette som står i fokus i dag, sier Sjødin.

Forsvareren mener dagens avgjørelse viser at Kristiansen allerede for ti år siden burde fått gjenåpnet sin sak.

– Beslutningen om gjenåpning vil bety at Viggo Kristiansen, etter å ha tilbrakt halve livet sitt bak murene, omsider kan få en reell anledning til å forsvare og renvaske seg for anklagene - og samtidig kunne etablere seg som vanlig samfunnsborger, om enn med nesten 21 års forsinkelse, sier Sjødin.

– Veldig glad

Mikkel Tronsrud har vært en av Viggo Kristiansens sine nærmeste støttespillere i en årrekke. Til TV 2 sier han at de ikke har fått gått gjennom hele begjæringen, men at de er veldig glad over konklusjonen.

– Vi er veldig glad og fornøyd over at han får en mulighet til å legge frem bevis for retten som tilsier at han ikke er skyldig, sier han.

Tronsrud sier at Kristiansen var forberedt på nok en avslag.

– Vi tenker at det er klare bevis i saken for at Viggo ikke var med på drapene, og at Jan Helge Andersens forklaring ikke stemmer, men er rett og slett fylt av løgn, sier støttespilleren.

Relatert