Anoreksibølge blant yngre: – Situasjonen er ute av kontroll

Universitetssykehuset i Oslo ser en kraftig økning i barn og unge med spiseforstyrrelser. Nå iverksetter de strakstiltak.

– Det er så alvorlig at vi skal legge frem strakstiltak. Vi har en så drastisk økning at vi ikke klarer å håndtere pågangen, sier Morten Ørbæk. Han er avdelingsleder ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på universitetssykehuset i Oslo.

Det har lenge blitt ropt varsko fra helsepersonell og fagfolk som frykter at smittevernstiltak vil ha en alvorlig konsekvens for barn og unges psykiske helse. Nå mistenker de at pandemien har ført til en bølge av spiseforstyrrelser.

– Det er for tidlig å konkludere, men det skal analyseres og forskes på, sier Ørbæk.

Trenger du noen å snakke med?

  • Rådgivning om spiseforstyrrelser ROS: 948 17 818 (hverdager 10 - 15 og 17-21)
  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Kilde: Helsenorge.no

Han opplyser at det er primært spiseforstyrrelsen anoreksi som tilsynelatende er trigget. Helsepersonell TV 2 har snakket med i andre deler av landet beskriver utviklingen som en anoreksibølge.

Kraftig økning

En rapport utviklet ved OUS tar for seg tallmateriale fra 2017 frem til 2020.

Selv om forekomsten av pasienter med spiseforstyrrelser har økt på sykehuset også før pandemien, er det nå en frykt om at koronaviruset har ført til at utviklingen har skutt fart.

Rapporten konkluderer med at det er en «økt andel pasienter med spiseforstyrrelser i 2020 vs tidligere år».

Antall unike pasienter, uavhengig av om man har blitt henvist eller innlagt med mistanke om spiseforstyrrelse, har totalt har økt fra 99 i 2019 til 185 i 2020.

– Hele rapporten viser den samme tendensen, sier Ørbæk.

Svært unge pasienter

Nå er situasjonen i Oslo er prekær. Klinikken ved OUS har ansvaret for barne -og ungdomspsykiatriske avdelinger i Oslo Nord, Oslo Syd, samt klinkken på Nic Waals institutt Lovisenberg og Diakonhjemmet i Vest Oslo. Derfra får sykehuset henvist pasienter til dag og døgnplasser ved internklinikkene hos OUS.

Ørbæk opplyser at de ser en kraftig økning i alderen 10 til 15 år. Tirsdag skal han i krisemøte der de skal legge frem strakstiltak.

– Vi må ta i bruk et areal og lokaler vi ikke har brukt tidligere. Vi må også styrke de såkalte spise-teamene på poliklinikk med ytterligere personell. Dette haster. Vi må reagere nå, det er en så prekær situasjon som vi ikke har kontroll på, sier Ørbæk.

Han sier pasientene de nå får inn er sykere, og at pågangen gjør at de ikke kan behandles umiddelbart.

– Plassene er tatt, og da vil sykdomsforløpet gå. Da vil vi få dårligere pasienter, sier Ørbæk.

Relatert