FØR ULYKKEN: Sandra Myrskog Kronberg (23) på jobb i Kystvakten før ulykken. Foto: Privat.
FØR ULYKKEN: Sandra Myrskog Kronberg (23) på jobb i Kystvakten før ulykken. Foto: Privat.

Sandra (23) brakk nakken i førstegangstjenesten - får ikke erstatning

Sandra fikk varige mén i førstegangstjenesten. Likevel nekter Statens pensjonskasse henne yrkesskadeerstatning.

– Man tror man er forsikra, men så er man egentlig ikke det, sier Sandra Myrskog Kronberg.

Snart har det gått to år siden hendelsen som skulle forandre livet hennes for alltid.

Nå kjemper hun en kamp mot Statens pensjonskasse, som mener hun ikke har rett på yrkesskadeerstatning.

– Statens pensjonskasse tolker lovverket feil, mener Sandras advokat Lars Morten Bjørkholt.

Saken ble først omtalt i Forsvarets Forum.

Ble lam

Våren 2019 skal Sandra Myrskog Kronberg dimiteres, men hun drømmer om å fortsette i Kystvakten etter endt førstegangstjeneste.

Sandra er en engasjert soldat, og fungerer som tillitsvalgt i Kystvakten. Hun er med på å arrangere en velferdstur til Narvik, der avdelingen skal stå på slalåm.

På turen rekker hun bare én tur i bakken før ulykken som vil prege livet hennes skjer.

Med høy fart fyker hun over et hopp. Sandra anslår at hun flyr åtte til ti meter før hun lander på nakken, og hun kjenner det med en gang.

– Jeg er lam, roper hun.

BRAKK NAKKEN: Sandra brakk nakken og lårhalsen under en arbeidstur. Foto: Privat.
BRAKK NAKKEN: Sandra brakk nakken og lårhalsen under en arbeidstur. Foto: Privat.

En ambulanse kjører henne til Harstad, men Sandra blir flyttet til sykehuset i Tromsø når de finner ut at den ene nakkevirvelen er knust.

Både nakken og lårhalsen er brukket.

Legen til Sandra usikker på om hun kommer til å kunne gå igjen.

Etter en ukes tid blir hun fløyet til Ullevål. Der ligger hun i to uker før det venter fire tøffe måneder med rehabilitering på Sunnaas sykehus.

MED SAMBOEREN: Sandra måtte tilbringe flere måneder på sykehus og i rehabilitering. Foto: Privat.
MED SAMBOEREN: Sandra måtte tilbringe flere måneder på sykehus og i rehabilitering. Foto: Privat.

Sandra er ikke hjemme igjen før september samme år. Etter få uker drar hun videre til CATO-senteret, der hun blir i seks uker.

Redusert livskvalitet

Etter lang tid med rehabilitering kan Sandra så vidt gå igjen. Hun har redusert funksjon i hendene og er avhengig av krykker, men setter pris på at hun ikke er bundet til en rullestol lenger.

– Jeg er veldig glad jeg stort sett kan bruke krykker.

Ved lengre avstander må hun imidlertid ha rullestol, og hun trenger hjelp til flere hverdagslige gjøremål.

– Livskvaliteten er jo dårligere enn den var. Jeg savner å jobbe.

På grunn av skadene må Sandra gå på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Hun håper på å kunne studere etterhvert, men hun vil trenge tilrettelagt utstyr for å skrive på PC.

Planen var å fortsette i Forsvaret, men på grunn av skadene må hun se etter andre alternativer.

– Jeg har alltid villet ha en jobb der jeg kan være aktiv, så det gjør det ekstra vanskelig, sier Sandra.

AVHENGIG AV KRYKKER: Sandra er fortsatt avhengig av krykker som følge av skaden. Foto: Privat.
AVHENGIG AV KRYKKER: Sandra er fortsatt avhengig av krykker som følge av skaden. Foto: Privat.

Hun går til fysioterapeut tre ganger i uka, og det meste av hverdagslige aktiviteter som matlaging og stell er trening. Derfor setter hun ekstra stor pris på samboeren Tobias Robarth Melby (25).

Må vente på utmåling

– Han er til god hjelp når han er hjemme, sier Sandra om samboeren, som jobber tre uker på sjøen og tre uker av.

