Kilder til TV 2: Intern uenighet om Aps fergeløfte - vedtatt uten å se regnestykket

Løftet om å halvere billettprisen på ferger ligger an til å bli valgkampens nest dyreste løfte fra Arbeiderpartiet, men ble banket gjennom i partiets programkomité uten at komiteen fikk se hvordan løftet på 1,5 milliarder kroner er beregnet.

Verken sentralstyret i Ap eller programkomiteen, som mandag la frem forslag til nytt partiprogram, har fått se beregningene som ligger til grunn for det som nå er Aps nest dyreste valgløfte:

Å halvere prisen på alle fergebilletter i landet hvis Ap kommer i regjering til høsten.

Ifølge Arbeiderpartiets egne beregninger vil kostnaden bli på anslagsvis 1,5 milliarder kroner - hvert eneste år.

Blodferskt løfte

Løftet er helt flunkende nytt fra Arbeiderpartiet. Verken i Aps alternative statsbudsjett for 2021, i partiets distriktsprogram eller i det første utkastet til nytt partiprogram - som ble lagt frem i september - er forslaget om å halvere billettprisene på ferger nevnt med ett eneste ord.

Først i slutten av november sendte Aps 1. kandidat i Møre og Romsdal, Per Vidar Kjølmoen, inn forslaget til partiets programkomité.

Forslaget går ut på at Arbeiderpartiet lover å halvere billettprisene på alle ferger i hele Norge, med unntak av hurtigbåter.

– Det er Møre og Romsdal som har fremmet dette konkrete forslaget som programkomiteen har sluttet seg til, sier nestleder Bjørnar Skjæran til TV 2.

– Du kan ikke peke på noen andre fylkeslag i Ap som har bedt dere om dette?

– Jeg sier at de interne prosessene som vi har i Ap skal få forbli interne. Men på det konkrete spørsmålet om hvem som fremmet dette forslaget, svarer jeg at det var Møre og Romsdal Ap, sier Skjæran.

Skal ha blitt løftet frem av Skjæran

TV 2 har snakket med flere kilder i Aps programkomité. Ifølge kildene ble ikke forslaget om et fergeløfte trukket ut av bunken med flere tusen innsendte forslag før på programkomiteens møte 18. januar.

BATTERIFERGE: Bilfergen MF «Hamarøy» fra Fjord1, som trafikkerer strekningen Hareid-Sulesund i Møre og Romsdal.
BATTERIFERGE: Bilfergen MF «Hamarøy» fra Fjord1, som trafikkerer strekningen Hareid-Sulesund i Møre og Romsdal. Foto: Halvard Alvik

– Vi hadde fergeforslaget oppe til diskusjon tidlig i desember 2020, sier Skjæran til TV 2.

Det var Aps nestleder Bjørnar Skjæran selv som løftet forslaget frem for komiteen, ifølge TV 2s kilder.

Flere av møtedeltakerne sier de satt igjen etter møtet med inntrykk av at forslaget hadde støtte fra Aps representanter i Transportkomiteen på Stortinget og at forslaget var kostnadsberegnet.

– Det er ikke et korrekt bilde, sier Skjæran, som ikke ønsker å utdype dette.

Komiteen avgjorde ikke spørsmålet om løftet på dette møtet.

Flere kritiske til løftet

En drøy uke senere, 27. januar, ble forslaget igjen diskutert i en e-postutveksling da komiteen skulle avklare flere saker.

Etter det TV 2 får opplyst skal Trøndelag Aps mektige leder, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol ha vært svært kritisk til forslaget og stilt flere spørsmål.

Blant annet skal Kjerkol ha påpekt at det ikke var riktig at Aps medlemmer i Stortingets transportkomité støttet forslaget, men tvert i mot var skeptiske.

Flere medlemmer, deriblant byråd Rina Mariann Hansen fra Oslo, etterlyste også kostnadsberegningene for at løftet skulle koste om lag 1,5 milliarder. Dette ble ikke fremlagt, får TV 2 opplyst.

– Hvordan har dere kommet frem til at dette skal koste 1,5 milliarder i året?

– Utgangspunktet er at vi har sett på hva fergebillettinntektene er på alle samband i Norge. Det er et veldig enkelt regnestykke, sier Bjørnar Skjæran.

STØTTER FERGELØFTE: Partileder Jonas Gahr Støre, her fotografert i Stortinget i januar.
STØTTER FERGELØFTE: Partileder Jonas Gahr Støre, her fotografert i Stortinget i januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Men dere har ikke et komplett regnestykke?

– Vårt utgangspunkt er et anslag som tar utgangspunkt i alle fergesamband i landet. Vi har beregnet at halvering av billettinntektene totalt sett ligger på cirka en og en halv milliard. Så er det noen usikkerhetsmomenter, sier Skjæran.

TV 2 har bedt Kjerkol og Hansen om å kommentere saken, men ingen av de to ønsker å stille til intervju. Skjæran kommenterer uenigheten slik:

– Vi har debatter om alle forslag, det er en helt naturlig del av en programprosess. Med unntak av tre dissenser på andre saker, så er det en enstemmig komité som legger frem forslaget, sier Skjæran.

TV 2 har også snakket med kilder i sentralstyret og stortingsgruppen som er kritiske til forslaget. De peker på at finansieringen av løftet er usikker og at det vil innskrenke rommet for andre løfter.

Støres garanti

Det var imidlertid ingen medlemmer i programkomiteen som valgte å ta dissens på forslaget. Overfor TV 2 forklares dette med at det kun er i overordnede, prinsipielle saker som oljeboring i Lofoten, abort og lignende hvor det er tradisjon for dissenser i Arbeiderpartiet.

Allerede dagen etter, torsdag 28. januar, gikk nestleder Bjørnar Skjæran ut på NRK og slo fast at Ap lover å halvere fergeprisene hvis partiet kommer i regjering.

Også partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre slo ugjenkallelig fast:

– Mitt løfte er at vi skal halvere fergeprisene i løpet av en fireårsperiode, sa Støre til Sunnmørsposten.

Relatert