Kristin Krohn Devold ved NHO mener flere kostnader må inn i den nye krisepakken.
Kristin Krohn Devold ved NHO mener flere kostnader må inn i den nye krisepakken. Foto: Martin Leigland

– Flere kostnader må inn i den nye krisepakken

Det mener sjefen i NHO Reiseliv etter at regjeringen fredag presenterte en ny krisepakke for næringslivet og studentene.

– Kassa er tom, nå må Stortinget kompensere lønnskostnader og varetap. Regjeringen vet godt at reiselivet sitter igjen med store permitteringskostnader og varetap etter flere runder med nedstenging. Disse kostnadene må inn i den nye krisepakken, sier NHO Reiselivs leder, Kristin Krohn Devold.

Hun sier imidlertid at bedrifter som nå stenges for første gang har mer egenkapital å slite på. Reiselivsbedriftene har derimot måttet stenge ned flere ganger, og for mange reiselivsbedrifter er kassa nå tom.

Fredag presenterte regjeringen den nye krisepakken på 16,3 milliarder.

– Det er særlig kostnader knyttet til permitteringer som smerter, som mange reiselivsbedrifter opplever for tredje eller fjerde gang nå, sier Krohn Devold.

Og fortsetter:

– De to første ukene med lønn som bedriftene må betale selv, utgjør mer enn det de får i kompensasjon i en tid der de har null inntekter. Den regningen må regjeringen ta, sier Krohn Devold.

Hun er samtidig glad for at finansministeren nå sier tydelig at det vil være krisetiltak så lenge krisen varer, og fornøyd med at de har fått gjennomslag for noen av sine punkter.

Se reaksjonen på studentenes krisepakke på 1,1 milliarder i bunnen saken.

Kaster enorme mengder mat

Kohn Devold nevner også kostnadene for hoteller og restauranter. Hun peker på de som er nødt til å kaste enorme mengder mat, øl og andre varer som er datostemplet.

– Disse kostnadene må også inn i kompensasjonsordningen eller dekkes på en annen måte, sier NHO Reiselivs administrerende direktør.

Hun oppfordrer opposisjonen på Stortinget til å fortsette å levere der regjeringen ikke vil, enten ved en lovendring eller ved å ta kostnadene inn i kompensasjonsordningen.

Skuffet over permitteringskostnader

Hovedorganisasjonen Virke er positive til den nye pakken og glade for at regjeringen kom med tiltak knyttet til omstilling, men de er likevel skuffet over noe:

– Det er skuffende at de ikke gjør noe med kostnadene til virksomhetene knyttet til permittering, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, og fortsetter:

– Det viktigste tiltaket for å hjelpe disse virksomhetene ville vært å kutte arbeidsgiverperioden ved permittering fra ti til to dager.

– Det skapes formuer på toppen

Stortingsrepresentant og SV-leder Audun Lysbakken mener statsministeren ikke forstår det han kaller forskjellskrisen Norge står midt oppi.

– Den store mangelen her er at man ikke gjør noe mer for å gjøre den økonomiske hverdagen for de arbeidsløse litt bedre. Mange har vært arbeidsløse veldig lenge, sier Lysbakken til TV 2, og fortsetter:

Audun Lysbakken (SV) mener statsministeren og regjeringen har handlet alt for sent under krisen.
Audun Lysbakken (SV) mener statsministeren og regjeringen har handlet alt for sent under krisen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det skapes formuer på toppen, mens de arbeidsløse får det tøffere og tøffere. De burde fått en ordentlig håndsrekning nå.

– Satse på barn og unge

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at de i tiltakspakkene har vært opptatt av å komme Stortinget i møte på de forslagene som opposisjonen samlet har stått bak.

– Regjeringen har også en rekke andre forslag, som vi er særlig opptatt av. Det knytter seg til barn, ungdom, studenter og langtidsledige. Vi må nå sørge for at vi også kommer godt ut av denne krisen, sier Sanner.

– Og da er det viktig for oss å satse på barn, unge og utdanning - og de som har vært lenge ledig. Så flere kan komme tilbake, fortsetter finansministeren.

1,1 milliarder til studentene

Regjeringen la også frem en ny krisepakke for studenter. Den kompenserer for inntektsbortfall, samtidig som den inneholder andre tiltak for studenter i denne vanskelige tiden.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at mange av forslagene fra regjeringen bedrer studenters situasjon.

NSO-leder Andreas Trohjell.
NSO-leder Andreas Trohjell. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Krisepakken som nå ligger på bordet har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Mange studenter har mistet muligheten til å få en jobb. Disse studentene står derfor i en svært vanskelig økonomisk situasjon uten å kunne vise til inntektsbortfall grunnet et begrenset arbeidsmarked, ifølge Trohjell.

– Vi er skuffet over at studenter som ikke har hatt mulighet til å skaffe seg jobb ikke har krav på krisestøtten, og håper Stortinget vil sørge for at også disse blir inkludert, fortsetter Trohjell.

Bedre studentenes situasjon

Forslaget inneholder også en rekke tiltak som har fokus på å bedre studentenes studiesituasjon og trivsel under pandemien. Det gjelder både for å holde folk i arbeidslivet og psykisk helse.

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet. Derfor foreslår vi i dag 2,2 milliarder kroner i tiltak til barn, unge og studenter sier kunnskaps - og integreringsminister Guri Melby (V).

Blant annet ønsker regjeringen at utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene skal ansette studenter for å følge opp studenter faglig og sosialt.

– Nødt til å få til lettelser

– Det største problemet er noe vi ikke kan gjøre noe med. Det vi gjør nå er at vi gir en del penger til studentsamskipnader, Mental Helse til en rekke støttetiltak, så man har noen å ringe til i hvert fall, sier Melby til TV 2.

Hun fortsetter:

– Det er klart. For at vi virkelig skal gjøre det bedre for mange studenter, er vi nødt til å få til lettelser på smitteverntiltakene.

– For mange har studiesituasjonen vært utfordrende i høst og i vinter. Sammen med de andre tiltakene er forslaget om å ansette studenter på institusjonene og samskipnadene et godt forslag som både kan bedre studiekvaliteten og trivselen til studenter under koronapandemien, sier NSO-leder Andreas Trohjell.

Studenter og unge

Regjeringen viderefører til 1. juli 2021 utvidede betalingsutsettelser i Lånekassen for studenter og arbeidstakere som betaler på studielånet.

Studenter som har mistet inntekt, kan søke Lånekassen om et tilleggslån på 26.000 kroner der 40 prosent blir omgjort til stipend hvis tiltakspakken blir godkjent i Stortinget.

Relatert