Får kritikk av professor: – Dette burde vi visst mer om

Økonomiprofessor Torfinn Harding mener regjeringen til tider famler i blinde når de innfører tiltak. Helseminister Bent Høie innrømmer det er en ting de gjerne skulle visst mer om.

Torfinn Harding, professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger, mener regjeringen til tide famler i blinde når de innfører nye tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset.

– Jeg mener jo at de økonomiske og de helsemessige effektene må sammenlignes. Kostnadene for samfunnet må tas med. Det er overraskende at vi nesten et år inn i pandemien ikke har en mer kirurgisk tilnærming til hvilke tiltak som må settes inn, sier Harding til TV 2.

– Hva mener du med kirurgisk tilnærming?

– Det ville vært bedre for samfunnet om vi visste nøyaktig hvilke tiltak som var riktige å bruke, hvilke som fungerte, og ikke minst hva det har å si for økonomien. Det virker som det er mye man ikke vet, sier han.

Trenger mer forskning

Helseminister Bent Høie sier de har lært enormt mye om viruset og spredningen av det siden mars i fjor.

Likevel innrømmer han at et av elementene Harding trekker fram er en utfordring.

– Hovedutfordringen vår er at vi har lite dokumentasjon på effekten av hvert enkelt tiltak. Dette gjelder både Norge og resten av verden, og jeg mener vi må ha mer forskning på dette, og det settes i gang. Her må vi helt klart få mer kunnskap på bordet, sier Høie til TV 2.

Samtidig mener Høie de tiltakene som er satt inn, er nødvendige.

– Vi har høy tillit til hverandre i Norge, og vi ser at det har vært satt inn for eksempel et så ekstremt tilfelle som portforbud i mange andre europeiske land. Dette håper jeg vi slipper i Norge, jeg tror det vil holde å be folk bli inne, sier Høie.

Vil vite prisen

Harding sier også at han savner at regjeringen legger fram mer detaljerte overslag over hva de forskjellige tiltakene faktisk koster samfunnet.

– Det kan også være man burde latt folk selv få bestemme hvilke aktiviteter og lignende som er viktig for dem. Det er ikke sikkert alle disse tiltakene faktisk fungerer, og jeg mener det er regjeringens oppgave å opplyse oss om hva det koster samfunnet, sier han.

Høie svarer til dette at det er svært vanskelig å komme med noen spesifikke tall.

– Vi har åpnet opp litt i perioder, og da kunne folk selv i stor grad bestemme hva de ønsket å gjøre, men det hindret ikke en bølge nummer to. Jeg tror dermed ikke det ville være tilstrekkelig, sier han.

R-tallet i Norge er nå på 0,6, og smittetallet er synkende.

– Har dere tatt for hardt i når det kommer til de inngripende tiltakene mange nordmenn nå lever under?

– Vi vil ta det på alvor dersom tilliten svekkes. Derfor er vi hele tiden tilgjengelig for å svare på de spørsmålene som skulle være. Vi har ikke klart å stoppe bølge to, og vi frykter det kan komme en bølge til, så vi mener det er nødvendig å handle nå, sier Høie.

Relatert