MUTERER: Mutasjoner kan oppstå når cellene i kroppen skal produsere mer virus. Her ser man partikler fra koronaviruset gjennom et mikroskop. Foto: National Institutes of Health/AP
MUTERER: Mutasjoner kan oppstå når cellene i kroppen skal produsere mer virus. Her ser man partikler fra koronaviruset gjennom et mikroskop. Foto: National Institutes of Health/AP

– Ingen vitenskapelig dokumentasjon på at den sørafrikanske mutanten gir mer alvorlig sykdom

Professor Ørjan Olsvik sier at det ikke finnes noe bevis for at den sørafrikanske mutasjonen gjør folk sykere.

Regjeringen har besluttet å innføre svært strenge tiltak i flere Vestlands-kommuner etter utbrudd av den muterte virusvarianten. På en pressekonferanse søndag sa byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, at de særlig bekymrer seg for den sørafrikanske mutantvarianten.

– Vi vet mindre om det sørafrikanske, så det kan være sannsynlig at man kan bli litt sykere av det. Det har også kommet rapporter på at vaksinene kan være mindre effektivt mot det. Det tror og håper jeg vil løse seg etter hvert. Vi vet at det i likhet med det britiske er mer smittsomt. Det at vi vet så lite, og at konsekvensene kan bli store er med å skape bekymring hos oss når vi har en potensiell massespredningshendelse, sier Valhammer til TV 2.

Professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, sier det ikke finnes noen bevis for at mutasjonen gjør folk sykere.

– Vi har egentlig ikke noen vitenskapelig dokumentasjon på det, men det er en god del synsing ute og går. Så er det sånn at det ikke er unaturlig om folk blir mer syke i Sør-Afrika enn i Norge, fordi folks allmenntilstand jevnt over er dårligere. Derfor er det ikke direkte sammenlignbart, sier Olsvik til TV 2.

– Informasjon man ikke kan «backe» opp

Olsvik sier at man heller ikke har noe vitenskapelig grunnlag for å si at det mutantviruset er mer smittsomt, da det ikke er publisert fagfellevurdert forskning på området.

VENTER PÅ FORSKNING: Professor Ørjan Olsvik forventer at det kommer forskning på mutasjonen i løpet av de neste ukene. Foto: Lise Åserud
VENTER PÅ FORSKNING: Professor Ørjan Olsvik forventer at det kommer forskning på mutasjonen i løpet av de neste ukene. Foto: Lise Åserud

– Det samme kan man egentlig si om smittsomheten på den engelske varianten, men vi hører og ser ting som indikerer at den kan være det. Det engelske helsedepartementets rapport sier at den britiske varianten er mellom 10 og 70 prosent mer smittsom. Regjeringen brukte da tallet 70 prosent. Det er mye informasjon som man ikke nødvendigvis kan «backe» opp.

– Ikke holdepunkter

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, sier til TV 2 at de ikke har holdepunkter for å si at man blir mer syk av den britiske varianten.

– Vi vet noe mer om egenskapene til den britiske varianten enn den sørafrikanske og den brasilianske. Vi har per nå ikke holdepunkter for å si at den sørafrikanske gir mer alvorlig sykdom, men det er reist spørsmål om vaksinenes effekt kan være noe dårligere for den sør-afrikanske varianten, sier Vold.

– Det har kommet informasjon via ulike kilder som også har reist spørsmål om det kan være mer alvorlig sykdom forbundet med disse nye variantene, men vi har så langt ikke sikre holdepunkter for at dette stemmer, slår hun fast.

Vold sier videre at myndighetene følger nøye med på det som kommer av nye studier på området.

Vaksinene vil ha dårligere effekt

AstraZeneca har bekreftet at deres vaksine ikke vil være like effektiv mot virusmutasjonene ved mild sykdom. Forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, sier til TV 2 at dette også gjelder de andre vaksinevariantene.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland Foto: Kristin Grønning / TV 2
Vaksineforsker Gunnveig Grødeland Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun sier vi derfor har grunn til å være bekymret for en sørafrikansk mutasjon.

– Grunnen er at den er litt lenger unna det spike-proteinet som er i vaksinene mot korona. Derfor har vaksinene fortsatt effekt, men effekten er litt redusert sammenlignet med effekten mot de andre variantene.

– Et utbrudd av denne varianten fra Sør-Afrika øker sannsynligheten for at det vil kunne oppstå ytterligere endringer som gjør vaksineringen vanskeligere, men der er vi ikke nå, sier Grødeland.

Hun sier, som Olsvik, at man ikke har noe grunnlag for å si at den sørafrikanske varianten er mer smittsom eller dødelig enn den britiske.

– Ikke grunn til frykt

Olsvik ser fram til det kommer forskning på området. Han forventer at vi vil ha forskning på det engelske mutantviruset i løpet av kort tid, men at det vil ta lengre tid å få oversikt over den sørafrikanske varianten.

– Det engelske utbruddet kan vi kanskje få forskningsrapporter på innen noen uker. Det sørafrikanske vil ta lengre tid, også fordi vi bare har hatt noen små utbrudd her og der. Vi må ha flere tilfeller i samme område for å få vitenskapelige fakta.

Han mener man ikke har grunn til å frykte den sørafrikanske mutantvarianten.

– Jeg har gjentatt til det kjedsommelige at det å ha frykt ikke hjelper noe særlig, men hvis folk har lys til å ta forholdsregler er det utmerket. Men frykt i seg selv er i min verden helt unødvendig.

Relatert