Han har stått på for at Sandra skal få erstatning. Det mener nemlig Statens pensjonskasse at Sandra ikke har rett på.

Hun får ordinær yrkesskadedekning gjennom folketrygden, som er vedtatt av NAV. Det finnes også en særegen engangserstatning for vernepliktige fra Statens pensjonskasse (SPK).

Den kan hun få når legene som behandler henne har fastslått endelig invaliditetsgrad. Den er ikke beregnet enda, men om hun skulle få full dekning kan hun få inntil 1,5 millioner kroner - 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Beløpet utbetales imidlertid kun én gang, og dekker ikke kostnader som fremtidig tapt inntekt. For å få det må hun få godkjent at skaden er dekket under yrkesskadeforsikringen.

Våren 2019 søkte Sandra om å få erstatning etter yrkesskadeforsikringen.

Søknaden ble avslått. Statens pensjonskasse mener hun ikke oppfyller kravene.

Får ikke erstatning

I yrkesskadeforsikringsloven står det at for å innfri kravet om yrkesskaderstatning må skade eller sykdom ha skjedd i arbeid og på arbeidsstedet i arbeidstiden.

De mener Sandra ikke var på jobb da hun deltok på velferdsturen.

FØR ULYKKEN: Sandra på jobb i Kystvakten. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret.
FØR ULYKKEN: Sandra på jobb i Kystvakten. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret.

Sandra er uenig. Hun var med på å arrangere turen, og hadde fått valget mellom å være med på velferdsturen eller å være på vakt.

– Det hadde jo sett rart ut om jeg som arrangerte ikke var med selv.

Hun påpeker at turen var i regi av Forsvaret, og advokaten hennes, Lars Morten Bjørkholt, er enig:

– Dette var ikke frivillig aktivitet på fritiden. Det var velferdstjeneste i regi av Forsvaret. Sandra var på jobb, sier Bjørkholt.

Han bistår Sandra i saken mot SPK. Om hun taper saken går alle advokatutgiftene for hennes egen regning, med unntak av de syv timene man har rett til fri rettshjelp.

– Feiltolker lovverket

Bjørkholt mener SPK tolker lovverket feil, og viser til en høyesterettsdom fra 2014 der en mann ble skadet i en akeulykke.

BISTÅR SANDRA: Tidligere generaladvokat og leder av den militære påtalemyndighet, Lars Morten Bjørkholt, har troen på å vinne frem i Finansklagenemnda. Foto: Fotograf Sturlason
BISTÅR SANDRA: Tidligere generaladvokat og leder av den militære påtalemyndighet, Lars Morten Bjørkholt, har troen på å vinne frem i Finansklagenemnda. Foto: Fotograf Sturlason

Ulykken skjedde på en sosial utflukt i forbindelse med en jobbreise. I det tilfellet fastslo høyesterett at tilknytningen til arbeidet var tett nok.

– Dessuten kan arbeidsstedet endre seg. For Sandra den dagen var arbeidsstedet i alpinbakken, sier Bjørkholt.

TV 2 har fått innsyn i klagesaken. I et brev fra Forsvarets personell- og vernepliktsenter skriver de at velferdstjenesten i Forsvaret er et tjenestebegrep på lik linje med all annen tjeneste i Forsvaret.

De konkluderer med at Sandra var i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden da ulykken inntraff.

Statens pensjonskasse er fortsatt ikke enige. De opprettholder avslaget.

– Begrepene «i tjeneste» i vernepliktforskriften og «i arbeid» i yrkesskadeforsikringsloven har ikke samme innhold, står det i avslagsbrevet.

På henvendelser fra TV 2 svarer juridisk direktør i Statens pensjonskasse, Rune Huse Kristoffersen, at de ikke kan kommentere detaljene i enkeltsaker.

I en tidligere versjon av denne saken ble advokat Lars Morten Bjørkholt sitert på at han mener Sandra har gode sjanser for å vinne fram når saken skal behandles i Finansklagenemnda.

Kommunikasjonsdirektør Jeanette Christensen i Statens Pensjonskasse opplyser imidlertid at nemnda har behandlet saken og fattet et vedtak 8. februar 2021. Nemnda konkluderer med at klagen ikke blir tatt til følge.

Relatert