UAKTUELT: FHI-overlege Preben Aavitsland sier det er uaktuelt å la medisinstudenter rykke fram i vaksinekøen.
UAKTUELT: FHI-overlege Preben Aavitsland sier det er uaktuelt å la medisinstudenter rykke fram i vaksinekøen. Foto: Tor Erik Schrøder

medisinstudenter vil fram i vaksinekøen:

– Vi kan ikke ta doser fra eldre for å gi til unge, friske 20-åringer

I Polen blir norske Sjur vaksinert fordi han er medisinstudent. Her hjemme er det uaktuelt å gjøre det samme.

Norske Sjur Hirth (21) studerer medisin ved universitetet i Bialystok, nordøst i Polen. Der har samtlige medisinstudenter fått tilbud om koronavaksine. Hirth, som går andreåret, forventer å få første vaksinedose i løpet av neste uke.

– Planen er at samtlige medisinstudenter skal være vaksinert innen slutten av måneden, slik at vi kan komme tilbake til sykehuset, forteller Hirth.

VAKSINERES: Norske Sjur Hirth vaksineres trolig neste uke.
VAKSINERES: Norske Sjur Hirth vaksineres trolig neste uke. Foto: Privat

Han forteller at man i Polen har kommet cirka like langt som Norge med vaksineringen, og at prioriteringen har vært rimelig lik.

– Personlig synes jeg det er litt rart at vi prioriteres, i og med at vi ikke er veldig viktige for at sykehusene skal gå rundt, men det er selvfølgelig viktig for læringen, slår Hirth fast.

Reagerer på at ikke gjøres i Norge

Nestleder i Norsk medisinstudentforening, Xenia Cappelen, mener man burde prioritert helsefagstudenter i vaksinekøen også her hjemme.

– Det vi mener er synd er at vi har alle de samme pliktene som helsepersonell, og er underlagt den samme loven, men likevel regnes vi ikke som helsepersonell i prioriteringen av vaksinen. Vi har selvsagt full forståelse for at autorisert helsepersonell prioriteres over oss, men synes likevel det blir feil at helsefagstudenter ikke nevnes i myndighetenes vaksinasjonsstrategi, sier Cappelen.

– Mange er avhengige av å jobbe ved siden av studiene. Når man da i tillegg skal gjennom praktisk og klinisk del av studiene, er det mange kontaktpunkter der man kan bli smittet selv, og i verste fall smitte pasienter og kolleger. Derfor mener vi det er viktig at medisinstudenter får vaksinen.

– Vi er avhengige av nok praksis

På grunn av koronasituasjonen har flere kliniske kurs og praktiske demonstrasjoner ved studiestedene blitt erstattet med digital undervisning. Cappelen mener det ikke er tilstrekkelig for å utdanne kompetent helsepersonell.

REAGERER: Nestleder i Norsk medisinstudentforening Xenia Cappelen reagerer på at ikke helsefagstudentene prioriteres i vaksinekøen.
REAGERER: Nestleder i Norsk medisinstudentforening Xenia Cappelen reagerer på at ikke helsefagstudentene prioriteres i vaksinekøen. Foto: Thomas Eckhoff

– Fakultetene prøver å tilrettelegge for praktisk undervisning, men dette lar seg ikke alltid gjennomføre - særlig ikke med lokale mutasjonsutbrudd. God klinisk undervisning blir også avlyst fordi politikerne stenger utdanningssteder, uten å differensiere mellom helsefag og andre studentgrupper, sier Cappelen.

I verste fall mener hun mangelen på god undervisning og nok praksis kan føre til at Norge vil være dårligere rustet i fremtiden.

– Vi er avhengige av nok praksis for å bli gode profesjonsutøvere, og er avhengige av det for å skape et høykompetent helsevesen for framtiden og gi god helsehjelp.

Ikke aktuelt i Norge

FHI-overlege Preben Aavitsland har ikke gode nyheter til norske medisinstudenter. Det er ikke aktuelt å flytte studentene frem i køen.

– Forrest i køen står nå folk i alderen 75 – 84 år. De har høy risiko for å bli alvorlig syke og kanskje dø dersom de smittes. Vi kan ikke ta doser fra dem for å gi til unge, friske 20-åringer, sier Aavitsland.

Aavitsland sier det kun er helsepersonell som selv har en reell smitterisiko og som anses som kritiske for å opprettholde helsetjenestene som nå vaksineres. Siden studentene ikke er kritiske for å opprettholde tjenestene er det ikke aktuelt å flytte dem frem i køen.

– Det er mange studenter som dessverre får noe redusert undervisningstilbud nå. Vi jobber hardt for å holde epidemien nede slik at universitetene kan tilby mer normal undervisning, avslutter Aavitsland.

Relatert