Bekrefter eksamensavlysning

Under en pressekonferanse mandag fortalte kunnskapsminister Guri Melby at regjeringen har besluttet å avlyse vårens skriftlige eksamener.

Mandag morgen fikk TV 2 opplyst fra kilder at vårens skriftlige eksamener blir avlyst. At regjeringen nå tar dette grepet bekreftet kunnskapsminister Guri Melby (V) under en pressekonferanse klokken 11. Også mange muntlige eksamener avlyses.

Under pressekonferansen fortalte Melby at hun har stor forståelse for at eksamen er et tema som berører mange:

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sier Melby.

Hun legger til at eksamensgrepene omfatter rundt 60.000 elever som går på 10.-trinn, og 185.000 elever på videregående.

– Og dette angår også alle lærerne deres, sier Melby.

Dette er regjeringens grep:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- ogsvennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamenvåren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldendesmitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes iuke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering forelever som ikke får eksamen.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Under pressekonferansen uttalte Melby at spørsmålet om å avholde eksamen ikke er et enkelt ja-/nei-spørsmål.

– Vi avlyser sentralgitt skriftlig eksamen for alle avgangselever på videregående skole og alle elever på 10.-trinn på ungdomsskolen. Vi avlyser også lokalgitt skriftlig eksamen for elever på videregående skole, sier Melby.

Vil prioritere privatister

Muntlig eksamen vil bli gjennomført for avgangselevene i 10. klasse og de som går VG3.

Melby har tidligere uttalt til TV 2 at regjeringen ønsker å prioritere privatister.

– De har ikke noe annet grunnlag for vitnemål, så de må ta eksamen. Så er det en del elever på yrkesfag som må ha eksamen for å komme seg videre. Det skal vi også legge til rette for, sa Melby til TV 2 i forrige uke.

De får fortsatt gjennomføre eksamen, ifølge regjeringen, fordi de ikke har annet vurderingsgrunnlag.

– Dette er unge mennesker som ikke kommer seg videre i utdanning eller jobb uten eksamen, sier hun.

Men Melby sier det ved en ny smittesituasjon kan komme ytterligere grep for denne gruppen.

Flere har krevd avlysning

Flere partier har krevd at årets eksamen blir avlyst. Ap, SV, Rødt og MDG har krevd dette, mens Frp 3. februar sa at de foreløpig ikke vil gå inn for at vårens eksamener blir avlyst. De ba kunnskapsministeren gå flere runder med skoleorganisasjonene.

Også Utdanningsdirektoratet har anbefalt at eksamen avlyses.

Utdanningsforbundet, som organiserer rundt 180.000 lærere, mener også at eksamen for grunnskolen og videregående skole bør avlyses, men mener imidlertid at eksamen bør gå som normalt for privatister og for de elevene som vil bli forhindret fra å gå videre i utdanning og arbeidsliv dersom de ikke får avlagt eksamen.

Relatert