OMSTRIDT: Marte Michelet har blitt kritisert for en rekke feil i boken om Hjemmefronten.
OMSTRIDT: Marte Michelet har blitt kritisert for en rekke feil i boken om Hjemmefronten. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Marte Michelet beklager feil i omstridt bok

– Jeg har gjort feil, men jeg er ingen juksemaker, sier Michelet til BT.

Marte Michelet beklager enkelte opplysninger i sin bok om jødedeportasjonen i Norge, og sier til Bergens Tidende at beklagelsene burde ha kommet tidligere.

– Jeg vil beklage min fremstilling av ledelsen i Carl Fredriksens Transport. Der ser jeg at jeg har gått for langt i å antyde at to navngitte personer, Reidar Larsen og Alf T. Pettersen, kun var drevet av et profittmotiv når de hjalp jøder på flukt, sier hun.

– Mistet nattesøvnen

Pettersens sønn Jon Elling Whist sa i november at han mistet nattesøvnen da faren ble hengt ut som profittdrevet menneskesmugler.

– Pettersen var det enkeltmennesket som bidro til at flest norske jøder kom seg over grensen til Sverige, har Elise Barring Berggren sagt til TV 2.

Hun er en av tre historikere som i fjor foretok en detaljert gjennomgang av sentrale påstander i Michelets bok.

I januar trakk Vigmostad og Bjørke tilbake en ungdomsbok om krigen fordi forfatteren hadde hentet opplysninger fra Michelets omstridte bok om hjemmefronten.

Også familier til motstandsfolk har reagert på flere opplysninger i boken.

Advokat John Christian Elden, som representerer etterkommerne til en rekke motstandsfolk, sier at Michelets beklagelse er en god begynnelse.

– Det er en god begynnelse. Vi regner med at det kommer flere fremover. Men det er redelig å beklage feil som har gått så kraftig utover enkeltpersoner og deres ettermæle, sier Elden til TV 2.

Han sier til NRK at han tar det for gitt at Gyldendal kaller tilbake bøker med feil.

– Fatal feiltolkning

Michelet beklager også feil hun gjorde i arbeidet med arkivmateriale knyttet til Reidar Larsen, og sier at hun har feiltolket to håndskrevne brev.

– Her har jeg gjort en fatal feiltolkning. Etterkommerne gjorde oppmerksom på hvordan dette egentlig hang sammen. Feilen er rettet opp i den siste utgaven som kom av boken, men jeg har også behov for å beklage dette offentlig. Begge disse beklagelsene burde ha kommet tidligere, sier Michelet til avisen.

– Selv om jeg gjorde noen feil i det som var et omfattende arbeid, står «Hva visste hjemmefronten?» støtt. Det er veldig viktig å avdekke hva slags behandling jødene i Norge faktisk ble utsatt for, sier Michelet.

– Alvorlige funn

I en bok som ble utgitt i oktober presenterte Holocaust-forskerne Elise Barring Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen det de beskrev som alvorlige funn i Michelets kritikerroste bok.

– Det dreier seg om til dels særdeles alvorlige funn. Vi har funnet mange alvorlige feil, selektiv kildebruk, sitatkutt og endringer i sitat.

– Summen av disse feilene er at sentrale konklusjoner i «Hva visste hjemmefronten?» ikke støttes av kildematerialet, sa Berggren og Tangestuen til TV 2.

Historikerne fant også alvorlige feil om Norges høyest dekorerte borger, Gunnar «Kjakan» Sønsteby.

– Vi har funnet veldig alvorlige feil i Michelets presentasjon av varsler og jødisk flukt over grensen. Dette dreier seg ikke om noen få spredte feil. Feilene er systematisk gjennom store deler av hele boken, sa Berggren og Tangestuen.

Relatert