Dette er de største truslene mot Norge i 2021

Den største etterretningstrusselen kommer fortsatt fra Russland og Kina, ifølge E-tjenesten og PST.

Mandag la de ulike sikkerhetstjenestene frem sine trusselvurderinger for 2021.Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som står bak de ulike åpne trusselvurderingene som ble lagt frem mandag klokken 12.Kan forsøke å påvirke valgetEtterretningstjenesten sier at både Russland og Kina søker å påvirke valgprosesser.I de senere årene har fremmede stater fo