SLAKTES: Statsminister Erna Solberg og resten av regjeringen presenterte fredag en ny krisepakke. Men de som jobber med psykisk helse er langt fra fornøyd.
SLAKTES: Statsminister Erna Solberg og resten av regjeringen presenterte fredag en ny krisepakke. Men de som jobber med psykisk helse er langt fra fornøyd. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Slakter regjeringens nye tiltakspakke: – Skremmende lesing

Generalsekretær Adrian Tollefsen i Mental Helse ungdom mener psykisk helse blir forbigått i den nye krisepakken.

I slutten av november inviterte statsminister Erna Solberg en rekke aktører innenfor psykisk helse til et digitalt møte. Der fikk hun høre flere sterke innlegg fra de som jobber tett på barn og ungdom.

Flere av innleggene tegnet et dystert bilde over hvordan tilstanden til unges psykiske helse faktisk var.

– Jeg har aldri trøstet så mange barn som jeg har gjort dette siste året. Vi hører om skoleflinke barn som har så sterk angst for å ta med seg smitte hjem at de ikke har klart å komme seg tilbake på skolen etter lockdown, sa «Helsesista» Tale Maria Krohn Engvik under møtet.

Til TV 2 fortalte statsministeren den gang, at det gjorde inntrykk å høre historiene, og at det ikke sto på pengene – men ressursene.

– Det som gjør vondt er når ungdom sier at de ikke kommer til å ringe om hjelp, fordi kommunen har stengt døren. Det er vondt å vite at folk som hadde hatt behov for å bli snakket med, blir avvist. Det er viktig å holde tilbudene åpne, sa Solberg.

Reagerer kraftig

To måneder har nå gått, og fra regjeringen har det vært helt stille.

Det får flere av de som deltok på møtet til å reagere kraftig.

– De lovte å ta tak i situasjonen, men så vidt vi kan se er det ikke gjort noe som helst, sier generalsekretær Adrian Tollefsen i Mental Helse ungdom til TV 2.

Fredag presenterte regjeringen en ny krisepakke. Der ble det blant annet lagt frem en tiltakspakke på 2,2 milliarder kroner til barn, unge og studenter.

Pakken inneholder ti millioner kroner til arbeidet med psykisk helse for studenter.

– Bombe av psykisk helse

Kommunenehelsetjenestene får også ti millioner til arbeid med rus, vold og psykisk helse.

Tollefsen er alvorlig bekymret for situasjonen, og mener tiltakene som ble lagt frem fredag ikke holder mål, og at det er skremmende lesing.

Tilskudd til psykisk helse

Regjeringen la frem en tiltakspakke på 2,2 milliarder kroner til barn, unge og studenter.

Pakken inneholder ti millioner kroner til arbeidet med psykisk helse for studenter. Hvorav 8,5 mill. kroner fordeles til studentsamskipnadene. 1,5 mill. kroner foreslås tildelt til Mental Helse til en nasjonal studenttelefon.

Kommunehelsetjenestene får ti millioner kroner til arbeidet med psykisk helse for studenter.

– Vi er bekymret for at vi står foran en aldri så liten bombe av psykisk helse når det kommer til barn og ungdom. Vi må få til et krafttak for det barn og unge opplever nå som er tomhet, ensomhet og isolasjon. Der må vi ha tiltak, sier Tollefsen.

IKKE FORNØYD: Generalsekretær Adrian Tollefsen i Mental Helse ungdom er lite fornøyd med det som ble presentert fra regjeringen fredag.
IKKE FORNØYD: Generalsekretær Adrian Tollefsen i Mental Helse ungdom er lite fornøyd med det som ble presentert fra regjeringen fredag. Foto: Privat

– Hva er din første reaksjon på tiltakspakken som ble presentert?

– Her presenteres det en rekke tiltak som i første omgang knyttet til pandemien og utgiftsdekning til ulike samfunnsaktører som sliter. Men en satsing på psykisk helse, foruten den satsingen for elever og studenter, den ser vi ikke, sier han.

– Snakk om liv

Tollefsen skulle ønske tiltakspakken øremerket betydelige midler til kommunene og spesialisthelsetjenesten som vil møte den økte etterspørselen som vil komme.

– Vi ønsker at man er mer føre var. I alt myndighetene gjør, legger man vekt på forebygging, men det regjeringen sier her, er at vi skal vente på at det smeller. Men dette er liv det er snakk om, sier generalsekretæren.

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse mener de ti millionene som tildeles til kommunene, er en dråpe i havet.

– Det er rett og slett for dårlig. Det handler om å investere og det handler om å forebygge psykiske lidelser. Savner et krafttak for å sørge for at barn og unge får ivaretatt rettighetene sine, slik at de ikke må stå i lang kø for å få hjelp, sier Gundersen til TV 2.

– Psykisk krise

Hun mener det haster å få på plass konkrete tiltak.

– Det som er alvorlig nå, er at hvis vi ikke setter inn tiltak og tar hensyn til etterslepet før pandemien og slitasjen som har vokst i løpet av det siste året, så kommer vi til å få en psykisk krise, og en smell. Det er viktig og ta signalene på alvor. Både fra fagfolk, pårørende og de unge selv. Når de ber om hjelp, må den finnes.

Gundersen mener man har alt å vinne på og gi folk tidlig hjelp.

– Slik unngår vi varige lidelser, noe som vil koste samfunnet mye mer.

Tollefsen sier at den klare tendensen de ser, er at psykiske helsetjenester for barn og unge i kommunene i noen tilfeller er helt utilgjengelig, eller fryktelig vanskelig å få tak i.

– Angst og depresjon er på full fart oppover, i tillegg til dette med spiseforstyrrelser. Mange finner en vei ut av spiseforstyrrelser ved å ha et sosialt nettverk og samhandle med andre mennesker. Men i den situasjonen vi er i nå, er det nesten umulig. Det er veldig kort vei fra å sitte der å tenke, til at dette skjærer seg, sier Tollefsen.

Han er klar på at jo mindre kommunene er, desto mindre er tilbudene.

– Flaut

At så lite er gjort etter møtet Erna Solberg inviterte til for to måneder siden, mener Tollefsen er flaut.

– Det er flaut når man inviterer folk til et møte som forbereder seg godt, også er resultatet ingenting. Det overrasker meg stort, sier han og legger til:

– Vi kan ikke venter lenger nå. Hvis det går uker uten at det skjer noe, så begynner vi å gnage. Timeglasset renner ut.

Relatert