Slik ville Brynjar Meling forsvart Donald Trump

EXIT TRUMP (TV 2): Brynjar Meling er kjent for sine kontroversielle politiske klienter. Advokaten skulle gjerne ha forsvart Donald Trump, og er klar på hvordan han ville fått den avgåtte presidenten frikjent.

Riksrettssaken mot den nylige avgåtte presidenten ruller videre i Washington, D.C. Med bruk av sjokkerende videoopptak og Trumps egne ord argumenterer demokratene for at den avgåtte presidenten oppfordret til opprør og forårsaket stormingen av Kongressen.

På motsatt side står den avgåtte presidentens advokater, som hevder at Trump kun oppfordret til fredelige demonstrasjoner. Med forsvarer Bruce Castor i spissen, argumenterer Trumps forsvarere for at den daværende presidenten kun benyttet seg av ytringsfriheten.

Hjemme i Norge er advokat Brynjar Meling klar på at han ville byttet plass med Castor på sekundet.

– Dette er en drømmesak. Jeg er en fyr som liker å være der det skjer, og det er man åpenbart i denne saken, sier Meling under denne ukens Exit Trump.

– I tillegg er det interessant å se hvor langt Trumps ansvar strekker seg og hvilken virkning ytringene hans har hatt, fortsetter advokaten.

Se Exit Trump gratis på TV 2 Sumo!

Nok av utfordringer

Meling er derimot klar på at jobben også ville hatt sine utfordringer. Særlig tror han det ville vært krevende å skulle bli enig med Donald Trump om den beste forsvarsstrategien.

Forsvarer Bruce Castor har allerede blitt nødt til å trosse Trumps vilje.
Forsvarer Bruce Castor har allerede blitt nødt til å trosse Trumps vilje. Foto: U.S. Senate TV via Reuters

– Det er ikke mulig å styre Donald Trump. Det merker jeg også på forsvarere hans, de velger å gå sin egen vei. De har allerede sagt et par ting han ikke liker, men det er de også nødt til om de skal ha muligheten til å vinne frem, påpeker Meling.

Allerede under riksrettssakens første dag vakte Trumps forsvarere oppsikt. De argumentere for at velgerne allerede hadde dømt Trump da han tapte presidentvalget, og at en eventuell riksrettsdom derfor ville være rent politisk motivert. Dermed gikk advokatene kraftig imot Trumps gjentatte påstander om valgfusk, som den avgåtte presidenten også ville basere forsvaret sitt på.

– Jeg er glad jeg ikke skal være advokat i det møtet etterpå og forklare hva jeg gjorde. Det er helt åpenbart at her trosser advokatene klientens vilje, men det er den eneste måten man kan få Trump ut av denne knipen, sier Meling.

Klar strategi

Trumps tale 6. januar, gitt kort tid før de første demonstrantene begynte å storme Kongressen, er et av demokratenes fremste bevis i saken. Den daværende presidenten sa blant annet:

«Hvis dere ikke kjemper som et helvete, vil dere ikke lenger ha noe land».

Trumps tale 6. januar er et sentralt bevis i riksrettssaken.
Trumps tale 6. januar er et sentralt bevis i riksrettssaken. Foto: Jim Bourg/REUTERS

Advokat Meling er klar på hvilken strategi han ville ha valgt for å forsvare Trump mot demokratenes anklager.

– Jeg ville nok hatt litt av det samme fokuset som de nåværende advokatene har hatt, naturligvis med noen forbehold. Jeg ville pekt på at han tar seg i akt med disse uttalelsene sine og ber om fredelige demonstrasjoner heller enn vold, sier advokaten.

Han mener at argumentet om ytringsfrihet også veier tungt, særlig når det er politikere involvert.

– Det interessante her er at dette dreier seg om ytringer. En politiker, enten det er Trump eller andre, skal ha stort rom for frihet i uttalelsene sine. Jeg ville i tillegg spilt på at dette er retorikk fra Trumps side. Det er ikke en direkte oppfordring til de som var på vei mot Kongressen, men snarere en tale til det amerikanske folk, legger Meling til.

– Ville blitt dømt i Norge

At politikere nyter ekstra godt av ytringsfriheten, har Meling selv fått erfare. Etter at Carl I. Hagen omtalte Mullah Krekar som «en terrorist», gikk Meling til søksmål mot Frp-veteranen. Hagen ble frifunnet, nettopp fordi han var en politiker.

– Man må tåle mer fra en politiker enn det man må tåle fra folk flest, forteller Meling.

Meling er kjent for sine kontroversielle klienter, her med Mullah Krekar i 2019.
Meling er kjent for sine kontroversielle klienter, her med Mullah Krekar i 2019. Foto: Terje Pedersen/NTB

Der hvor Trumps rolle som politiker taler i hans favør, mener Meling det er gode sjanser for at republikaneren ville blitt dømt om saken havnet for retten i Norge. I tillegg til å dømme personer som begår en kriminell handling, har Norge nemlig en lang tradisjon for å gi strenge dommer til personer som medvirket til handlingen.

– For å avgjøre om noen har medvirket til en handling, stiller man spørsmålet om noen har medvirket og bidratt til at handlingen ble begått. Ser man Trumps uttalelser i lys av en sånn vurdering, er det helt åpenbart at han etter norsk rett er ansvarlig for stormingen, sier Meling.

Lojalitet veier tyngst

I likhet med mange andre, tviler derimot Meling sterkt på at Trump vil bli dømt i Senatet. Demokratene er avhengige av å få med seg 17 republikanere for å felle Trump, noe som virker svært usannsynlig.

– Jeg tror lojaliteten til partiet veier tyngst. Det at republikanerne ikke har en samlende skikkelse som står mot Trump, gjør nok at de stemmer med partiet og at demokratene ikke får nok republikanere med seg, sier Meling.

Mitt Romney er en av fem republikanere som vil stemme for å felle Trump.
Mitt Romney er en av fem republikanere som vil stemme for å felle Trump. Foto: Brandon Bell/AFP

Selv om Trump har byttet ut Det hvite hus med Mar-a-Lago, har den avgåtte presidenten fremdeles stor innflytelse over både partiet og velgere. Meling mener derfor mange republikanere vil ha svært mye å tape på å stemme mot Trump.

– De tenker fire år frem i tid og på posisjonen sin innad i partiet, heller enn hva som er juridisk riktig og hva Trump faktisk gjorde. For at dette skal endre seg må det komme en samlende skikkelse som en motpol innad i partiet. Hvis ikke tror jeg republikanerne vil velge en ny Trump om fire år, selv om den ikke nødvendigvis heter Donald, avslutter Meling.

Relatert