Vaksineforhandler: Alle over 18 år kan få tilbud om vaksine før juli

Tre nye vaksiner kan bli godkjent i løpet av våren. Det betyr at alle over 18 år kan få tilbud om vaksine før juli, ifølge Norges vaksineforhandler.

Per nå er tre vaksiner godkjent i EU og Norge: Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca/Oxford.

Dersom ytterligere tre vaksiner blir godkjent i løpet av våren, vil det bety at Norge får enda flere doser før sommeren, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

Bergström forhandler om vaksinedosene for EU, og er han som sikrer vaksiner til Norge via Sverige.

– Jeg tror det er realistisk å kunne tilby alle over 18 år i Norge vaksine til midtsommar, sier svenske Bergström.

Midtsommar er en stor feiring i Sverige, og er i år 26. juni.

Bergströms anslag forutsetter at alle de tre nye vaksinene blir godkjent.

Disse kan bli godkjent

Ifølge Bergström kan ytterligere tre vaksiner bli godkjent i løpet av mars og april:

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström ber norske kommuner være forberedt på å ta imot mange vaksiner.
Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström ber norske kommuner være forberedt på å ta imot mange vaksiner. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB
  • Jansen/Johnson&Johnson kan bli godkjent i starten av mars/midten av mars, og kan begynne å levere doser tidlig i april, ifølge Bergström. Norge kan få opptil 700.000 doser.
  • Curevac kan bli godkjent i april, og vil kunne levere opptil 700.000 doser i andre kvartal, ifølge vaksineforhandleren.
  • Novavax kan bli godkjent i april, men volumet her blir ikke like stort som de andre, sier Bergström.

FHI ikke like optimistisk

Da AstraZeneca meldte at de ville levere langt færre doser på våren enn først meldt, var det et hardt tilbakeslag for anslaget om når nordmenn vil være ferdigvaksinert.

Forrige uke la Folkehelseinstituttet (FHI) fram to scenarioer for vaksineringen: Et som var optimistisk og et som var nøkternt.

Det optimistiske scenarioet til FHI er at alle over 18 år i Norge får tilbud om vaksine innen utgangen av juli.

Det nøkterne scenarioet er at alle over 18 år får tilbud om vaksine innen utgangen av september.

Scenarioene bygger på hvor mange doser Norge får.

FHIs optimistiske scenario er det Bergström mener kan bli en realitet – bare enda litt tidligere.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet mener det skal
Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet mener det skal "en del til" for at vaksinekoordinatorens anslag slår til. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Mye kan gå galt

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI påpeker at det stadig skjer endringer i vaksineleveransene. Han sier dette er noe norske helsemyndigheter tar høyde for i sin kommunikasjon til befolkningen.

– FHI mener ikke at det er realistisk at alle over 18 år tilbys vaksine innen juli?

– Jo, jeg tenker det er realistisk, men det er et optimistisk realistisk scenario. Hvis vi tar utgangspunkt i vaksineavtalene vi har nå og leveransen som er avtalt med leverandørene, når vi ikke helt dit før 1. juli. Da klarer vi å vaksinere risikogruppene og helsepersonell før 1. juli, og kanskje noen til, sier Bukholm til TV 2.

Han mener det skal «en del til» hvis Bergströms anslag skal slå til.

– Plutselig skjer det ting. Dette er en ganske skjør virksomhet, med nye vaksiner og ny teknologi. Det er mye som kan gå galt, sier Bukholm.

Ber kommuner forberede seg

Nå som ytterligere tre vaksiner kan bli godkjent, mener vaksineforhandler Bergström at norske kommuner bør være forberedt på å ta imot store mengder vaksiner.

Bukholm forsikrer om at Norge er forberedt på å ta imot flere doser.

– Tilbakemeldingen fra kommunene er positive, og de ønsker seg flere vaksiner enn de får. Akkurat nå er ikke vaksinasjonskapasiteten utfordret i kommunene, sier smitteverndirektøren, og fortsetter:

– Vi tror kommunene er veldig godt forberedt når de skal begynne å sette enda flere vaksiner.

Enda to vaksiner til?

To vaksiner som ikke har fått like stor oppmerksomhet i Europa til nå, er den russiske og den kinesiske vaksinen.

Bergström har så langt ikke sett noen kliniske data på den kinesiske vaksinen.

Når det gjelder den russiske vaksinen, presenterte utviklerne en delrapport i The Lancet først i forrige uke.

Bergström sier russerne har vært i kontakt med EU om å forberede en søknad om godkjenning, men understreker at en eventuell russisk vaksine i resten av Europa foreløpig ligger en stund inn i framtiden.

Relatert