16-åringens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, fikk ikke lagmannsrettens medhold i anken over varetektsfengsling.
16-åringens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, fikk ikke lagmannsrettens medhold i anken over varetektsfengsling. Foto: Ole Berg-rusten

Terrorsiktet mistenkt for å ha blandet gift for å ta livet av «vantro»

Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra 16-åringen som fredag ble varetektsfengslet, etter at PST siktet ham for forberedelser til terrorhandlinger.

16-åringen er siktet for forberedelser til en terrorhandling. Gutten ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste i Oslo torsdag og ble fredag fremstilt for varetektsfengsling.

Lørdag anket guttens forsvarer kjennelsen om to ukers varetekt. Nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. 16-åringen forblir derfor i varetekt.

Giftblandinger

– I likhet med tingretten finner lagmannsretten at det er skjellig grunn til mistanke om at siktede er skyldig etter siktelsen, og således at han var i ferd med å tilvirke giftblandinger, med terrorhensikt – dvs. i den hensikt å ta livet av «vantro», skriver lagmannsretten.

Dommerne viser til at noe gift allerede var laget, og mistanken om at han hadde til hensikt å utføre handlinger med den blir underbygget av uttalelser som er kommet fram i chattelogger etterforskningen har avdekket innholdet i.

– Han er siktet for forberedelse til terrorhandling, og vi mener vi har et godt grunnlag for denne mistanken gjennom den etterforskningen vi har gjennomført. Han er fra Syria, og han er svært ung, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til TV 2 forrige uke.

Nekter straffskyld

Guttens forsvarer, Andreas Berg Fevang, opplyste til TV 2 før rettsmøtet fredag at de mener gutten er for ung til at han kan fengsles.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og begjærer seg løslatt. Vi anser fengsling som uforholdsmessig i så ung alder, sa Berg Fevang.

Fengsling av personer under 18 år skal ikke skje med mindre det er tvingende nødvendig, og retten mener hensynet til bevisforspillelsesfare gjør at dette kriteriet er oppfylt.

I kjennelsen kommer det frem at han i utgangspunktet er fengslet med brev- og besøksforbud, bortsett fra at det vil gjøres unntak slik at han kan motta besøk fra sin nærmeste familie.

Har analysert farlige stoffer

16-åringen nekter straffskyld, og har ikke forklart seg for politiet. Han er siktet for brudd på straffeloven 131 ledd 3, som omhandler terrorforberedelser.

I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det frem at han har vært i befatning med «farlige stoffer». Kripos har gjennomført analyser av stoffene.

PST har også gått igjennom chattelogger som skal vise at han etter all sannsynlighet hadde til hensikt å benytte stoffene til å skape alvorlig frykt i befolkningen.

Relatert