TALEN FØR STORMINGEN: Uttalelsene til Donald Trump i talen han holdt til tilhengerne sine 6. januar, vil bli sentrale i riksrettssaken mot ham. Forsvarerne mener Trump er beskyttet av ytringsfriheten.
TALEN FØR STORMINGEN: Uttalelsene til Donald Trump i talen han holdt til tilhengerne sine 6. januar, vil bli sentrale i riksrettssaken mot ham. Forsvarerne mener Trump er beskyttet av ytringsfriheten. Foto: REUTERS/Jim Bourg

Slik vil de forsvare Trump

Donald Trumps forsvarere vil først prøve å få riksrettssaken mot Donald Trump henlagt. Det vil de neppe klare. Da blir ytringsfriheten et av deres viktigste argumenter.

– Om dere ikke kjemper som helvete, vil dere ikke lenger ha et land, sa Donald Trump til tilhengerne sine før de stormet Kongressen 6. januar.

Oppildnet Trump til opprør? Åpenbart, mener demokratene i aktoratet. De sier Donald Trump utsatte alle medlemmene i Kongressen for livsfare da han sendte sine tilhengere som en «ladd kanon» mot dem.

Dette var på ingen måte en oppfordring til vold, hevder Trumps forsvarere, som mener den tidligere presidenten er beskyttet av ytringsfriheten.

SLUGGER: Bruce Castor leder, sammen med David Schoen, Trumps advokatteam. De to er kjent som selvsikre og tøffe sluggere.
SLUGGER: Bruce Castor leder, sammen med David Schoen, Trumps advokatteam. De to er kjent som selvsikre og tøffe sluggere. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Grunnlovsstridig

Men aller først vil de argumentere med at riksrettssaken er grunnlovsstridig og må henlegges.

– Republikanernes støtter seg på et svært diskutabelt juridisk argument. Slik slipper de å konfrontere det substansielle spørsmålet om Trumps skyld. Det er en kynisk, men lur strategi, sier seniorforsker ved Norce forskningsinstitutt, Hilmar Mjelde.

Forsvarerne mener Senatet ikke kan dømme Trump i en riksrettssak ettersom han nå er en sivil borger. De argumenterer med en riksrettssak må innebære muligheten for å avsette den som er tiltalt. Ettersom Trump ikke lenger er president, har man ikke noe grunnlag for å stille ham for riksrett, ifølge forsvaret.

Det ville gitt et januar-fripass for avtroppende presidenter, svarer demokratene.

De mener presidenten må kunne stilles for riksrett for handlinger begått mens han hadde vervet. Hvis ikke vil presidenter kunne gjøre som de vil på slutten av perioden sin, uten at det får konsekvenser.

Avviser anklagen

Videre mener forsvarerne at anklagene mot Trump er grunnløse. De beskylder Demokratene og aktoratet for å fremme noen få uttalelser fra en tale som varte i over en time, og viser til at Trump også gjentatte ganger sa til tilhengerne sine at de skulle «gjøre seg hørt på en fredelig og patriotisk måte».

Når det gjelder «fight like hell»-uttalelsen, sier forsvarerne at dette ikke var ment bokstavelig fra Trump, og derfor ikke en oppfordring til vold.

De viser også til at etterretning og politi på forhånd hadde advart om voldelige situasjoner i Washington, D.C. 6. januar, og mener det understreker at Trumps tale denne dagen ikke førte til stormingen av Kongressen.

Demokratene mener imidlertid at opptakten til Trumps tale 6. januar er vel så viktig som ordene han ytret den dagen. De viser til alle forsøkene på å få omgjort valgresultatet, hans gjentatte falske påstander om valgfusk, og ikke minst hans klare oppfordring til tilhengerne om å komme til hovedstaden denne dagen.

19. desember tvitret Trump blant annet dette: «Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!»

Beskyttet av ytringsfriheten

– Grunnlovens styrke skal nå testes som aldri før i historien, sa Bruce Castor da han kom inn i Trumps forsvarsteam 1. februar, etter at flere advokater trakk seg på grunn av uenighet om strategi.

Og mye kommer til å handle om det første grunnlovstillegget, retten til ytringsfrihet.

Forsvarerne hevder at Trump, som enhver annen amerikaner, har rett til å fremme sitt syn om at valgresultatet var suspekt.

Demokratene mener imidlertid at uttalelsene til Trump ikke er beskyttet av ytringsfriheten, fordi han kom med en bevisst oppfordring til voldelig opprør mot myndighetene.

Demokratene må feie for egen dør

Trumps advokater har også signalisert at de vil finne frem uttalelser fra demokrater der den politiske retorikken ligner Trumps.

Blant annet har de funnet et sitat fra en av Trumps argeste kritikere i Kongressen, speaker Nancy Pelosi:

"Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke er opprør over hele landet. Kanskje vil det bli det", sa hun da hun kommenterte Trumps immigrasjonspolitikk i 2018.

Men det er usikkert på hvor effektivt slike sammenligninger vil være, spesielt med tanke på at det kan kollidere med forsvarerteamets andre argument om at man ikke kan bruke uttalelser tatt ut av kontekst.

Angriper prosessen

Det er ventet at forsvarerne vil trekke frem et argument som også ble brukt i den første riksrettssaken mot Trump, nemlig at de folkevalgte i Representantenes hus ikke gjorde grundige nok undersøkelser før de vedtok å stille presidenten for riksrett.

Det er Representantenes hus som tar ut tiltale i riksrettssaker, men Senatet fungerer som domstol.

I prosesskriftet som Trumps advokater la fram mandag, anklager de Demokratene for å utnytte kaoset og traumene etter angrepet på Kongressen til egen politisk vinning.

Kilder: AP/NTB

Relatert