GLEDESRUS MOT RUS: Idrettspresident Berit Kjøll mener fellesskap og struktur i idrettsaktivitet hjelper folk ut av rusmisbruk.
GLEDESRUS MOT RUS: Idrettspresident Berit Kjøll mener fellesskap og struktur i idrettsaktivitet hjelper folk ut av rusmisbruk. Foto: Martin Leigland

Idretten vinner over rusmisbruket

Bare de siste fem årene har 350 rusavhengige blitt hjulpet til arbeidsliv og utdanning, fordi de har spilt fotball. Nå blir det satsing på ulike idretter som veien ut av rushelvetet.

I 2011 tok Morten Nyborg initiativet til å organisere fotballag, og arrangere turneringer for rusavhengige. Han hadde tro på at fellesskap, sunne rutiner og ikke minst idrettsglede kunne skape grunnlag for vilje og evne til å komme seg ut av et liv preget av rus.

Han fikk rett.

Prosjektet Gatelag har nå 23 fotballklubber, og har siden starten trolig hjulpet over 400 til et liv med arbeid og utdanning i stedet for rus.

-Det vi ser at frafallet i idrettstiltak er langt mindre enn i andre ettervernstiltak, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Nettopp med bakgrunn i suksessen til Gatelagene, så har også Rytterforbundet, Skiforbundet og Sykkelforbundet laget det samme tilbudet med utgangspunkt i sine idretter. Disse har bygget opp tilbud til rusavhengige siden våren 2019.

Idretten gir bedre resultater

–Disse kan vise til en tilsvarende suksess, og nå er det enda flere forbund som banker på døren og vil gjøre det samme, sier Berit Kjøll.

Hun forteller at hun selv har vært på flere slike arrangementer og blitt imponert over det store engasjement deltakerne viser.

-Så det betyr at "Idretten skaper sjanser" faktisk er en arena som kan vise til bedre resultater med mindre innsats og kostnader enn andre ettervernstiltak, sier Berit Kjøll.

"Idretten skaper sjanser" er nå en fellesbenevnelse på alle idrettsinitiativene til å aktivisere rusavhengige og slik motivere dem å ta et endelig oppgjør med rusmisbruket.

Og, det er også navnet på en tv-serie på seks episoder søndagskvelder på TV 2, ledet av Petter Nyquist.

Vil ha flere med på laget

Grunnlegger Morten Nyborg er glad for at det han startet for ti år siden, nå skal vises for hele nasjonen.

–Nå gleder vi at hele landet skal bli kjent med de fantastiske utøverne og trenerne våre gjennom serien, og vi håper på at klubber landet rundt blir inspirert til å åpne dørene sine. Slik vil mange som har falt utenfor kunne gjenvinne sine menneskelige ressurser gjennom trening og fellesskap, sier Nyborg.

Helseminister- og omsorgsminister Bent Høie vil gjerne skryte av det arbeidet Petter Nyquist gjør for noen av de svakest stilte i samfunnet vårt.

–Ingenting er bedre

–Dette gir mange mulighet til å fylle dagene med noe som er meningsfullt sammen med andre, og å få struktur på dagene. Det å gjøre ting sammen med andre, er jo et grunnleggende behov vi har alle sammen, sier helseministeren.

–Dette er noe av det fineste man kan tilby rusavhengige. Idretten, med det fellesskapet og det ansvaret du får, det gjør at man kan komme ut av rusavhengigheten sin. Ingen ting er bedre enn det, sier idrettspresidenten Berit Kjøll.