SKAL IKKE I EN SKUFF: Arbeids- og sosialminister
Torbjørn Røe Isaksen (H) lover å se nærmere på Sysselsettingsutvalget forsalg.
SKAL IKKE I EN SKUFF: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) lover å se nærmere på Sysselsettingsutvalget forsalg. Foto: Lise Åserud

Isaksen om sykepengeendring: - Veldig spennende forslag

Flertallet i Sysselsettingsutvalget vil sende mer av regningen for langtidsfravær til arbeidsgiverne, men utvalgets medlemmer fra Virke og LO er sterkt uenig. Arbeids- og sosialministeren kaller forslaget spennende.

Torsdag legger det regjeringsoppnevnte Sysselsettingsutvalget, under ledelse av professor Steinar Holden, frem sin andre rapport.

Bakteppet er et arbeidsliv der stadig flere havner utenfor, og belaster det offentlige med store utgifter til trygd, attføring og andre sosiale kostnader.

I denne runden er altså også organisasjonene på begge sider i arbeidslivet representert i utvalget.

– Det har vært både fruktbart og krevende, sier Holden om arbeidet i utvalget på en pressekonferanse torsdag.

Ny sykepengemodell

Et av forslagene kan starte et nytt beinhardt oppgjør om sykepengeordningen.

– Vi har diskutert en ny sykepengemodell, og vi ber om at denne vurderes videre av regjeringen, sier Holden.

Både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene kaller de norske ordningene for sykmeldte arbeidstakere «verdens beste sykelønnsordning», men nå vil flertallet i et offentlig utvalg sende mer av regningen for de lengste sykefraværene til arbeidsgiverne.

To av medlemmene, fra Virke og LO, har tatt dissens i utvalget, mens flertallet av arbeidstakerorganisasjonene støtter forslaget om å sende deler av regningen til arbeidsgiverne, da dette ikke endrer prinsippet om at sykemeldte skal ha full lønn under sykdom.

Billigere ved kortere sykefravær

Utvalget foreslår å redusere arbeidsgivernes utgifter ved kortere sykefravær, men øke utgiftene for langtidssykemeldte.

– Dette vil forsterke arbeidsgivers insentiver for å få ned sykefraværet, begrunner Holden.

Dagens sykepengeordning pålegger arbeidsgiver å betale full lønn, maksimum seks ganger grunnbeløpet i folketrygden, de første 16 dagene, deretter overtar det offentlige i inntil ett år. Dette vil flertallet i utvalget endre:

  • De foreslår å redusere arbeidsgiverperioden til 12 dager.
  • Til gjengjeld må arbeidsgiver ta et større finansieringsansvar ved langtidsfravær utover tre måneder. Utvalgets flertall foreslår at arbeidsgiver skal dekke 10 prosent av sykepengene.
  • Det foreslås også å synliggjøre og forsterke den sykemeldtes medvirkningsplikt. Det kan bety at den sykemeldte så tidlig som mulig må gi opplysninger til arbeidsgiver om restarbeidsevne, og gi en prognose for når en antar å være friskmeldt.

Skal ikke i en skuff

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier han vil se nærmere på sykepengeforslaget, og understreker at det «ikke skal i en skuff».

– Dette er et veldig spennende forslag, sier Isaksen på pressekonferansen hvor forslagene ble presentert.

Han vil ikke konkludere med et bastant ja eller nei.

– Det er positivt å gi en større oppmuntring til arbeidsgiver for å få ned sykefraværet, samtidig er det viktig å se på hvordan dette slår ut for små- og mellomstorebedrifter, sier Isaksen videre.

Virke: – Ubalansert

Virke er ikke fornøyd.

– Vi mener det er på høy tid å endre sykepengeordningen. Dessverre er dette forslaget ubalansert, uforutsigbart og for defensivt, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Han mener det høye sykefraværet er en felles utfordring og et felles ansvar.

– Virksomhetene er villige til å bidra, men da må de ansatte også bidra med en egenandel, sier Horneland Kristensen.

Virke er også bekymret for at den foreslåtte modellen kan «knekke ryggen til små og mellomstore virksomheter» som får økt langtidsfravær blant sine medarbeidere.

– De fleste virksomhetene i Norge har under ti ansatte. Vi er nødt til å vite mer om hvordan disse vil bli påvirket før vi i det hele tatt kan vurdere denne modellen. Den som blir syk må ha en frisk virksomhet å komme tilbake til, sier Horneland Kristensen

– Kutt i sykelønnsordningen

Unge Venstre synes utvalget kunne gått enda lenger.

– Nå er det på høy tid å kutte i sykelønnsordningen. Vi har verdens mest generøse sykelønn og verdens høyeste sykefravær. Det har åpenbart en sammenheng, sier leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark til TV 2.

– Det er på tide å spørre seg selv om vi kan bruke milliarder av kroner på en bedre måte enn å betale folk for å være borte fra jobb. De samme milliardene kan brukes på tiltak som gjør det enklere å stå i arbeidslivet, legger han til.

Han hevder velferdsstaten vår er underfinansiert.

– Alle dyre løfter politikerne har gitt oss gjør at vi ikke har råd til fremtiden. Da må vi prioritere bedre enn vi gjør i dag.

Kombinere trygd og arbeid

Flertallet, unntatt LO, foreslår også å teste ut en såkalt «arbeidsorientert uføretrygd» for unge uføretrygdede under 30 år.

– Hensikten er å styrke den de uføretrygdedes muligheter i arbeidsmarkedet, forklarer Holden.

  • Den trygdede skal jobbe etter evne, og få en trygdejustert lønn som kombineres med gradert uføretrygd.
  • Utvalget er også opptatt av å få ned andelen unge på arbeidsavklaringspenger (AAP). Et flertall foreslår derfor at de under 30 år som har benyttet seg ikke kommer fra maksimal sykepengeperiode, og som ikke har et beregningsgrunnlag på minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, må ha en innsatsperiode på ett år før AAP kan innvilges.
  • Når det gjelder de eldste i arbeidslivet foreslår et flertall i utvalget å reversere hevingen av aldersgrensen fra 70 til 72 år.

I Holden-utvalgets første rapport, foreslo den såkalte ekspertgruppen å innføre gradert sykemelding, der arbeidstakerens kunne få forlenget sykeperioden til 18 måneder, mot 20 prosent reduksjon i sykelønnen. Dette forslaget er nå skrotet. Det er LO veldig glad for at utvalget har lagt bort.

– Det aller viktigste for oss og de andre arbeidstakerorganisasjonene har vært å få bort forslaget om kutt ned til 80 prosent i sykelønna, sier LOs 1. nestleder, Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Det forrige forslaget var beregnet å verken øke eller redusere arbeidsgivernes kostnader. Forslaget som presenteres torsdag beregnes sum å redusere arbeidsgivernes sykelønnskostnader.

Relatert