ÅPNET TILSYN: Ansatte i Folkehelseinstituttet med Camilla Stoltenberg i spissen har jobbet betydelig mer overtid siden pandemiens utbrudd. Nå er Arbeidstilsynet på saken.
Foto: Fredrik Hagen / NTB
ÅPNET TILSYN: Ansatte i Folkehelseinstituttet med Camilla Stoltenberg i spissen har jobbet betydelig mer overtid siden pandemiens utbrudd. Nå er Arbeidstilsynet på saken. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen

Arbeidstilsynet åpner tilsyn – krever svar om overtid i FHI

Det ble jobbet over 40.000 overtidstimer i Folkehelseinstituttet i fjor. Nå har FHI få uker på seg til å svare Arbeidstilsynet om overtidsbruken.

– Vi har over noe tid hatt en økende bekymring for det høye arbeidspresset ledere og medarbeidere i Folkehelseinstituttet har stått i gjennom pandemien, sier avdelingsdirektør for tilsyn, Stig Magnar Løvås, til TV 2.

Fredag sendte Arbeidstilsynet brev om et såkalt postalt tilsyn. Dette er et tilsyn som innebærer at virksomheten må sende inn opplysninger til Arbeidstilsynet.

– På bakgrunn av den informasjonen vi får inn, vil vi vurdere hva vi eventuelt gjør videre, sier Løvås.

– Kan ha brutt loven

Torsdag i forrige uke kunne Dagsavisen melde at det ble jobbet 41.729 overtidstimer i FHI i fjor, mot i overkant av 3000 i 2019.

Assisterende direktør i FHI Gun Peggy Knudsen forteller at de mottok dette brevet fredag ettermiddag, og selvsagt vil svare Arbeidstilsynet på det de ber om.

– Det har vært et helt ekstraordinært arbeidsår for svært mange av våre medarbeidere, og vi innser at vi kan ha brudd på arbeidsmiljøloven, sier Knudsen til TV 2.

Hun opplyser om at de har jobbet med flere tiltak over lengre tid for å redusere arbeidsbelastningen på den enkelte.

– Dette vil vi fortsatt ha stort fokus på og følge tett opp fremover. Så vil vi forsøke hardere å unngå dette i tiden fremover, sier Knudsen.

– Viktig at loven følges

Hovedtillitsvalgt i FHI Marc Gayorfar mener overtidsbruken sier noe om bemanningen FHI har, etter mange år med kutt og effektivisering. I 2015 hadde FHI 1170 ansatte. I 2019 var de 977 ansatte, ifølge årsrapporten.

REAGERER: Marc Gayorfar er hovedtillitsvalgt i FHI og jobber også i instituttets avdeling for psykisk og fysisk helse.
REAGERER: Marc Gayorfar er hovedtillitsvalgt i FHI og jobber også i instituttets avdeling for psykisk og fysisk helse. Foto: FHI

– Det meste av dette foregår også i Smitteverndelen. Dette er dedikerte ansatte som stiller opp i en krevende situasjon, og selv om de får overtidsgodtgjørelse, er det jo slettes ikke forsvarlig at noen har over 900 timer overtid i et år, i tillegg til sin vanlige arbeidstid, sier Gayorfar.

Han viser til at hensikten med arbeidsmiljøloven og dens overtidsrammer nettopp er å hindre helseskadelige arbeidstidsordninger som går på helsa løs.

– Jeg mener at det er viktig at loven følges, selv i en slik krisesituasjon, sier han.

– Enorm respekt

Arbeidstilsynet ber nå altså om flere detaljer om overtidsbruken.

– Vi har enorm respekt for det samfunnskritiske oppdraget FHI har i håndteringen av pandemien. Men når unntakssituasjonen går over så lang tid, er det viktig at arbeidsgiver sørger for at arbeidsforholdene er forsvarlige, sier Løvås.

Han viser til at for stor arbeidsbelastning over tid, kan være skadelig for helsa til både ansatte og ledere.

– I den situasjonen samfunnet er i nå, er det spesielt viktig at de som jobber med så samfunnskritisk innsats, har en arbeidssituasjon som gjør at de kan opprettholde innsatsen over tid, sier han.

FHI må svare Arbeidstilsynet innen 12.februar.

Relatert