Farida (14) kom til Norge i 2011, men ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015. Foto: Privat
Farida (14) kom til Norge i 2011, men ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015. Foto: Privat

Farida-saken avgjort i Høyesterett – 15-åringen får ikke komme tilbake til Norge

Saken til 15 år gamle Farida Khurami er behandlet i Høyesterett for andre gang. Anken ble forkastet, og jenta får dermed ikke komme tilbake til Norge.

– Lagmannsretten hadde lagt til grunn at UNEs vedtak om opphør av flyktningstatus for en familie fra Afghanistan var gyldig. For Høyesterett var spørsmålet bare om lagmannsretten hadde bygget på en riktig forståelse av utlendingsloven. Høyesterett var enig i lagmannsrettens forståelse og forkastet anken fra familien, skriver Høyesterett i et sammendrag.

Saken til Farida og familien har gått for retten i seks runder, og de håpet på en endelig seier i Høyesterett, slik at at kunne vende tilbake fra Kabul til Dokka.

Både FNs høykomissær for flyktninger (UNHCR) og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) stilte opp med egne advokater i retten, men påstandene om UNE brøt flyktningekonvensjonen og gjorde et ulovlig vedtak førte ikke fram.

Familien er lei seg

– Det er bare ufattelig skuffende. Vi hadde satt vår lit til at Norge nå skulle følge UNHCRs klare veiledning om hvordan dette skal tolkes, men så lar Høyesterett det passere. Det er uforståelig for oss, sier Kathrine F. Rosenberg i Støttegruppa for Farida på Dokka til TV 2.

Støttegruppa har gitt familien i Afghanistan den tunge beskjeden om dommen, forteller hun.

– De er bare lei seg, sier Rosenberg.

Ber politikerne komme på banen

Dommen viser at Norge velger å bryte med UNHCR og den rettsoppfatningen som ble gjort rede for i retten, kommenterer familiens advokat Arild Humlen.

– Dette er beklagelig og viser at Norge ikke følger opp sin plikt til til å samarbeide med FN-organet, sier Humlen til TV 2.

Han mener politikerne må komme på banen med en klar lovgivning, som viser respekt for internasjonal rett og de FN-organene som skal overvåke at Flyktningkonvensjonen blir fulgt.

Vant i tre runder

Farida og moren kom til Norge i juni 2011. Hun fikk opphold i Norge fordi hun ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson».

Da faren til Farida kom til Norge året etter, ble tillatelsen til opphold for Farida og moren trukket tilbake av UDI.

Familien fikk endelig avslag fra UNE i september 2013. Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015, men vant helt til Høyesterett, og familien trodde de skulle få komme tilbake til Dokka.

Men i mai 2018 gjorde UNE et nytt vedtak om utvisning, og familien gikk til sak på ny.

Relatert