PÅ JOBB: Redningsmenn ved 330-skvadronen på Sola.
PÅ JOBB: Redningsmenn ved 330-skvadronen på Sola. Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret

De har en samfunnskritisk jobb. Likevel ble de ikke prioritert i vaksinekøen

Major i Luftforsvaret slo alarm om at operativt personell i luftambulansen og redningshelikoptertjenesten falt mellom to stoler.

«Ingen» hadde tenkt på at det flyoperative personellet havnet helt utenfor den organiserte vaksineringsplanen, før major Jens W. Klüver, medisinsk leder i Luftforsvarets 330-skvadron, tok affære.

– Vi sitter veldig trangt, og kommer tett på når pasienten er som mest uavklart og situasjonen mest akutt, og risikoen for smitte er høy, sier Klüver til TV 2.

Redningsmann under treningsoppdrag.
Redningsmann under treningsoppdrag. Foto: Adelén Wilhelmsen/Forsvaret

Varslet FHI

I begynnelsen av januar henvendte han seg til assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, for å få råd om vaksinetilgang og vaksinering av luftoperativt personell.

Uken etter varslet majoren FHIs vaksineforsyning:

– Vår utfordring i redningshelikoptertjenesten og i luftambulansetjenesten er at vi faller mellom to stoler, skrev Klüver i en epost til Folkehelseinstituttet (FHI).

Han viste til at operativt personell som flygere, maskinister, systemoperatører/navigatører og redningsmenn også er definert som helsepersonell som jobber tett på pasienter.

– Sårbar ressurs

Ved forrige justering av retningslinjene i vaksineringsforskriften ble prehospitalt miljø prioritert.

Men for luftambulansen og redningshelikoptertjenesten betød dette at kun legene ble prioritert, og ved enkelte avdelinger noen redningsmenn.

I eposten som TV 2 har fått innsyn i, påpekte Klüver at personellet i redningshelikoptertjenesten og luftambulansetjenesten er en svært sårbar ressurs, som ikke enkelt kan erstattes.

Jens W. Klüver er medisinsk leder i 330-skvadronen.
Jens W. Klüver er medisinsk leder i 330-skvadronen. Foto: Luftambulanseforum

Oppdraget kan ikke overføres til andre, og tjenestene er i utgangspunktet dimensjonert for daglig drift, fremholdt han.

– Dersom en avdeling eller base må av beredskap på grunn av sykdom eller smitte, får det direkte konsekvenser for det akuttmedisinske tilbudet, og nasjonens redningsberedskap blir truet, advarte Klüver.

– Tilfeldighetenes spill

Henvendelsen gikk til FHIs vaksineforsyning fordi det på dette tidspunktet ikke var gitt mulighet til å få vaksinert dette personellet.

– Det foreligger ingen plan for det, og per i dag er det tilfeldighetenes spill hvorvidt de blir vaksinert ved det enkelte foretak, skrev Klüver i eposten som ble videresendt til Folkehelseinstituttets områdestab for smittevern, miljø og helse 18. januar.

Trond Løkke (51) reddes etter 90 minutter under snøen.
Trond Løkke (51) reddes etter 90 minutter under snøen. Foto: Luftambulansen, Evenes

Eposten han sendte til FHI, får nå konsekvenser for litt under 400 personer i den luftbårne rednings- og ambulansetjenesten, fra Rygge i sør til Svalbard i nord.

– Et paradoks

Personell fra hele luftambulansetjenesten, både helikopter og ambulansefly, CHC Florø, Lufttransport Svalbard og 330-skvadronens fem avdelinger skal nå få covid-19-vaksinen.

Han understreker at Folkehelseinstituttet, etter at de ble gjort oppmerksom på forholdet, har vist stor forståelse og gjort ekstraordinære tiltak for å sørge for vaksinering.

330-skvadronens medisinske leder er samtidig enig i at det fremstår som et paradoks at dette samfunnskritiske personellet, som er en svært sårbar ressurs, ikke er blitt prioritert før nå.

– I dette store nasjonale puslespillet så har man rett og slett ikke tenkt på det, sier Jens W. Klüver til TV 2.

Relatert