TARIFFKRAV: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varsler moderate lønnskrav foran vårens mellomoppgjør. Seriøsitet, likelønn og lavtlønte vil være LOs hovedsaker.
TARIFFKRAV: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varsler moderate lønnskrav foran vårens mellomoppgjør. Seriøsitet, likelønn og lavtlønte vil være LOs hovedsaker. Foto: Vidar Ruud / NTB

Moderate lønnskrav fra LO i år

Vil sikre kjøpekraften og prioritere kvinner og lavtlønte

LO har ikke ambisjoner om store lønnstillegg foran vårens lønnsoppgjør. Nå er det viktigst å sikre kjøpekraften og prioritere kvinner og lavtlønte. LO frykter at pandemien har rammet sosialt skjevt, og vil prioritere de mest utsatte gruppene.

Foran fjorårets oppgjør krevde LO økt kjøpekraft til alle sine medlemmer. Ifølge beregninger fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, fikk de aller fleste grupper økt kjøpekraft, først og fremst fordi prisstigningen, særlig på strøm, ble lavere enn ventet.

Lavtlønte

I sin tale til representantskapet viste LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til at landet nå har 200.000 arbeidsledige, hvorav 60.000 har vært ledige i snart ett år. Og andelen er høyest blant innvandrere, unge og lavtlønte.

– Vi er i ferd med å få en todeling. Taperne er alle de som ikke kan fortsette jobben på hjemmekontor, sa Gabrielsen.

Han etterlyser en politikk som ikke bare skaper trygghet for liv og helse, men også for inntekt og arbeid. LO krever at krisetiltakene må vare så lenge pandemien varer.

– Regjeringen har skapt usikkerhet med sine kortsiktige tiltak, sa LO-lederen.

I den tariffpolitisk uttalelsen som LOs representantskap vedtok tirsdag, konstaterer LO at særlig kvinner og ansatte med innvandrerbakgrunn i lavlønnsyrker i privat sektor ble hardt rammet av permittering og oppsigelser da pandemien rammet. De mest utsatte bransjene var hotell og restaurant, passasjertransport og kulturbransjen. I motsatt ende av skalaen kunne industri og bergverk og petrokjemisk industri notere økt aktivitet.

Kravet:

LO har tradisjon for ikke å vedta tallfestede lønnskrav i representantskapet, men overlate dette til forhandlerne. Årets forhandlingsfullmakt har følgende ordlyd:

«Med bakgrunn i den endrede situasjonen ved årets mellomoppgjør som følge av pandemien, vil LO sikre medlemmenes kjøpekraft og gjennom sine krav prioritere seriøsitet, likelønn og å motvirke lavlønn.

I partenes og myndighetens arbeid for en samfunnsmessig fornuftig lønnsdannelse der hensynet til sysselsetting prioriteres, er det avgjørende at alle grupper omfattes. I en tid der deler av økonomien sliter, er dette hensynet særlig relevant for å unngå ytterligere skeivheter i inntektsfordelingen samtidig som det tas hensyn til mindrelønnsutvikling i sektorer.»

Vårens oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der partene i utgangspunktet bare skal forhandle om lønn og ikke sosiale ordninger eller andre krav i avtaleverket.